Samoocena ucznia z zachowania – wzór

17 

Samoocena ucznia pozwala mu dostrzec swoje mocne i słabe strony, a także zmotywować się do pozytywnych zmian. Ocena ta jest subiektywna, jednak ma duże znaczenie zarówno dla wychowawcy, jak i dla samego ucznia.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór samooceny ucznia z zachowania – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest samoocena ucznia z zachowania?

Samoocena ucznia z zachowania uwzględnia jego osiągnięcia szkolne, wady i zalety, a także codzienne zachowanie, np. w stosunku do rówieśników, nauczycieli, obowiązków szkolnych. Jej sporządzenie pozwala uczniom lepiej poznać samego siebie. Zmienia też sposób postrzegania ich własnej pracy.

Nauczyciel może zaś nawiązać do samooceny ucznia podczas wystawiania mu oceny z zachowania. Pisanie samooceny zwiększa motywację u uczniów, wskazuje im ich własne słabsze strony, ale też możliwości.

Wpływ na samoocenę mają między innymi otrzymywane oceny przedmiotowe, czynniki psychospołeczne, opinie, jakie dziecko słyszy na swój temat, niepowodzenia oraz sukcesy. Aby przygotować rzetelną samoocenę, można sięgnąć po gotowy wzór samooceny ucznia z zachowania, który podpowiada, jakie kwestie warto wziąć tutaj pod uwagę. 

Co powinna zawierać samoocena ucznia z zachowania?

Przykładowa samoocena ucznia z zachowania powinna stanowić charakterystykę opisywanej osoby. Należy uwzględnić w niej:

 • mocne strony,
 • słabe strony,
 • plany, 
 • kompetencje,
 • perspektywy rozwoju – co uczeń może zmienić, poprawić. 

Wzór przykładowej samooceny ucznia z zachowania odnosi się także do akceptacji społecznej – jak uczeń zachowuje się w stosunku do innych, czy jest popularny, czy jest lubiany. W samoocenie warto uwzględnić też aktywność, osiągnięcia szkolne, podejście do obowiązków.

Pismo może odnosić się między innymi do spóźnień, nieusprawiedliwionych godzin, prac domowych, samodzielności, podejmowanych starań, systematyczności nauki, czy udziału w konkursach. Uczeń powinien odpowiedzieć w nim na takie pytania jak:

 • czy organizuję pomoc koleżeńską,
 • czy pracuję na miarę swoich możliwości,
 • czy robię zadania dodatkowe,
 • czy zachowuję się kulturalnie, 
 • czy pomagam tworzyć dobrą atmosferę w klasie,
 • czy jestem aktywny na lekcjach.
samoocena-ucznia-z-zachowania-wzor
Samoocena ucznia z zachowania - wzór
17