Przykładowa opinia o praktykancie – wzór

17 

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia o praktykancie? Opinia o praktykancie to opinia opiekuna praktyk o przebiegu praktyki. Dokument ten pozwala pracodawcy wyrazić swoje zdanie na temat pracy z danym praktykantem.

Co ważne, opinia o praktykancie nie musi być pozytywna – jak rekomendacje czy referencje – opinia może być także neutralna czy nawet negatywna.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór przykładowej opinii o praktykancie, którą pobierzesz poniżej:

Kupując ten produkt otrzymasz:

 • 4 przykładowe opinie, na których warto się wzorować
 • Łącznie 5 stron tekstu w formacie A4
 • Dodatkowo wersja w formie PDF
Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest opinia o praktykancie?

Opinia o praktykancie to dokument, w którym pracodawca (opiekun praktyk) ocenia przebieg praktyk. Ocena praktykanta może być:

 • neutralna,
 • pozytywna,
 • negatywna.

Należy odróżniać ją o referencji, listu polecającego czy listu rekomendacyjnego, ponieważ te dokumenty zawsze mają wydźwięk pozytywny.

Co ważne, opinia o praktykancie może charakteryzować się też poufnością – wtedy praktykant nie zna jej treści – ale takie rozwiązanie stosuje się bardzo rzadko.

Zazwyczaj opinię o praktykancie pracodawca wystawia na jego własny wniosek w celu wykazania, że praktyki się odbyły. 

Po co wystawia się opinię o praktykancie?

Opisowa opinia opiekuna praktyk nie jest dla pracodawcy obowiązkowa. Praktykant powinien więc poinformować przełożonego o tym, że będzie ich potrzebował po zakończeniu okresu zatrudnienia. Dlaczego taka opinia może okazać się potrzebna?

Opinia o praktykancie może być wymagana, jeśli praktyki dotyczą studenta lub ucznia technikum. Praktyki obowiązkowe trzeba potwierdzić bowiem odpowiednim dokumentem od pracodawcy.

Jednak praktyki nie zawsze są obowiązkowe, a mimo to warto posiadać ich potwierdzenie.

Opinia o przebiegu praktyk jest ważna także w procesie poszukiwania pracy. Pełni wtedy rolę podobną do referencji. Świadczy o zdobytym doświadczeniu i posiadanych przez praktykanta umiejętnościach. 

Jakie elementy powinna zawierać opinia o praktykancie?

Warto podkreślić, że przykładowa opinia o praktykancie to nie to samo, co opinia praktykanta o praktykach. Ten pierwszy dokument sporządza bowiem opiekun praktyk, natomiast ten drugi sam praktykant. 

Co powinno znaleźć się w opinii o przebiegu stażu? Przykładowa opinia opiekuna praktyki zawodowej musi uwzględniać:

 • datę i miejsce wystawienia dokumentu,
 • imię, nazwisko opiekuna praktyk,
 • nazwę stanowiska i nazwę firmy, w której odbywały się praktyki (dane te muszą znaleźć potwierdzenie w formie podpisu i pieczątki pracodawcy),
 • nagłówek opinii,
 • informacje o praktykancie (imię i nazwisko, przepracowany w firmie czas)
 • informacje o przebiegu praktyk: zakres obowiązków, zadania praktykanta, zdobyte umiejętności,
 • opis praktykanta pod kątem jego predyspozycji, czyli podsumowanie, opinia ogólna,
 • dane kontaktowe opiekuna praktyk.

Opinię można przygotować w oparciu o nasz wzór oceny z praktyki zawodowej. Najważniejszą częścią takiego pisma jest natomiast opis tego, jak praktykant radził sobie z wymaganiami pracodawcy.

W treści opinii należy napisać:

 • jakie obowiązki/zadania realizował praktykant, 
 • na czym polegała praca praktykanta,
 • czy praktykant obserwował zajęcia prowadzone przez nauczyciela,
 • jakie umiejętności zdobył praktykant w trakcie praktyk. 

Oczywiście, praktyki powinny wiązać się z kierunkiem, na jakim praktykant studiuje czy z profilem klasy, w której się uczy.

Przykładowo: w przypadku opinii na kierunku rachunkowość, praktykant powinien sprawdzać poprawność dokumentów księgowych, księgować faktury czy chociażby segregować zmagazynowaną dokumentację. Można też napisać, że praktyki potwierdziły dobrą znajomość jeżyka obcego.

Jak napisać rzetelną opinię o praktykancie?

Przykładowa opinia z praktyk może zawierać zarówno stwierdzenia pozytywne, jak i negatywne. Aby była rzetelna, należy tworzyć ją indywidualnie, choć można popierać się przy tym przykładami i wzorami podobnych dokumentów.

Zindywidualizowana opinia jest dla praktykanta bardziej wartościowa – zwłaszcza w procesie ubiegania się o pracę, czyli z perspektywy pracodawcy. 

Jednak dobrze sporządzona opinia – obiektywna – będzie wartościowa również dla samego praktykanta. Wskaże mu, nad czym powinien popracować, aby osiągać lepsze wyniki w pracy.

Zatem sporządzając opinię o praktykancie, warto ująć w niej także stwierdzenia krytyczne, aby dokument nie wydawał się wręcz przesadnie pozytywny. 

Opinia o praktykancie a opinia o stażyście

Praktyki i staż to określenia używane zamiennie, ale należy pamiętać, że nie są to takie same terminy. Praktyki są ściśle związane z edukacją. Może odbywać je uczeń technikum czy szkoły zawodowej. Szkoła średnia wymaga odbycia pewnej liczby godzin praktyk i jest to obowiązkowe.

Praktyki realizują także studenci. Podczas praktyk mają poznać specyfikę zawodu i rozwinąć swoje umiejętności praktyczne w oparciu o posiadaną wiedzę. Opinia z praktyk dotyczy więc pracy niepełnowymiarowej.

Z kolei opinia o stażu czy opinia o stażyście odnosi się do zatrudnienia w celu przyuczenia. Staż nie jest dostosowany do godzin nauki czy zajęć na uczelni. Zwykle zajmuje osiem godzin dziennie, jak praca na pełen etat.

Opinia o stażyście odnosi się do zdobycia konkretnych umiejętności przez osobę, która staż odbywa. Dokument jest bardzo istotny dla przyszłego pracodawcy – na równi z opinią o praktykancie.

Opinia o praktykancie a opinia o pracowniku

Zasadniczo, opinia jest dokumentem sporządzanym po zakończeniu pracy. Stanowi subiektywną ocenę pracownika, praktykanta lub stażysty przez pracodawcę.

Kodeks pracy nie nakłada na pracodawców obowiązku sporządzania opinii o pracownikach. Z tego względu przełożony przygotowuje taki dokument tylko na wniosek osoby zainteresowanej. 

Opinia o pracowniku wydana w trakcie zatrudnienia może służyć takim celom jak samodoskonalenie, ale także nagradzanie.

Jeśli pracownik otrzyma negatywną opinię, nie jest to równoznaczne ze zwolnieniem go z pracy. Negatywna opinia powinna motywować go do poprawy. Z kolei pozytywna opinia o pracowniku może być zapowiedzią awansu czy premii. 

Opinia o praktykancie bywa niezbędna do zaliczenia odbywanej praktyki zawodowej. Jeśli praktyki są obowiązkowe, trzeba udowodnić ich zrealizowanie, przedkładając odpowiedni dokument na uczelni czy w szkole średniej. Temu służy opinia opiekuna praktyk.

Jednocześnie opinia o praktykach i opinia o pracowniku, który rozwiązuje umowę z dotychczasowym pracodawcą, mogą pełnić także rolę referencji – o ile są pozytywne. Wtedy oba dokumenty mają podobną funkcję, czyli pomagają w znalezieniu dobrej pracy. 

Zsumowanie informacji

Z zakładu pracy praktykant wynosi ze sobą wiele umiejętności, które pozwolą mu na szybsze zaadaptowanie się w miejscu pracy, do którego trafi po ukończeniu szkoły.

Aby ocenić, w jakim stopniu praktykant przyswoił wiedzę zdobytą w zakładzie pracy, niezmiernie przydatna okazuje się opinia pracodawcy o stażyście, opinię wydać może również opiekun stażysty.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy wzór opinii o praktykancie w kilku wersjach.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o praktykancie – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przykladowa-opinia-o-praktykancie-wzor
Przykładowa opinia o praktykancie - wzór
17