Wzór umowy na sprzątanie biura

17 

Umowa na sprzątanie biura powinna być umową o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia. Zgodnie z prawem, w ramach takiej umowy usługodawca zobowiązuje się do świadczenia określonych usług na rzecz usługobiorcy, a usługobiorca zobowiązuje się uiścić za to określoną opłatę.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy na sprzątanie biura – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy powinna zawierać umowa na sprzątanie biura?

Ponieważ umowa na sprzątanie biura jest pochodną umowy zlecenia, strony mają dosyć dużą dowolność w formułowaniu jej zapisów. Dokument można opracować na podstawie wzoru przykładowej umowy na sprzątanie biura, który uwzględnia między innymi:

  • dane stron,
  • termin obowiązywania umowy,
  • zakres świadczonych usług,
  • opis praw i obowiązków stron,
  • wysokość wynagrodzenia dla usługodawcy, wraz z terminem i sposobem płatności,
  • warunki odstąpienia, wypowiedzenia umowy. 

Jakie zapisy warto uwzględnić w treści umowy na sprzątanie biura?

Kluczowym elementem przykładowej umowy na sprzątanie biura jest opis zakresu czynności, jakie ma wykonywać usługodawca. Zakres sprzątania można określić zarówno pod kątem powierzchni i rodzaju pomieszczeń, jak i pod kątem wykonywanych prac, na przykład odkurzanie wykładzin, mycie podłóg, mycie okien, ścieranie kurzu, itd.

W umowie może też pojawić się zapis mówiący o tym, że dokładny zakres prac określa zapytanie ofertowe dołączone do dokumentu. Kolejną istotną kwestią jest zastrzeżenie prawa dającego zlecenie do kontrolowania jakości świadczonych usług.

Umowa może przewidywać zastosowanie kar lub reklamacji w przypadku:

  • niestarannego, niedokładnego sprzątania,
  • niestosowania umówionych środków czystości,
  • niedochowania harmonogramu sprzątania,
  • nieobecności osoby sprzątającej. 

Jeśli druk przykładowej umowy na sprzątanie biura ma przewidywać prace związane z ryzykiem, np. mycie okien na wyższych piętrach budynku, w kontrakcie warto uwzględnić zapisy dotyczące odpowiedzialności przyjmującego zlecenie za zapewnienie niezbędnych szkoleń, czy badań.

W treści dokumentu może pojawić się też oświadczenie, iż usługodawca posiada ważne ubezpieczenie OC swojej działalności. 

wzor-umowy-na-sprzatanie-biura
Wzór umowy na sprzątanie biura
17