Opinia o dysgrafii – wzór

17 

Raz wydana opinia o dysgrafii zachowuje swoją ważność do końca edukacji szkolnej ucznia badanego. Opinię o takich specyficznych trudnościach w uczeniu się można wydać uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej oraz nie później niż do ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór opinii o dysgrafii ucznia – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie informacje zawiera opinia o dysgrafii?

Zgodnie z przepisami, przykładowa opinia o dysgrafii musi zawierać:

 • oznaczenie poradni,
 • numer opinii,
 • dane osobowe ucznia,
 • informacje o możliwościach psychofizycznych oraz indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
 • zalecenia do pracy z uczniem,
 • wskazania dotyczące tego, jakie formy zajęć powinny zostać dla dziecka zorganizowane na terenie szkoły.

Dokument można opracować, stosując wzór opinii o dysgrafii, który uwzględnia wszystkie wymienione wyżej elementy. Warto pamiętać, że opinia pełni rolę zaleceń dla ucznia o szczególnych potrzebach, jednak wiąże się też z różnymi udogodnieniami, z jakich dziecko może korzystać na dalszym etapie edukacji.

Jakie zalecenia może przewidywać opinia o dysgrafii?

Wzór przykładowej opinii o dysgrafii pozwala wyjaśnić, na jakiej podstawie wydano taką opinię, a także, w jaki sposób nauczyciele powinni pracować z danym dzieckiem, aby wspierać jego prawidłowy rozwój. Wśród zaleceń, które stanowią jednocześnie swego rodzaju ułatwienie dla ucznia z dysgrafią, można wymienić:

 • dostosowania na maturze,
 • konsultacje indywidualne z nauczycielem języka polskiego,
 • dostosowania podczas nauki języka polskiego i języków obcych,
 • grupowe zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • brak oceny za estetykę pisma,
 • umożliwienie udzielania odpowiedzi w formie ustnej zamiast pisemnie,
 • pisanie prac domowych na komputerze,
 • pisanie matury na komputerze.

Opinia służy przekazaniu informacji o problemach dziecka wszystkim nauczycielom. Powinna też uwrażliwić ich na te problemy tak, aby każdy z nich podchodził do ucznia w sposób indywidualny – z wyrozumiałością. 

opinia-o-dysgrafii-wzor-przyklad
Opinia o dysgrafii - wzór
17