Kategoria:

Władza rodzicielska
Co oznacza wykonywanie władzy rodzicielskiej? Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami dziecka. Chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice, jednak może się zdarzyć, że na skutek różnych okoliczności wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie powierzone jednemu z...
Read More
Spis treści: Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca – wzórCzy potrzebna jest zgoda obojga rodziców na paszport?Czy można wyrobić dziecku paszport bez zgody drugiego rodzica?Dlaczego ojciec nie zgadza się na wyrobienie dziecku paszportu?Jak wyrobić dziecku paszport bez zgody ojca? W sytuacji, gdy przychodzi rodzic do adwokata i pyta co robić, gdy drugi...
Read More
Spis treści: Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej – wzórArgumenty do ograniczenia praw rodzicielskichApelacja od postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiejPrzywrócenie władzy rodzicielskiej po ograniczeniuWniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej – wzór Władzę rodzicielską stanowią uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Pojęcie to obejmuje wychowanie dziecka (z poszanowaniem jego godności i praw), reprezentowanie go  oraz sprawowanie opieki...
Read More
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące niektórych problemów rodzinnych i alimentacyjnych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Czy rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na władzę rodzicielską? Skazanie na karę pozbawienia wolności i rozpoczęcie wykonywania tej kary bezpośrednio nie wpływa na istnienie i zakres władzy rodzicielskiej. Kierując do wykonania orzeczenie o pozbawieniu wolności, sąd ma obowiązek zawiadomienia sądu...
Read More
Jak wspomniano we wpisie o rozwodzie w sprawie o rozwód sąd musi rozstrzygnąć między innymi o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem oraz o miejscu jego zamieszkania przy którymś z rodziców. Więc dlaczego sądy powierzają zazwyczaj po rozwodzie władzę rodzicielską matce? Przede wszystkim dlatego, że zazwyczaj matki o to wnoszą, a ojcowie zazwyczaj nie żądają,...
Read More
Spis treści: Brak zgody drugiego rodzicaWydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojcaWniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca – wzórNieżyjący rodzic lub pozbawiony władzy rodzicielskiej Brak zgody drugiego rodzica Bardzo często spotykaną sytuacją po rozwodzie małżonków lub gdy rodzice dziecka nie mieszkają wspólnie, jest ta, kiedy np. jeden z rodziców dziecka nie wyraża...
Read More