Opinia praktykanta o przebiegu praktyki – PRZYKŁADY

17 

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia praktykanta o przebiegu praktyki? Uczniowie techników, a także uczniowie szkół zawodowych i szkół policealnych oraz studenci – wszyscy mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych.

Ich zakres zadań podczas odbywania praktyk będzie uzależniony od tego, jaki kierunek kształcenia wybrali. Po zakończeniu praktyk ostatnim obowiązkiem praktykanta będzie zaś podsumowanie przebiegu praktyki, czy sporządzenie opinii lub inaczej sprawozdania z przebiegu praktyk.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór opinii o przebiegu praktyk, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest opinia praktykanta o przebiegu praktyki?

Opinia praktykanta o przebiegu praktyki nie może być mylona z opinią o praktykancie, ponieważ tę sporządza opiekun praktyk/pracodawca. Natomiast sprawozdanie z przebiegu praktyk przygotowuje sam praktykant.

W takim dokumencie powinien napisać:

 • jakie zadania realizował,
 • w jaki sposób wykorzystywał zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce,
 • jak radził sobie ze zleconymi zadaniami,
 • jakie umiejętności i doświadczenia zdobył w trakcie praktyk,
 • jak była atmosfera zajęć,
 • itd.

Podobne informacje zawiera także opinia o praktykancie, przy czym każda z tych opinii jest subiektywna. Jedną sporządza się z punktu widzenia osoby odbywającej praktykę, drugą z punktu widzenia pracodawcy, przełożonego.

Jak napisać opinię o praktykach?

Niezależnie od tego, czy przygotowywany dokument to opinia praktykanta o przebiegu praktyki w przedszkolu, czy o przebiegu praktyki w biurze rachunkowym, dokument ten powinien być rzetelny i treściwy.

Należy unikać w nim tak zwanego lania wody oraz wyolbrzymiania swojej roli w firmie – zostanie to zweryfikowane, kiedy swoją opinię wyda opiekun praktyk.

Dobry przykład opinii praktykanta o przebiegu praktyki studenckiej lub innego rodzaju praktyki będzie również dokumentem sporządzonym starannie, bez błędów ortograficznych czy gramatycznych.

Najlepiej więc przygotować takie sprawozdanie na komputerze, jednolitą czcionką, a następnie wydrukować i podpisać. Można też wykorzystać uniwersalny wzór opinii praktykanta o przebiegu praktyki, który ułatwia sporządzenie takiego dokumentu.

Jakie elementy musi zawierać opinia praktykanta o przebiegu praktyk?

Każda opinia praktykanta – czy to opinia praktykanta o przebiegu praktyki pedagogicznej czy też opinia praktykanta o przebiegu praktyki informatyka – musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych.

Pismo nie może obyć się bez podstawowych informacji, takich jak data i miejsce sporządzenia dokumentu, dane ucznia czy dane studenta, a także dane miejsca, w którym odbywały się praktyki.

Pierwsza część opinii to zestawienie faktów dotyczących:

 • zajmowanego stanowiska,
 • opiekuna praktyki,
 • czasu trwania praktyk,
 • terminu rozpoczęcia i zakończenia praktyk,
 • miejsca odbywania praktyk.

W następnej części należy napisać o tym, jakie informacje pozyskał praktykant.

Najczęściej jest to zapoznanie się z zasadami BHP miejsca pracy czy z wewnętrznym regulaminem zakładu pracy. W zależności od miejsca zatrudnienia praktykant może być też zapoznawany z przepisami prawa, np. jeśli odbywa praktyki w urzędzie pracy lub gminy.

Kolejny segment sprawozdania dotyczy realizowanych zadań. Tutaj dokument będzie różnił się w zależności od miejsca pracy i stanowiska, które zajmował praktykant. Wśród jego zadań mogą pojawić się jednak następujące obowiązki:

 • segregowanie dokumentacji,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • odbieranie telefonów,
 • dbanie o porządek w biurze,
 • pomoc w bieżących zadaniach pracowników.

Następnie należy przejść do tej części opinii, w której praktykant opisuje zdobyte przez siebie umiejętności. Może napisać zatem, że nauczył się obsługiwać określone programy czy też że zapoznał się z obowiązkami pracownika na konkretnym stanowisku.

Opinia może zawierać także wnioski i spostrzeżenia praktykanta. Będą to na przykład cechy charakteru doceniane przez pracodawcę, jak samodzielność, komunikatywność, kreatywność.

Jak wygląda opinia o praktykancie?

Jak zostało wspomniane, opinia praktykanta nie jest tym samym, co opinia o praktykancie. Ocenę z praktyki zawodowej i opinię o uczniu lub studencie wystawia opiekun praktyk, czyli zazwyczaj sam pracodawca.

Taki dokument stanowi opinię na temat osiągnięć praktykanta z całego okresu wykonywania praktyk. Ponieważ praktyki dotyczą przygotowania do zawodu, w procesie oceniania praktykanta pod uwagę bierze się jego postawę i efekty pracy.

Pracodawca może uwzględnić w opinii o pracodawcy:

 • przestrzeganie przepisów BHP,
 • przestrzeganie prawa pracy,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • sumienność,
 • chęć do pracy,
 • postawę i kulturę osobistą,
 • organizację stanowiska pracy,
 • samodzielność,
 • stopień opanowania programowych umiejętności zawodowych,
 • stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności,
 • jakość wykonywanej pracy,
 • poszanowanie wyposażenia i sprzętu w zakładzie pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Ostateczna ocena pracy jest oceną w przedziale: celujący – niedostateczny. Oznacza to, że opinia o praktykancie może być zarówno:

 • pozytywna,
 • jak i negatywna,
 • a także neutralna.

Zasadniczo, pracodawca powinien uwzględnić w niej podobne elementy, co praktykant w swojej opinii. Będzie to zatem oznaczenie czasu trwania praktyk, stanowiska pracy czy miejsca pracy praktykanta. Zbieżna powinna być też lista zadań realizowanych przez ucznia czy studenta.

Podstawowe elementy opinii o przebiegu praktyk to:

 • data i miejsce wystawienia,
 • dane opiekuna praktyk/pracodawcy,
 • oznaczenie miejsca pracy i stanowiska pracy praktykanta,
 • dane praktykanta,
 • informacje o praktykach, takie jak czas trwania,
 • lista zadań praktykanta,
 • sposób realizacji zadań przez praktykanta,
 • ocena ogólna praktyki,
 • podpis i pieczątka firmowa.

Najważniejszym elementem pisma jest opis tego, jak praktykant radził sobie ze zleconymi mu zadaniami. Na tej podstawie można wnioskować bowiem, jakie umiejętności i doświadczenia zdobył w trakcie praktyk.

Pracodawca może napisać zatem, czy praktykant wykonywał jego polecenia, jak sobie z nimi radził i czego nauczył się podczas praktyk.

Opinia o przebiegu praktyki wydana przez pracodawcę jest ważna zarówno dla szkoły czy uczelni, jak i dla samego praktykanta, który może wykorzystać ją na przykład w procesie poszukiwania pracy zarobkowej lub chociażby po to, aby doskonalić swoje umiejętności w oparciu o wskazane w opinii zarzuty pracodawcy.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia praktykanta o przebiegu praktyki – PRZYKŁADY”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

opinia-praktykanta-o-przebiegu-praktyki-przyklady
Opinia praktykanta o przebiegu praktyki - PRZYKŁADY
17