Rozwiązanie spółki cywilnej – wzór uchwały

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać uchwałę, której celem jest rozwiązanie spółki cywilnej? Wspólnicy spółki cywilnej – jeśli taka jest ich wola – mogą w dowolnym momencie zdecydować o zakończeniu prowadzenia spółki, podejmując stosowną uchwałę. Powinna ona zostać spisana.

Do rozwiązania spółki cywilnej dochodzi wskutek wystąpienia przyczyn przewidzianych w treści jej umowy. Do najczęstszych zalicza się:

 • wypowiedzenie umowy spółki cywilnej przez wspólnika: jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić, wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego (z ważnych powodów – bez zachowania okresu wypowiedzenia). Wypowiedzenie umowy przez jednego wspólnika nie musi oznaczać rozwiązania spółki, pod warunkiem że pozostali zdecydują się kontynuować działalność – wyjątkiem jest tu spółka dwuosobowa;
 • upadłość wspólnika: przepisy wskazują, iż w sytuacji ogłoszenia upadłości wspólnika spółki cywilnej, spółka ta ulega rozwiązaniu;
 • śmierć wspólnika – w przypadku spółki dwuosobowej ma ona takie same konsekwencje jak wystąpienie wspólnika, tj. rozwiązanie spółki. Likwidacji można wówczas uniknąć, jeśli umowa spółki dopuszcza sytuację, że miejsce wspólnika zajmą jego spadkobiercy;
 • orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki cywilnej: istotne powody (np. zablokowanie możliwości podejmowania uchwał) uprawniają wspólników do wystosowania roszczenia o rozwiązanie spółki przez sąd.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór uchwały o rozwiązaniu spółki, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Rozwiązanie spółki może ponadto nastąpić poprzez podjęcie uchwały w tym przedmiocie. By była ona skuteczna, wszyscy wspólnicy muszą wyrazić wolę zakończenia prowadzenia działalności w formie spółki jednogłośnie – chyba że umowa stanowi inaczej.

Uchwała o rozwiązaniu spółki cywilnej powinna zostać spisana i zawierać poniższe elementy składowe:

 • oznaczenie spółki;
 • wskazanie przedmiotu uchwały;
 • informacja o decyzji podjętej w drodze uchwały;
 • informacja o sposobie przyjęcia uchwały (jednogłośnie lub przewidzianą w umowie większością głosów);
 • podpisy wspólników.

Po rozwiązaniu spółki cywilnej należy spłacić wszystkie zobowiązania spółki, a następnie przejść do likwidacji jej majątku – zgodnie z art. 875 Kodeksu cywilnego. Fakt likwidacji działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej należy zgłosić do CEIDG.

1 opinia dla Rozwiązanie spółki cywilnej – wzór uchwały

 1. Paweł Glejza

  Dokument zgodny z moimi oczekiwaniami.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

rozwiazanie-spolki-cywilnej-wzor-uchwaly
Rozwiązanie spółki cywilnej - wzór uchwały
17