Kategoria:

Po wyroku / Wykonanie kary
Z dniem 6 października 2019 r. rządzący kontynuując politykę zaostrzania odpowiedzialności karnej usunęli przepis art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego, który umożliwiał zawieszanie kary pozbawienia wolności, jeśli wcześniej karę odroczono na okres co najmniej roku. Dlatego też przed podjęciem decyzji, co zrobić w swojej sprawie, skonsultuj się z adwokatem i dobierz rozwiązanie odpowiednie dla Twojej sytuacji. ...
Read More
Zgodnie z art. 107 Kodeksu karnego sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. Skazanie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia...
Read More
Wyrok, w którym orzeka się karę łączną, nazywamy wyrokiem łącznym. Orzekanie kary łącznej w wyroku łącznym nie jest prawem sądu, lecz obowiązkiem sądu. Zazwyczaj sprawca korzysta na karze łącznej orzeczonej w wyroku łącznym. Bowiem z reguły nie stanowi ona sumy obciążeń wynikających z orzeczonych kar za poszczególne przestępstwa. Kara łączna nie jest karą orzekaną za...
Read More
Udziela się przerwy – obligatoryjnie – w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Można udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Na podstawie ważnych względów rodzinnych lub osobistych udzielenie przerwy zawsze jest dobrowolne, co oznacza, że nawet spełnienie przesłanek do jej udzielenia nie musi...
Read More
Do warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności jest konieczne uznanie przez sąd, że w stosunku do oskarżonego zachodzi pozytywna prognoza kryminologiczna, co w szczególności oznacza uzasadnione przypuszczenie, że oskarżony nie popełni kolejnego przestępstwa. Zarządzenie wykonania kary (odwieszenie) jest skutkiem niesprawdzenia się przypuszczenia, że oskarżony po raz kolejny nie naruszy prawa. W jakiej sytuacji sąd ma obowiązek...
Read More
Z dniem 6 października 2019 r. rządzący kontynuując politykę zaostrzania odpowiedzialności karnej usunęli przepis art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego, który umożliwiał zawieszanie kary pozbawienia wolności, jeśli wcześniej karę odroczono na okres co najmniej roku. Dlatego też przed podjęciem decyzji, co zrobić w swojej sprawie, skonsultuj się z adwokatem i dobierz rozwiązanie odpowiednie dla Twojej sytuacji. ...
Read More
Orzeczenie wydane w pierwszym postępowaniu, gdzie osądzono sprawcę, gdy jest prawomocne ma swoje konsekwencje w postaci zakazu ponownego sądzenia (powaga rzeczy osądzonej). Poniżej rozważania dotyczące zakresu powagi rzeczy osądzonej wykreowanej przez orzeczenie wydane w chronologicznie pierwszym postępowaniu, w rozmaitych wchodzących tu w rachubę sytuacjach procesowych. Punktem wyjścia tych rozważań musi być fundamentalne stwierdzenie, że powaga...
Read More
W postępowaniu wykonawczym koniczne jest udzielenie nowego pełnomocnictwa celem ustanowienia adwokata na nowo w stadium postępowania wykonawczego. Nie wystarcza pełnomocnictwo udzielone wcześniej adwokatowi w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem pierwszej oraz drugiej instancji. Udział obrońcy jest obowiązkowy w postępowaniu wykonawczym w następujących sytuacjach: – w przypadku gdy skazany jest głuchy, niemy lub niewidomy, – zachodzi uzasadniona wątpliwość co...
Read More
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące niektórych problemów rodzinnych i alimentacyjnych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Czy rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na władzę rodzicielską? Skazanie na karę pozbawienia wolności i rozpoczęcie wykonywania tej kary bezpośrednio nie wpływa na istnienie i zakres władzy rodzicielskiej. Kierując do wykonania orzeczenie o pozbawieniu wolności, sąd ma obowiązek zawiadomienia sądu...
Read More
Adwokat wyjaśnia, że o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może ubiegać się skazany, jeśli nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, a więc gdy jeszcze nie jest osadzony, przyjęty do zakładu karnego. Jeśli skazany jest już osadzony w zakładzie karnym, może wówczas starać się o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Aby ułatwić Ci przygotowanie stosownego wniosku,...
Read More
Poniżej zostanie opisania procedura, wedle której grzywna orzeczona w wyroku karnym za przestępstwo jest wykonywana. Kto i jakie czynności wykonuje po kolei? Co się dzieje, jeśli grzywna nie jest zapłacona w terminie? i jak napisać wniosek o rozłożenie grzywny na raty? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz...
Read More