Opinia o pracy Dyrektora Szkoły – przykład

17 

Opinię o pracy dyrektora szkoły sporządza organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą – w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych. Opinia ma charakter opisowy. Stosuje się do niej kryteria obowiązkowe oceny pracy dyrektora, ujęte w przepisach ustawy Karta nauczyciela oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli. Jeśli dyrektor realizuje także zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, do oceny jego pracy stosuje się również kryteria oceny pracy nauczycieli. 

Przykład opinii o pracy dyrektora szkoły pomaga sporządzić pismo wolne od braków formalnych. Warto pamiętać bowiem, że taki dokument musi uwzględniać kilka niezbędnych elementów, jak dane osobowe ocenianego dyrektora czy termin dokonania poprzedniej oceny pracy.

Cząstkowych ocen pracy dyrektora szkoły dokonują: organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o pracy Dyrektora Szkoły – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

opinia-o-pracy-dyrektora-szkoly-przyklad
Opinia o pracy Dyrektora Szkoły - przykład
17