Co robić, kiedy rodzic nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka?

Bardzo często spotykaną sytuacją po rozwodzie małżonków lub gdy rodzice dziecka nie mieszkają wspólnie jest ta, kiedy np. jeden z rodziców dziecka nie wyraża zgody na pewne sytuacje, rzeczy dotyczące dziecka. Jednocześnie nie został on pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Weźmy na przykład sytuację, gdy jeden z rodziców chce wyjechać z dzieckiem na wakacje za granicę, lub dziecko w ramach kolonii lub wycieczki szkolnej chce jechać i zwiedzać inne kraje. Dziecko jednak nie posiada paszportu czy dowodu osobistego do przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej.

Przyczyną jest zazwyczaj brak porozumienia między rodzicami w tej kwestii, czasem zawiść jednego z małżonków i przysłowiowa chęć utrudniania życia drugiemu.

Od czasu do czasu przychodzi rozwiedziony już małżonek, którzy wprost oświadcza, że chce w jakiś sposób utrudnić życie byłemu małżonkowi, bo uważa, że został skrzywdzony, i teraz mu się coś należy, jakiegoś rodzaju rekompensata, np. sprawienie, aby były małżonek poczuł się źle.

Często również osoba taka nie wyraża tego wprost, jednakże pytania, które zadaje o rozwiązania prawne tego właśnie dotyczą. Pracując o wyznawane przez siebie wartości oświadczam wówczas, że nie jestem w stanie takiej osobie pomóc.

W sytuacji jednak, gdy przychodzi matka dziecka, która ma problem z uzyskaniem paszportu dla dziecka z powodu braku zgody, z którym już kilkakrotnie na ten temat rozmawiała, a on raz się zgadzał, raz się nie zgadzał, stawiał jakieś warunki, zarzucał, że matka z dzieckiem wyjedzie i nie wróci, stosuje niezdrowe manipulacje, czy nawet wyśmiewał potrzebę jakiegokolwiek wyjazdu zagranicznego to wówczas składamy wniosek do sądu rejonowego miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka, do wydział rodzinny i nieletnich.

Wnosimy, aby sąd rozstrzygnął o istotnych sprawach dziecka. Sąd orzeknie mając na uwadze dobro dziecka. W sprawach takich to interes dziecka jest brany pod uwagę w pierwszej kolejności, a nie interes rodzica, który chce wyjechać z kraju.

Adwokat w takich sprawach poucza również osobę, która uzyskała zgodę sądu na wyrobienie paszportu dziecka, że zgoda taka nie jest równoznaczna ze zgoda a stały wyjazd.

Zdarzają się również sytuacje, kiedy rodzic może samodzielnie podjąć decyzję o wyjeździe dziecka za granicę. Ma to miejsce wówczas, kiedy drugie z rodziców nie żyje, gdy drugie z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej, lub gdy ma ograniczoną władzę rodzicielską, a zakres jej wykonywania nie obejmuje decydowania w kwestii wyjazdów dziecka za granicę, oraz gdy ojcostwo ojca, który nie jest mężem matki nie zostało ustalone.

Jednocześnie, gdy przychodzi matka dziecka, która nie mieszka z ojcem, jednak ojciec uznał dziecko i w związku z czym przysługuje mu władza rodzicielska wówczas uzyskuje odpowiedz, że w tym przypadku musi być zgoda ojca na wyrobienie paszportu czy wyjazd za granicę. Gdy z kolei brak tej zgody inicjujemy postępowanie sądowe jako opisano to wyżej.

Dzisiaj już sporo osób zdaje sobie sprawę, że nie musi ulegać presji, oczekiwaniom, czy w jakikolwiek sposób poddawać się byłemu lub obecnemu małżonkowi.

Osoby już coraz częściej zdają sobie sprawę z własnych potrzeb i wiedzą jak – kiedy to niezbędne – za pośrednictwem narzędzi prawnych dbać o dobro swoje oraz dziecka.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.