Opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej

17 

Uczniowie są kierowani do poradni psychologiczno-pedagogicznej w związku z różnego rodzaju trudnościami rozwojowymi, na przykład trudnościami w czytaniu i pisaniu. Opinię o uczennicy do poradni psychologicznopedagogicznej przygotowywać będzie najczęściej wychowawca dziecka lub nauczyciel specjalista – logopeda, psycholog. O wydanie takiej opinii wnioskować może zarówno rodzic, jak i sama poradnia.

Opinia o uczennicy do poradni psychologicznopedagogicznej musi odnosić się do dostrzeżonych przez nauczyciela problemów rozwojowych, z jakimi mierzy się dziecko. Powinna informować również o udzielonej uczennicy pomocy i jej efektach, czyli między innymi o realizacji zajęć dodatkowych i ocenie ich skuteczności. 

Do przygotowania pisma nauczyciel może wykorzystać wzór opinii o uczennicy do poradni psychologicznopedagogicznej. Dokument uwzględnia wszystkie istotne elementy takiej opinii oraz ułatwia sporządzenie oceny, która będzie odnosiła się szczegółowo do wszystkich istotnych kwestii, czyli do rozwoju fizycznego, emocjonalnego, poznawczego czy społecznego dziecka. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opinie (0)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

opinia-o-uczennicy-do-poradni-psychologiczno-pedagogicznej
Opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej
17