Podanie o praktyki studenckie w Szpitalu – wzór

17 

Praktyki są nieodłącznym elementem uczęszczania na kierunek lekarski. Student medycyny musi liczyć się z koniecznością odbycia praktyk co roku. W przypadku kierunków medycznych praktyki odbywają się w okresie wakacyjnym i trwają jeden miesiąc.

Jak przygotować podanie o praktyki studenckie w szpitalu? Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania wraz z obszernym uzasadnieniem, wzór pobierzesz, klikając w poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Praktyki w medycynie

Praktyka studencka w przypadku kierunków medycznych jest szczegółowo regulowana przez przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Chociaż każda uczelnia może stosować inną kolejność realizacji praktyk, to wszyscy studenci muszą odbyć taką samą liczbę godzin praktyk w szpitalach.

Praktyki zawodowe są realizowane w okresie wakacji po każdym roku studiów. Trwają łącznie 20 tygodni, co daje 600 godzin dydaktycznych. Z praktycznego punktu widzenia wygląda to tak, że po ukończeniu każdego roku studiów, student uczęszcza na praktyki lekarskie przez 4 tygodnie, a dokładniej przez 20 dni roboczych po 4,5 godziny dziennie.

Student musi odbyć praktyki z zakresu:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • opieki nad chorym,
 • pomocy doraźnej,
 • pediatrii,
 • chirurgii ogólnej,
 • chorób wewnętrznych,
 • ginekologii i położnictwa,
 • intensywnej terapii.

Praktyki zawodowe przyjmują formę pracy i obserwacji. Nie wiążą się ani z zajęciami dydaktycznymi, ani z zaliczeniami. Każdy student musi jednak odbyć je obowiązkowo, uzyskując podpis i pieczęć z danego oddziału szpitalnego.

Jak dostać się na praktyki lekarskie?

Podanie o przyjęcie na praktyki studenckie w szpitalu jest nieodłącznym elementem procedury, w ramach której student może dostać się na praktyki do wybranego szpitala. Warto jednak zacząć od początku – na stronie internetowej dziekanatu uczelni powinny znajdować się informacje dotyczące formalności, jakich trzeba dopełnić, aby zrealizować praktyki lekarskie na dany rok studiów.

Następny krok to wybór szpitala, w którym student chce odbyć praktyki. Aby dostać się na praktyki, należy skontaktować się z wybraną instytucją osobiście, nie za pośrednictwem uczelni.

Podanie o przyjęcie na praktyki studenckie najczęściej doręcza się pielęgniarce oddziałowej, ponieważ to ona zajmuje się przyjmowaniem studentów. W celu pozyskania odpowiednich informacji warto zadzwonić do sekretariatu lub szpitalnego Działu Karier.

Należy wiedzieć, że każdy oddział ma swoje wymagania i sposób organizacji procedur formalnych. Najczęściej niezbędne okazuje się zatem:

 • złożenie odpowiedniego podania,
 • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC i NNW,
 • wizyta w dziale kadr danego szpitala.

Co ważne, podanie można złożyć zarówno do tego szpitala, z którym uczelnia ma podpisaną umowę o praktykę zawodową (umowę ramową), jak i do dowolnie wybranego innego szpitala.

Jak napisać podanie o praktyki studenckie?

Do przygotowania pisma z prośbą o możliwość odbycia praktyk warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór podania o praktyki studenckie w szpitalu. Dokument powinien uwzględniać między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane praktykanta,
 • oznaczenie szpitala, do którego jest kierowany,
 • kierunek studiów,
 • uzasadnienie podania, zaczynając od zwrotu grzecznościowego w postaci np.: z uprzejmą prośbą…
 • prośba o pozytywne rozpatrzenie podania,
 • podpis studenta ze zwrotem grzecznościowym w postaci np. Z wyrazami szacunku.

W piśmie należy uwzględnić dane kontaktowe studenta, a także rok studiów i numer indeksu. Jeśli zaś chodzi o uzasadnienie praktyki studenckiej, to najczęściej podawanym argumentem jest chęć wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

Warto pamiętać, że poza złożeniem podania, przed przyjęciem na praktyki zawodowe student może być zmuszony do załatwienia innych formalności. Najczęściej jest zobowiązany do:

 • odbycia szkolenia BHP,
 • dostarczenia potwierdzenia wykonania odpowiednich szczepień,
 • wykonania dodatkowych badań, jak RTG klatki piersiowej, badania krwi.

Czy praktyki dla studentów medycyny są płatne?

Należy wiedzieć, że studenci medycyny nie otrzymują wynagrodzenia za praktyki wakacyjne. Co więcej, zdarza się nawet, że to szpitale pobierają opłatę za odbycie praktyk studenckich.

Zasadniczo jednak takie praktyki odbywają się na zasadach wolontariatu.

Co robi student na praktykach lekarskich?

Zakres obowiązków praktykanta na studiach medycznych zależny jest przede wszystkim od tego, na jakim oddziale praktyka się odbywa. Podczas praktyk student znajduje się pod opieką zespołu pielęgniarskiego, zatem albo asystuje, albo wykonuje czynności pielęgniarskie samodzielnie.

Wśród tych czynności można wyliczyć:

 • pomiary parametrów życiowych (ciśnienie, temperatura),
 • mycie,
 • karmienie,
 • przebieranie pacjentów,
 • zmiana pościeli,
 • nauka pobierania krwi,
 • wykonywanie zastrzyków,
 • zakładanie i usuwanie wenflonów,
 • asysta przy przygotowywaniu leków i kroplówek,
 • pomoc w transporcie pacjenta,
 • zbieranie wywiadu pielęgniarskiego i wiele innych.

Po odbyciu praktyk, student otrzyma opinię opiekuna praktyk.

Praktyki dla studentów za granicą

Student medycyny powinien wiedzieć, że chociaż praktyki wakacyjne są obowiązkowe, to nie trzeba odbywać ich w Polsce. Możliwe jest skorzystanie ze współfinansowania praktyk zagranicznych przez takie programy, jak Erasmus+. Można też zorganizować praktykę zawodową samodzielnie.

Zanim jednak student złoży przykładowe podanie o praktyki w szpitalu za granicą, powinien upewnić się w dziekanacie uczelni, że ta forma odbywania praktyk zawodowych jest zgodna z programem praktyk studenckich i że zostanie zaliczona.

Ubezpieczenie na praktyki w szpitalu

Ważną kwestią związaną z praktykami studenckimi jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie studenta jest obowiązkowe i ma na celu zapewnienie praktykantowi bezpieczeństwa, również finansowego, gdyż praca w szpitalu wiąże się między innymi z ryzykiem przypadkowego uszkodzenia sprzętu o dużej wartości, a także z kontaktem z pacjentami i materiałami potencjalnie zakaźnymi.

Polisa może przewidywać zaś ochronę między innymi na wypadek zakażenia wirusem HIV czy WZW – ubezpieczyciel pokrywa wtedy koszty diagnostyki oraz leczenia.

W jaki sposób regulowana jest zaś kwestia odpowiedzialności studenta za popełnione błędy? Szczegółowe zasady odpowiedzialności powinny znajdować się w umowie lub regulaminie określającym zasady odbywania praktyk przez studenta medycyny. Zawsze kluczowe jest jednak dokładne wykonywanie wszelkich poleceń osoby nadzorującej studenta podczas pracy.

Kilka słów na koniec

Podanie o praktyki zawodowe często przypomina list motywacyjny, w którym szerzej opisujemy powody, dla których wybieramy praktykę w konkretnej firmie, a w naszym przypadku: szpitalu.

Opisujemy także nasz dotychczasowe doświadczenia związane ze stanowiskiem stażowym, o które się staramy.

Podsumowując, znaleźć praktyki zawodowe to jedno, ale dostać się do szpitala, w którym zrealizujemy program stażowy – to drugie. Aby ułatwić sobie sporządzenie podania o staż w szpitalu – pobierzesz przygotowany przez nas wzór podania, który znajduje się na samej górze strony.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o praktyki studenckie w Szpitalu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

podanie-o-praktyki-studenckie-w-szpitalu-wzor
Podanie o praktyki studenckie w Szpitalu - wzór
17