Kategoria:

Władza rodzicielska
Statystyki mówią wprost — w Polsce zjawisko odebrania matce dziecka jest wciąż rzadkie. Aby mogło się to wykonać, wymagane jest udowodnienie poważnych wykroczeń i skuteczna interwencja sądu. Ten za główną zasadę przyjmuje zapewnienie jak najlepszych relacji z rodzicami. Rozwiązania kategoryczne przychodzą, dopiero gdy powstaje realne zagrożenie dla dobra małoletniego. Najważniejsze jest dobro dziecka Podstawy do...
Read More
Co oznacza wykonywanie władzy rodzicielskiej? Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami dziecka. Chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice, jednak może się zdarzyć, że na skutek różnych okoliczności wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie powierzone jednemu z...
Read More
W sytuacji, gdy przychodzi rodzic do adwokata i pyta co robić, gdy drugi z rodziców (któremu przysługuje władza rodzicielska) nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka małoletniego, wówczas uzyskuje odpowiedź, że należy wystąpić do sądu z wnioskiem o taką zgodę (Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca lub matki). Postanowienie sądu zastępuje...
Read More
Władzę rodzicielską stanowią uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Pojęcie to obejmuje wychowanie dziecka (z poszanowaniem jego godności i praw), reprezentowanie go  oraz sprawowanie opieki nad nim i jego majątkiem. Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej? Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest zaś najsurowszym środkiem ingerencji w wykonywanie tej władzy. Nie można go jednak traktować jak rozstrzygnięcia o charakterze penalnym (karzącym)...
Read More
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące niektórych problemów rodzinnych i alimentacyjnych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Czy rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na władzę rodzicielską? Skazanie na karę pozbawienia wolności i rozpoczęcie wykonywania tej kary bezpośrednio nie wpływa na istnienie i zakres władzy rodzicielskiej. Kierując do wykonania orzeczenie o pozbawieniu wolności, sąd ma obowiązek zawiadomienia sądu...
Read More
Jak wspomniano we wpisie o rozwodzie w sprawie o rozwód sąd musi rozstrzygnąć między innymi o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem oraz o miejscu jego zamieszkania przy którymś z rodziców. Więc dlaczego sądy powierzają zazwyczaj po rozwodzie władzę rodzicielską matce? Przede wszystkim dlatego, że zazwyczaj matki o to wnoszą, a ojcowie zazwyczaj nie żądają,...
Read More
Brak zgody drugiego rodzica Bardzo często spotykaną sytuacją po rozwodzie małżonków lub gdy rodzice dziecka nie mieszkają wspólnie, jest ta, kiedy np. jeden z rodziców dziecka nie wyraża zgody na pewne sytuacje, rzeczy dotyczące dziecka. Jednocześnie nie został on pozbawiony władzy rodzicielskiej. Weźmy na przykład sytuację, gdy jeden z rodziców chce wyjechać z dzieckiem na...
Read More