Kategoria:

Kara / Wymiar kary
Co to jest warunkowe zawieszenie wykonania kary? To środek związany z poddaniem sprawcy przestępstwa próbie. Polega na czasowym wstrzymaniu wykonania kary przez wskazany w wyroku sądu okres. Jakich kar dotyczy warunkowe zawieszenie wykonania? Zgodnie z obecną treścią przepisu art. 69 § 1 Kodeksu karnego, zawieszenie wykonania kary dotyczy jedynie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku....
Read More
Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach recydywy zwykłej, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia,...
Read More
Art.  64 Kodeksu karnego  stanowi, że jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Przepis art. 64 §...
Read More
Z dniem 6 października 2019 r. rządzący kontynuując politykę zaostrzania odpowiedzialności karnej usunęli przepis art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego, który umożliwiał zawieszanie kary pozbawienia wolności, jeśli wcześniej karę odroczono na okres co najmniej roku. Dlatego też przed podjęciem decyzji, co zrobić w swojej sprawie, skonsultuj się z adwokatem i dobierz rozwiązanie odpowiednie dla Twojej sytuacji. ...
Read More
Poniżej zostanie opisania procedura, wedle której grzywna orzeczona w wyroku karnym za przestępstwo jest wykonywana. Kto i jakie czynności wykonuje po kolei? Co się dzieje, jeśli grzywna nie jest zapłacona w terminie? i jak napisać wniosek o rozłożenie grzywny na raty? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz...
Read More
Złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego oskarżony o występek powinien złożyć jeszcze przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o...
Read More
Polska prasa informowała niedawno o nakazaniu przez kanadyjski sąd opublikowania na portalu Facebook wyroku skazującego parę małżeńską na kary pozbawienia wolności za niewłaściwą opiekę nad dzieckiem skutkującą jego śmiercią. Podanie wyroku skazującego kanadyjskiego sądu do publicznej wiadomości było podyktowane aktywnym podważaniem przez skazanych na Facebooku zasadności prowadzenia przeciwko nim postępowania, a jednocześnie było umotywowane społeczną...
Read More