Uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór

17 

Podstawą podjęcia uchwały o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest art. 18 ustawy o własności lokali, jeśli wspólnota powołuje zarząd powierzony lub art. 20 ustawy, jeśli wspólnota nie powołuje zarządu powierzonego, lecz zarząd własny. Uchwała powinna zawierać dane osobowe wybranych członków zarządu, wraz z ich adresem zamieszkania. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór uchwały o wyborze Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak sporządzić uchwałę o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Uchwałę w sprawie wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali mogą podjąć podczas głosowania na zebraniu, w trybie indywidualnego zbierania głosów oraz w trybie mieszanym. Dokument powinien zawierać między innymi:

 • numer uchwały,
 • dane wspólnoty mieszkaniowej,
 • podstawę prawną,
 • dane wybranych członków zarządu, 
 • informacje o wynikach głosowania,
 • datę wejścia uchwały w życie. 

Do przygotowania takiego pisma warto użyć sprawdzonego wzoru uchwały o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Druk wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami oraz podpisami właścicieli lokali biorących udział w głosowaniu nad uchwałą. 

Jakie informacje można uwzględnić w uchwale o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Przykładową uchwałę o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej można rozbudować o kilka istotnych zapisów, dotyczących między innymi:

 • liczebności zarządu wspólnoty,
 • minimalnej liczby podpisów członków zarządu wspólnoty, którzy mogą składać oświadczenia woli za wspólnotę,
 • obowiązku publikowania oświadczeń woli złożonych przez zarząd w imieniu wspólnoty,
 • wyboru przewodniczącego zarządu, np. zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego zarządu, w przypadku równej liczby głosów członków zarządu decyduje głos przewodniczącego,
 • możliwości odwołania poszczególnych członków zarządu,
 • rezygnacji członka zarządu z pełnienia tej funkcji. 

W uchwale można odnieść się również do tego, czy zarząd jest lub nie jest umocowany do wyboru firmy administrującej nieruchomością wspólną, a także do podpisania z nią umowy o administrowanie nieruchomością.

Jeśli uchwała nie udziela zarządowi takiego pełnomocnictwa, wybór firmy administrującej odbywa się na podstawie odrębnej uchwały wspólnoty mieszkaniowej. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

uchwala-o-wyborze-zarzadu-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor
Uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór
17