Co robić, kiedy rodzic nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka?

Brak zgody drugiego rodzica

Bardzo często spotykaną sytuacją po rozwodzie małżonków lub gdy rodzice dziecka nie mieszkają wspólnie, jest ta, kiedy np. jeden z rodziców dziecka nie wyraża zgody na pewne sytuacje, rzeczy dotyczące dziecka. Jednocześnie nie został on pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Weźmy na przykład sytuację, gdy jeden z rodziców chce wyjechać z dzieckiem na wakacje za granicę, lub dziecko w ramach kolonii lub wycieczki szkolnej chce jechać i zwiedzać inne kraje. Dziecko jednak nie posiada paszportu czy dowodu osobistego do przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej.

Przyczyną jest zazwyczaj brak porozumienia między rodzicami w tej kwestii, czasem zawiść jednego z małżonków i przysłowiowa chęć utrudniania życia drugiemu.

Od czasu do czasu przychodzi rozwiedziony już małżonek, który wprost oświadcza, że chce w jakiś sposób utrudnić życie byłemu małżonkowi, bo uważa, że został skrzywdzony, i teraz mu się coś należy, jakiegoś rodzaju rekompensata, np. sprawienie, aby były małżonek poczuł się źle.

Często również osoba taka nie wyraża tego wprost, jednakże pytania, które zadaje o rozwiązania prawne – tego zagadnienia właśnie dotyczą. Pracując o wyznawane przez siebie wartości, oświadczam wówczas, że nie jestem w stanie takiej osobie pomóc.

Wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca

W sytuacji jednak, gdy przychodzi matka dziecka, która ma problem z uzyskaniem paszportu dla dziecka z powodu braku zgody, z którym już kilkakrotnie na ten temat rozmawiała, a on raz się zgadzał, raz się nie zgadzał, stawiał jakieś warunki, zarzucał, że matka z dzieckiem wyjedzie i nie wróci, stosuje niezdrowe manipulacje, czy nawet wyśmiewał potrzebę jakiegokolwiek wyjazdu zagranicznego, to wówczas składamy wniosek do sądu rejonowego miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka, do wydziału rodzinnego i nieletnich.

Wnosimy, aby sąd rozstrzygnął o istotnych sprawach dziecka, składając wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca, gotowy wzór takiego pisma pobierzesz poniżej:

Sąd orzeknie, mając na uwadze dobro dziecka. W sprawach takich to interes dziecka jest brany pod uwagę w pierwszej kolejności, a nie interes rodzica, który chce wyjechać z kraju.

Adwokat w takich sprawach poucza również osobę, która uzyskała zgodę sądu na wyrobienie paszportu dziecka, że zgoda taka nie jest równoznaczna ze zgodą a stały wyjazd.

Zdarzają się również sytuacje, kiedy rodzic może samodzielnie podjąć decyzję o wyjeździe dziecka za granicę.

Nieżyjący rodzic lub pozbawiony władzy rodzicielskiej

Ma to miejsce wówczas, kiedy drugie z rodziców nie żyje, gdy drugie z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej, lub gdy ma ograniczoną władzę rodzicielską, a zakres jej wykonywania nie obejmuje decydowania w kwestii wyjazdów dziecka za granicę, oraz gdy ojcostwo ojca, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone.

Jednocześnie, gdy przychodzi matka dziecka, która nie mieszka z ojcem, jednak ojciec uznał dziecko i w związku z czym przysługuje mu władza rodzicielska, wówczas uzyskuje odpowiedź, że w tym przypadku musi być zgoda ojca na wyrobienie paszportu czy wyjazd za granicę. Gdy z kolei brak tej zgody inicjujemy postępowanie sądowe, jak opisano to wyżej.

Dzisiaj już sporo osób zdaje sobie sprawę, że nie musi ulegać presji, oczekiwaniom, czy w jakikolwiek sposób poddawać się byłemu lub obecnemu małżonkowi.

Osoby już coraz częściej zdają sobie sprawę z własnych potrzeb i wiedzą, jak – kiedy to niezbędne – za pośrednictwem narzędzi prawnych dbać o dobro swoje oraz dziecka.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.