Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd PGE

17 

Jak napisać wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd PGE? W przypadku przejściowych problemów z terminowym opłacaniem rachunków za prąd PGE przewiduje możliwość zawarcia z klientem ugody.

Ugoda może polegać na odroczeniu terminu płatności lub na rozłożeniu płatności na dogodne raty. Firma zachęca również do skorzystania z pomocy MOPS lub GOPS i złożenia wniosku o zasiłek celowy na uregulowanie takich należności. Jak przygotować wniosek do PGE o rozłożenie na raty rachunku za prąd?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku do PGE, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak rozłożyć rachunek za prąd na raty w PGE?

Jak czytamy na stronie dostawcy prądu PGE, w przypadku przejściowych problemów finansowych klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, aby zawrzeć ugodę dotyczącą przedłużenia terminu płatności faktury lub rozłożenia należności na raty.

Kontakt można podjąć elektronicznie (online), osobiście w jednej z placówek, telefonicznie, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Z opcji tych skorzysta jednak wyłącznie ten odbiorca, który nie zalega notorycznie z opłatami, a jedynie w danej chwili znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 

Firma przypomina również, że osoby potrzebujące mogą zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej z prośbą o przyznanie zasiłku celowego na uregulowanie opłat za prąd.

W przypadku uzyskania takiego świadczenia należy poinformować o tym fakcie PGE, ponieważ taka informacja jest podstawą wstrzymania ewentualnych działań windykacyjnych.

Jak napisać wniosek o rozłożenie rachunku za prąd na raty?

Zgodnie z informacjami na stronie PGE, jeśli z przyczyn losowych klient zalega z płatnościami za prąd, może wystąpić do firmy z wnioskiem o zawarcie ugody w sprawie płatności w ratach.

Takimi zdarzeniami losowymi będą:

  • utrata pracy,
  • ciężka choroba wymagająca kosztownego leczenia,
  • zniszczenie mieszkania na skutek pożaru, zalania, wichury,
  • konieczność zawieszenia działalności gospodarczej z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, i tak dalej. 

Wniosek o rozłożenie rachunku na raty powinien zawierać dane osobowe klienta umożliwiające jego identyfikację, a także propozycję harmonogramu spłat. Należy wskazać w nim wysokość zadłużenia i preferowaną ilość rat, które klient jest w stanie spłacić.

W treści wniosku warto podkreślić też, że problemy klienta są tymczasowe, a w spłacie rat pomocny będzie uzyskany zasiłek z OPS czy pomoc ze strony Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. 

Dlaczego warto złożyć wniosek o rozłożenie rachunku za prąd na raty?

Niepłacenie rachunków za prąd na czas skutkuje naliczaniem odsetek za zwłokę, a nawet odcięciem dostaw prądu do klienta. Należy podkreślić jednak, że wstrzymywanie dostaw energii z powodu zadłużenia następuje wtedy, kiedy dłużnik nie wykazuje zainteresowania w zakresie uregulowania zaległych opłat.

Złożenie bezpłatnego wniosku o rozłożenie płatności na raty pozwala więc uniknąć tak nieprzyjemnych konsekwencji. Sama prośba powinna zostać rozpatrzona pozytywnie, jeśli klient do tej pory regularnie opłacał rachunki.

Największe szanse na zawarcie ugody z PGE ma osoba, która wskaże również źródło finansowania ustalonych rat, na przykład zasiłek celowy z MOPS czy GOPS.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd PGE”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-rozlozenie-na-raty-rachunku-za-prad-pge-wzor
Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd PGE
17