Wniosek o urlopowanie dziecka z Ośrodka Wychowawczego – wzór

17 

Jak napisać wniosek o urlopowanie dziecka z Ośrodka Wychowawczego? Rodzice dziecka umieszczonego w ośrodku wychowawczym mają prawo do utrzymywania z nim kontaktów zarówno na miejscu, w placówce, jak i we własnym domu.

Aby skorzystać z tej drugiej możliwości, należy złożyć wniosek o urlopowanie dziecka z ośrodka wychowawczego, czyli wniosek o przepustkę, która pozwoli małoletniemu opuścić ośrodek wychowawczy na przykład na weekend czy na czas świąt. Jak napisać taki wniosek i gdzie go złożyć?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku – który zakupisz poniżej:

Kategorii ,
Opis
Opinie (0)

Na czym polega urlopowanie dziecka?

Urlopowanie dziecka to termin dotyczący małoletnich przebywających w pieczy zastępczej. Wniosek o urlopowanie dziecka można złożyć w przypadku małoletnich przebywających:

 • w zakładzie poprawczym,
 • w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • w sierocińcu,
 • w rodzinie zastępczej.

Urlopowanie polega na tym, że dziecko opuszcza ośrodek i udaje się we wskazane we wniosku miejsce, zwykle do domu rodzinnego. Wniosek o urlopowanie mogą złożyć nie tylko rodzice dziecka, ale również inni krewni, na przykład dziadkowie.

Urlopowanie odbywa się jedynie w dni wolne od zajęć szkolnych, czyli:

 • w okresie wakacyjnym,
 • w trakcie ferii,
 • w weekendy,
 • w święta.

Składając wniosek o urlopowanie dziecka na święta, warto pamiętać o przesłaniu pisma z odpowiednim wyprzedzeniem. Zgoda na urlopowanie może być jednorazowa lub cykliczna, obowiązująca na przykład co weekend czy raz w miesiącu.

Gdzie składa się wniosek o urlopowanie dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej? Niezależnie od tego, w jakiej pieczy zastępczej znajduje się dziecko, wniosek o urlopowanie zawsze należy kierować do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – tego samego, który zadecydował o umieszczeniu dziecka w placówce.

Ostateczną decyzję o „wydaniu” dziecka rodzicom podejmie jednak kierujący placówką. Dyrektor ma prawo zawiesić lub nawet uchylić zgodę sądu na urlopowanie, na przykład w sytuacji, kiedy rodzic stawi się po dziecko w stanie nietrzeźwości lub gdy złamie inne zasady urlopowania.

Może też – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – wydać zgodę na urlopowanie bez udziału sądu. 

Jak wygląda procedura urlopowania?

Procedura urlopowania dziecka może różnić się w zależności od rodzaju pieczy zastępczej, w której znalazło się dziecko. Zawsze jednak rozpoczyna ją złożenie wniosku, który jest rozpatrywany przez sąd rodzinny.

Jeśli wnioskodawcy otrzymają zgodę na urlopowanie i zostanie ona podtrzymana przez dyrektora placówki, konieczne będzie osobiste odebranie dziecka z ośrodka i podpisanie wielu oświadczeń dotyczących przejęcia odpowiedzialności za małoletniego. 

W trakcie urlopowania dziecko i opiekuna obowiązują zasady ustalone w regulaminie urlopowania danej placówki. Zasady te mogą nieco się różnić, ale ich głównym celem zawsze jest zagwarantowanie bezpieczeństwa małoletniemu.

Opiekun – najczęściej rodzic biologiczny – musi więc przebywać z dzieckiem w ustalonym miejscu, a także pozostawać w stałym kontakcie telefonicznym z pracownikami ośrodka.

Powinien też poinformować placówkę, kiedy dziecko oddali się bez zgody czy też w sytuacji, kiedy jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu. Opiekun musi zapewnić dziecku odpowiednie warunki, ponieważ pracownicy ośrodka mogą w dowolnym momencie złożyć mu niezapowiedzianą wizytę.

Jeśli taka kontrola wykaże, że dobro dziecka może być zagrożone, małoletni zostanie odprowadzony do ośrodka. Gdyby rodzice odmówili wydania dziecka, pracownicy placówki mają prawo skorzystać z pomocy funkcjonariuszy policji i eskortować małoletniego do miejsca stałego pobytu.

Po zakończeniu urlopowania opiekun ma obowiązek odprowadzić małoletniego do ośrodka w ustalonym terminie. Przestrzegając wszystkich tych zasad, gwarantuje sobie możliwość ponownego uzyskania zgody na urlopowanie.

Zwiększa też swoje szanse na odzyskanie pełnej władzy rodzicielskiej w przypadku jej ograniczenia czy zawieszenia przez sąd. 

Jak napisać wniosek o urlopowanie dziecka z MOW?

Do przygotowania pisma z prośbą o zgodę na urlopowanie, rodzina małoletniego może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o urlopowanie dziecka z ośrodka wychowawczego, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy wraz z oznaczeniem stopnia pokrewieństwa,
 • adres zamieszkania, tym samym ustalone miejsce urlopowania małoletniego,
 • dane adresata (sądu),
 • sygnatura akt dokumentów, na mocy których dziecko zostało umieszczone w ośrodku,
 • treść wniosku z uzasadnieniem.
 • podpis.

We wniosku o udzielenie urlopowania dziecka opiekun powinien umieścić także swoje oświadczenie, dotyczące zobowiązania się do przejęcia pełnej odpowiedzialności za małoletniego. Zobowiązanie to obejmuje również:

 • pokrycie kosztów podróży dziecka,
 • zapewnienie dziecku opieki materialnej i wychowawczej,
 • dopilnowanie terminowego powrotu dziecka do ośrodka.

Wniosek o przepustkę z ośrodka wychowawczego musi zawierać także uzasadnienie, wskazujące na fakt, że urlopowanie będzie dla dziecka czymś korzystnym. W uzasadnieniu można powołać się na chęć pogłębiania relacji z dzieckiem czy wspólnego obchodzenia świąt.

Ponieważ utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem rodziców, sąd powinien przychylić się do wniosku, o ile będzie przekonany, że urlopowanie leży w interesie małoletniego.

Jego decyzja uzależniona będzie zatem od postawy wnioskodawcy. Jeżeli sąd nie będzie miał zastrzeżeń, co do sposobu sprawowania tymczasowej opieki nad dzieckiem przez wnioskodawcę, powinien zaakceptować jego wniosek. 

Samodzielne opuszczanie MOW

Kiedy dziecko skończy 15 lat, może samodzielnie opuszczać ośrodek wychowawczy i udawać się do domu rodzinnego pod warunkiem, że posiada aktualną zgodę dyrektora placówki. Nie trzeba zatem składać wniosku do sądu rodzinnego o urlopowanie w przypadku dziecka w takim wieku.

MOW nie jest zakładem zamkniętym, zatem po ukończeniu 15. roku życia, jeśli rodzice złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na samodzielne opuszczanie placówki przez ich dziecko, małoletni może wychodzić z ośrodka i odwiedzać ich w domu rodzinnym.

Ich obowiązkiem jest jednak poinformowanie pracowników placówki o każdych takich odwiedzinach (telefonicznie).

Podsumowanie

Urlopowanie dziecka z zakładu poprawczego, MOW, domu dziecka czy innej placówki wychowawczej daje mu możliwość krótkotrwałego powrotu do domu, do rodziny lub opiekunów prawnych.

Taki „urlop” jest ważnym elementem procesu resocjalizacyjnego, który ma na celu przygotowanie dziecka do powrotu do normalnego życia po pobycie w ośrodku wychowawczym.

Urlopowanie na weekendy czy inne krótsze lub dłuższe okresy daje też dziecku i jego rodzinie szanse na wzmocnienie więzi rodzinnych. W końcu urlopowanie to także szansa na sprawdzenie, jakie postępy dziecko zrobiło w procesie resocjalizacji i czy jest gotowe na powrót do domu.

Warto również zaznaczyć, że starając się o urlopowanie dziecka (przejęcie nad dzieckiem tymczasowej opieki), najważniejsze zawsze będzie uzasadnienie wniosku.

Na pewno w uzasadnieniu wniosku warto powołać się na dobro małoletniego dziecka, wzmocnienie więzi rodzinnych i możliwość oceny zachowania dziecka po dłuższym okresie jego przybywania w ośrodku.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o urlopowanie dziecka z Ośrodka Wychowawczego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-urlopowanie-dziecka-z-osrodka-wychowawczego-wzor
Wniosek o urlopowanie dziecka z Ośrodka Wychowawczego - wzór
17