Wzór umowy pożyczki prywatnej

17 

Umowa pożyczki prywatnej to umowa zawierana pomiędzy osobami fizycznymi. Stroną takiej umowy może być członek rodziny, a także osoba obca. Do kwoty 500 zł pożyczka nie musi być udokumentowana – w pozostałych przypadkach zawarcie umowy pożytkowej jest obowiązkowe.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy pożyczki prywatnej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak napisać umowę pożytki prywatnej?

Umowę pożytki prywatnej można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór umowy pożytki prywatnej, który uwzględnia między innymi:

 • datę zawarcia umowy,
 • miejsce zawarcia umowy,
 • dane stron umowy,
 • określenie przedmiotu umowy,
 • warunki zwrotu przedmiotu umowy,
 • oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy,
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy,
 • podpisy stron.

Poza kwotą pożyczki umowa powinna określać także jej koszty, czyli prowizję, oprocentowanie i inne opłaty związane z jej udzieleniem. W dokumencie warto uwzględnić też podsumowanie, czyli ogólną sumę do zwrotu – kapitał oraz koszty.

Kluczowe jest również dokładne opisanie sposobu spłaty zobowiązania, co może nastąpić w ratach lub w całości, przelewem na konto lub w gotówce. Bardzo istotne bywa też opisanie konsekwencji braku spłaty pożyczki w terminie, np. naliczenie odsetek karnych.

Podatek od umowy pożyczki prywatnej

Przykładowa umowa pożytki prywatnej może być oprocentowana lub nie, jednak bez względu na to podlega ona opodatkowaniu. Podatek od pożyczki to podatek od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek uregulowania takiego podatku pojawia się jedynie w stosunku do pożyczki prywatnej – od osoby fizycznej. Obecnie, wysokość takiego podatku to 0,5%. Kwotę uiszcza pożyczkobiorca.

W niektórych przypadkach, umowa pożyczki prywatnej jest zwolniona z opodatkowania. Dotyczy to pożyczki w rodzinie oraz pożyczki do kwoty 1000 zł. Aby uzyskać zwolnienie od podatku, pożyczkobiorca musi spełnić jednak kilka warunków. Najważniejsze z nich dotyczą:

 • zawarcia umowy pożyczkowej między osobami z I grupy podatkowej,
 • nieprzekroczenia kwoty 9 637 zł pożyczki wypłaconej w ciągu 5 lat od tej samej osoby,
 • przekazania pożyczki na rachunek bankowy pożyczkobiorcy.
wzor-umowy-pozyczki-prywatnej
Wzór umowy pożyczki prywatnej
17