Odwołanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór uchwały

17 

O możliwości odwołania zarządu wspólnoty mieszkaniowej informuje art. 20 ustawy o własności lokali, zgodnie z którym zarząd lub członkowie zarządu mogą zostać odwołani w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali.

Uchwała dot. odwołania zarządu wspólnoty mieszkaniowej może zostać podjęta w ramach głosowania na zebraniu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów, ewentualnie w sposób mieszany. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak wygląda odwołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Odwołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej zależne jest od sposobu jego powołania. Zgodnie z przepisami, właściciele lokali mogą powierzyć zarząd nad nieruchomością w formie aktu notarialnego osobie fizycznej lub prawnej, a także wybrać zarząd spośród osób fizycznych poprzez podjęcie zwykłej uchwały.

Do odwołania zarządu zawsze potrzebny jest jednak projekt uchwały odwołania zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który dołącza się do zawiadomienia o zebraniu rocznym.

Zarząd nie ma prawa nie uwzględnić takiego projektu w porządku obrad, ale jeśli podejmie taką decyzję, to właściciele lokali mogą przegłosować uchwałę w trybie indywidualnego zbierania głosów, tj. bez udziału zarządu. Zarząd powierzony można odwołać tylko w akcie notarialnym – uchwała musi przyjmować formę aktu notarialnego.

Jak napisać uchwałę o odwołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Należy wiedzieć, że nieudzielenie absolutorium zarządowi wspólnoty mieszkaniowej nie jest jednoznaczne z odwołaniem zarządu. Do odwołania zarządu potrzebna jest uchwała odwołująca. W głosowaniu nad nią uczestniczą wszyscy właściciele lokali, nawet ci nieobecni na rocznym zebraniu.

Głosowanie odbywa się przy użyciu udziałów każdego właściciela. Uchwała o odwołaniu zarządu powinna zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Można przygotować ją w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór uchwały dot. odwołania zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który zawiera:

  • dokładne dane wspólnoty, wraz z jej adresem,
  • dane członków zarządu,
  • informacje na temat głosowania nad uchwałą (ilość głosów za i przeciw),
  • informacje na temat sposobu przeprowadzenia głosowania,
  • potwierdzenie faktu podjęcia uchwały. 

Przykładowa uchwała w sprawie odwołania zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie wymaga żadnego uzasadnienia, co znaczy, że nie trzeba wskazywać w niej przyczyny odwołania zarządu. Warto pamiętać, że do odwołania zarządu potrzebna jest zgoda właścicieli lokali, którym przysługuje ponad 50% wszystkich udziałów w nieruchomości wspólnej.

Głosowanie nad uchwałą może odbyć się podczas zebrania rocznego lub nadzwyczajnego. Zwołanie nadzwyczajnego zebrania odbywa się z inicjatywy zarządu lub na wniosek właścicieli lokali, którym przysługuje co najmniej 1/10 udziałów nieruchomości wspólnej.

Odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Uchwałą można odwołać zarówno jednego, jak i kilku lub wszystkich członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Nie trzeba jednak sporządzać osobnej uchwały dla odwołania każdego z nich. Odwołanie członka zarządu nie wymaga także uzasadnienia podjętej decyzji.

Nie trzeba podawać żadnego ważnego powodu do odwołania członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej – wystarczy, że decyzję popierają właściciele posiadający większość udziałów w nieruchomości. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór uchwały”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-zarzadu-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor-uchwaly
Odwołanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór uchwały
17