Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły – wzór

17 

Oceny pracy dyrektora dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych. Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły powinna zostać sporządzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie. Opinię wystawia się, jeśli w szkole nie działa rada szkoły.

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły musi przyjmować formę pisemną. Należy odnieść się w niej do kryteriów wyliczonych w przepisach ustawy Karta nauczyciela. W stosunku do dyrektora stosuje się obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora, a jeśli dyrektor pełni też funkcję nauczyciela – obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela.

Do przygotowania pisma warto wykorzystać przykładową opinię rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły, która podpowiada, jak odnosić się do wskazanych kryteriów i ułatwia sporządzenie przejrzystego, kompletnego dokumentu.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opinie (0)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przykladowa-opinia-rady-pedagogicznej-o-pracy-dyrektora-szkoly-wzor
Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły - wzór
17