Prośba o przyspieszenie płatności faktury – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać prośbę o przyspieszenie płatności faktury? Faktury z długim terminem płatności mogą prowadzić do powstawania szkodliwych dla płynności finansowej firmy zatorów płatniczych.

Brak płatności za towar czy usługę sprawia, że przedsiębiorcy brakuje środków na własne zobowiązania czy na inwestycje, skutkiem czego nie może się rozwijać lub staje w obliczu kryzysu finansowego. Najprostszym sposobem na rozwiązanie tego problemu, jest wystosowanie prośby o przyspieszenie płatności faktury. Jak przygotować takie pismo?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby o przyspieszenie płatności faktury, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Faktury z odroczonym terminem płatności

Faktur z odroczonym terminem płatności przedsiębiorca nie musi regulować natychmiast. Ma na to czas do ostatniego dnia terminu wyznaczonego na fakturze, a może to być zarówno 30 dni, jak i 60 dni. 

Wystawca faktur z odroczonym terminem płatności daje płatnikowi określony czas na uregulowanie zobowiązania. Ma to na celu zdobycie zaufania, ale może wynikać też ze znajomości realiów danej branży. Największy problem z takimi fakturami mają nowe, niewielkie przedsiębiorstwa, które chcąc zbudować swoją pozycję na rynku, muszą zgadzać się na takie ustępstwa, stale przedłużając termin płatności faktury, narażając swoją płynność finansową.

Należy pamiętać jednak, że zarówno wystawca faktury, jak i jej płatnik mają też inne zobowiązania, które powinni opłacać. Może dochodzić więc do sytuacji, kiedy wystawca faktury nie dysponuje gotówką, którą mógłby rozliczyć swoje wierzytelności.

Z jednej strony płatnik faktury korzysta z możliwości odroczenia terminu płatności faktury, aby w trudnej sytuacji finansowej utrzymać swoją wiarygodność. Z drugiej zaś strony jest to sytuacja kłopotliwa dla wystawcy faktury, który naraża się na zatory płatnicze. 

Co prawda, odroczone długie terminy płatności na fakturach bywają częstym kryterium wyboru kontrahenta. Mają zatem znaczenie dla utrwalenia konkurencyjnej pozycji firmy na rynku. Do spraw tego typu trzeba jednak podchodzić elastycznie. Ciągłe odraczanie terminów płatności sprawia, że gotówka należna firmie zostaje zamrożona na dłuższy okres. Warto wiedzieć zatem, kiedy następuje odpowiedni moment na wniosek o przyspieszenie płatności.

Kiedy można wystosować prośbę o wcześniejszą płatność?

Prośba o przyspieszenie płatności faktury nie zawsze jest uzasadniona i nie zawsze stanowi następstwo uprzedniego przedłużenia terminu płatności. Aby takie pismo było zasadne, konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Po pierwsze, wniosek może dotyczyć jedynie płatności odroczonych o kilka tygodni. Nie sporządza się go w stosunku do faktur z 7-dniowym terminem płatności.

Po drugie, o przyspieszenie płatności można wnioskować tylko w przypadku faktu zrealizowania przedmiotu umowy. W praktyce oznacza to wykonanie dzieła, realizację usługi czy dostarczenie towaru. Zapłaty można domagać się dopiero po wykonaniu zadania określonego w umowie.

Warto podkreślić też, że prośba o wcześniejszą zapłatę faktury nie musi zostać rozpatrzona pozytywnie. Kontrahent może, ale nie ma obowiązku uiszczenia płatności we wcześniejszym terminie. Jeśli sam ma akurat problemy finansowe, może czekać z zapłatą do ostatniego dnia. Jeżeli jednak ma taką możliwość i dba o dobre relacje biznesowe, prawdopodobnie wyrazi zgodę na wcześniejszą płatność faktury.

Jak napisać prośbę o przyspieszenie płatności faktury?

Przesłanie kontrahentowi pisma o przyspieszenie terminu płatności faktury to najprostszy sposób na zmotywowanie drugiej strony do szybszego uregulowania zobowiązania. Przygotowując taki dokument, należy zadbać o jego profesjonalny charakter.

Zasadniczo, wysyłając tego typu prośbę do kontrahenta, firma nie powinna ryzykować utratą wiarygodności finansowej czy pogorszeniem wzajemnych relacji. Wiele zależy jednak od tego, jak prośba zostanie sformułowana i uzasadniona. 

Pismo z prośbą o przyspieszenie terminu płatności powinno uwzględniać w swojej treści:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane dłużnika,
 • oznaczenie faktury lub umowy, której dotyczy,
 • określenie pierwotnego terminu płatności,
 • oznaczenie nowego, proponowanego terminu płatności (preferowanego przez wystawcę faktury),
 • uzasadnienie prośby,
 • podpis wnioskodawcy.

Co prawda, pismo w sprawie przyspieszenia terminu płatności nie musi zawierać uzasadnienia, jednak w praktyce warto przygotować je bardzo starannie, ponieważ to właśnie w nim przedsiębiorca może umotywować – usprawiedliwić – swoją potrzebę uzyskania płatności w krótszym terminie. 

Uzasadnieniem prośby o przedterminową płatność faktury mogą być trudności finansowe przedsiębiorcy, chęć rozpoczęcia inwestycji, czy też pragnienie skorzystania z okazji na zakup produktu, który jest firmie niezbędny do dalszego rozwoju. Inną przyczyną może być także zdarzenie losowe, które wygenerowało duże straty po stronie firmy, jak kradzież, pożar, zalanie. 

Argumenty o przedterminowe uregulowanie faktury powinny motywować płatnika do podjęcia wszelkich starań, by wcześniejsza zapłata okazała się możliwa. Wskazane jest zatem poświęcenie dłuższej chwili na sformułowanie uzasadnienia, które będzie wystarczająco obiektywne i przekonywujące, a jednocześnie profesjonalne. 

Rozwiązanie alternatywne: faktoring

Jak jeszcze można przyspieszyć płatność faktury? Najpopularniejszym alternatywnym sposobem na faktury z długim terminem płatności jest przesunięcie terminu płatności faktury poprzez faktoring, czyli usługa, która polega niejako na sprzedaży faktury – należności. W ramach takiej usługi wystawca faktury przekazuje firmie faktoringowej prawo dochodzenia zapłaty faktury od kontrahenta, a sam otrzymuje pieniądze niemalże od ręki.

Rozwiązanie to – podobnie jak kredyt – wiąże się z kosztami, ale ma tę przewagę, że łatwiej jest z niego skorzystać także małym firmom, które nie mają zdolności kredytowej. 

Podstawową wadą faktoringu może okazać się natomiast jego wpływ na relacje biznesowe. Nie każdemu kontrahentowi spodoba się bowiem fakt, że faktura została sprzedana innej firmie. Zanim zatem przedsiębiorca zdecyduje się skorzystać z takich usług, powinien podjąć próbę rozwiązania problemu w tradycyjny sposób.

Pozwoli to upewnić się, że firma nie straci zaufania dotychczasowych partnerów. Wystosowanie prośby o wcześniejszą płatność jest też rozwiązaniem bezpłatnym, zatem przedsiębiorca nie naraża się na dodatkowe straty finansowe.

Przyspieszenie płatności faktury – podsumowanie

Prośba o przyspieszenie płatności faktury to forma komunikacji, w której dostawca lub sprzedawca prosi klienta o uregulowanie faktury, lub rachunku za produkty bądź usługi wcześniej niż zostało to pierwotnie uzgodnione w warunkach płatności.

Prośba taka jest zazwyczaj stosowana w sytuacjach, gdzie miejsce miało odroczenie terminu płatności faktury lub gdy dostawca potrzebuje środków finansowych szybciej, lub chce uniknąć opóźnień w płatnościach, lub przeterminowanej płatności w stosunku do innych podmiotów, z którymi współpracuje.

Rozważając przesunięcie terminu płatności podanie powinno zawierać szereg niezbędnych informacji oraz elementów, aby pismo przyniosło oczekiwany efekt. Na góze strony możesz pobrać przygotowany przez Nas wzór takiego pisma.

Co jeśli chodzi o odsetki? w razie już niewywiązania się kontrahenta ze zobowiązania już w 31 dniu od doręczenia faktury przedsiębiorca może zacząć od naliczania odsetek.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Prośba o przyspieszenie płatności faktury – wzór

 1. Monika Wejcher

  jestem zadowolona z zakupu wzoru prośby.

  • Grzegorz Szwaciński

   Dziękuję Pani Moniko za przychylny komentarz. Pozdrawiam!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

prosba-o-przyspieszenie-platnosci-faktury-wzor
Prośba o przyspieszenie płatności faktury - wzór
17