Kategoria:

Władza rodzicielska
Co oznacza wykonywanie władzy rodzicielskiej? Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami dziecka. Chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice, jednak może się zdarzyć, że na skutek różnych okoliczności wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie powierzone jednemu z...
Read More
W sytuacji, gdy przychodzi rodzic do adwokata i pyta co robić, gdy drugi z rodziców (któremu przysługuje władza rodzicielska) nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka małoletniego, wówczas uzyskuje odpowiedź, że należy wystąpić do sądu z wnioskiem o taką zgodę (Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca lub matki). Postanowienie sądu zastępuje...
Read More
Władzę rodzicielską stanowią uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Pojęcie to obejmuje wychowanie dziecka (z poszanowaniem jego godności i praw), reprezentowanie go  oraz sprawowanie opieki nad nim i jego majątkiem. Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej? Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest zaś najsurowszym środkiem ingerencji w wykonywanie tej władzy. Nie można go jednak traktować jak rozstrzygnięcia o charakterze penalnym (karzącym)...
Read More
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące niektórych problemów rodzinnych i alimentacyjnych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Czy rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na władzę rodzicielską? Skazanie na karę pozbawienia wolności i rozpoczęcie wykonywania tej kary bezpośrednio nie wpływa na istnienie i zakres władzy rodzicielskiej. Kierując do wykonania orzeczenie o pozbawieniu wolności, sąd ma obowiązek zawiadomienia sądu...
Read More
Jak wspomniano we wpisie o rozwodzie w sprawie o rozwód sąd musi rozstrzygnąć między innymi o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem oraz o miejscu jego zamieszkania przy którymś z rodziców. Więc dlaczego sądy powierzają zazwyczaj po rozwodzie władzę rodzicielską matce? Przede wszystkim dlatego, że zazwyczaj matki o to wnoszą, a ojcowie zazwyczaj nie żądają,...
Read More
Brak zgody drugiego rodzica Bardzo często spotykaną sytuacją po rozwodzie małżonków lub gdy rodzice dziecka nie mieszkają wspólnie, jest ta, kiedy np. jeden z rodziców dziecka nie wyraża zgody na pewne sytuacje, rzeczy dotyczące dziecka. Jednocześnie nie został on pozbawiony władzy rodzicielskiej. Weźmy na przykład sytuację, gdy jeden z rodziców chce wyjechać z dzieckiem na...
Read More