Jak anonimowo zgłosić zaniedbanie dziecka? wzór donosu

17 

Jak napisać donos do opieki społecznej na zaniedbywanie dziecka? Zaniedbywanie czy stosowanie przemocy wobec dziecka ma na nie negatywny wpływ – zarówno natychmiastowy, jak i odroczony, między innymi w postaci niskiej samooceny czy zwiększenia prawdopodobieństwa zachowań agresywnych w przyszłości.

Na krzywdę dziecka należy zatem reagować, powiadamiając o tym odpowiednie organy. Jak natomiast zgłosić zaniedbywanie dziecka do opieki społecznej? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu do MOPS, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak reagować na zagrożenie zdrowia lub życia dziecka?

Widząc, że dziecko jest szarpane, bite czy poniżane, należy wezwać na miejsce policję. Funkcjonariusze mogą w takiej sytuacji:

 • zatrzymać osobę, która stosuje przemoc wobec dziecka,
 • zabezpieczyć dowody przestępstwa,
 • rozpocząć procedurę Niebieskiej Karty, co doprowadzi do udzielenia dziecku pomocy i zapewnienia mu bezpieczeństwa.

Na policję można złożyć też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec dziecka. Policja zawsze ma obowiązek zająć się taką sprawą. Należy pamiętać też, że przemocą jest nie tylko fizyczne krzywdzenie dziecka, ale również:

 • chłód emocjonalny,
 • wyzwiska,
 • groźby,
 • szantaże,
 • nadmierne wymagania – nieadekwatne do wieku i możliwości danej osoby,
 • niszczenie ważnych rzeczy drugiej osoby.

Zaniedbywania lub zła opieka nad dzieckiem

Wiele osób nie wie, gdzie zgłosić złą opiekę nad dzieckiem. Warto zacząć więc od zdefiniowania, czym właściwie jest zła opieka nad dzieckiem, czyli zaniedbywanie dziecka.

czym jest zaniedbywanie dziecka rodzaje
Czym jest zaniedbywanie dziecka – rodzaje

Zaniedbywanie to niezapewnianie dziecku odpowiednich warunków rozwoju w sferze:

 • zdrowotnej,
 • edukacyjnej,
 • emocjonalnej.

W praktyce oznacza to niezapewnianie dziecku:

 • odżywiania,
 • schronienia,
 • bezpieczeństwa.

Działania te powodują lub mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu dziecka oraz zaburzenia jego rozwoju społecznego, moralnego i psychicznego. Zgłoszeniu podlegają zaniedbania:

 • fizyczne – ekonomiczne i zdrowotne,
 • edukacyjne – intelektualne,
 • emocjonalne.

Zaniedbywanie dziecka może polegać między innymi:

 • na nieprawidłowym żywieniu – niedożywianiu lub przekarmianiu,
 • na braku dbałości o higienę osobistą – dziecko chodzi brudne, nieuczesane, nieubrane odpowiednio do pory roku, mieszka w zaniedbanym mieszkaniu,
 • na izolacji – pozostawienie dziecka bez kontaktów z innymi ludźmi, zamykanie dziecka w domu, utrudnianie kontaktów z innymi członkami rodziny, sąsiadami,
 • na braku kontroli i pozbawieniu dziecka opieki przez długi czas
 • na zaniedbaniu stanu zdrowia – niewłaściwe podawanie leków, brak kontroli lekarskiej, niestosowanie się do zaleceń lekarza w opiece nad chorym dzieckiem,
 • na braku kontroli i zainteresowania w realizacji obowiązku szkolnego.

Zatem jak zgłosić zaniedbywanie dziecka? Osoba dostrzegająca taki problem ma przed sobą kilka możliwości. O sprawie może zawiadomić:

 • pracowników szkoły, żłobka czy przedszkola,
 • ośrodek pomocy społecznej,
 • sąd rodzinny,
 • policję.

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest jednak donos do opieki społecznej. MOPS czy GOPS w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka lub w przypadku złej opieki nad dzieckiem ma obowiązek zbadania sprawy oraz zaplanowania działań interwencyjnych i pomocowych.

Na skutek zgłoszenia pracownik OPS powinien odwiedzić daną rodzinę i przeprowadzić wywiad środowiskowy, sprawdzając, czy ktoś działa na szkodę dziecka.

O trudnej sytuacji dziecka można powiadomić także sąd rodzinny – osobiście lub za pomocą odpowiedniego pisma. Pismo z prośbą o wgląd w sytuację danej rodziny można wysłać nawet anonimowo.

Obowiązkiem sądu rodzinnego będzie w takim przypadku podjęcie działań w celu sprawdzenia sytuacji dziecka i zapewnienia mu ochrony, a także wsparcie rodziców w wychowaniu małoletniego dziecka.

Jak zgłosić zaniedbywanie dziecka do OPS?

Osoby, które zastanawiają się, jak anonimowo zgłosić zaniedbanie dziecka do ośrodka pomocy społecznej, powinny pamiętać, że jest to instytucja, która musi reagować na tego typu zawiadomienia nawet wtedy, kiedy dowiaduje się o nich z anonimu.

Jednym z podstawowych zadań ośrodków pomocy społecznej jest sprawdzanie wszystkich informacji, jednak nie oznacza to, że można wykorzystywać takie zawiadomienia w swoich osobistych porachunkach. Donos do opieki społecznej powinien zostać sporządzony w dobrej wierze, a jeśli sprawa jest pilna, zamiast pisma lepiej skorzystać z możliwości zawiadomienia tego organu o problemie telefonicznie.

Donos do MOPS powinien skupiać się na faktach i opisywać je jak najdokładniej. Dobrze, jeśli na poparcie przytoczonych stwierdzeń, dołączone zostaną dowody, np. zdjęcia czy nagrania. Pismo musi zawierać:

 • oznaczenie organu, do którego jest kierowane,
 • wskazanie, kogo dotyczy sprawa,
 • opis problemu z dokładnym opisem sytuacji.

Aby kontrola z opieki społecznej mogła się odbyć, w donosie nie może zabraknąć danych dziecka, w tym zwłaszcza jego adresu zamieszkania.

Zgłoszenie zaniedbywania to prawny obowiązek

Każda osoba, która wie o krzywdzie dziecka, ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek zgłosić taki problem odpowiednim organom. Zgodnie z treścią art.162 kodeksu karnego:

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Co zaś grozi rodzicowi, który zaniedbuje dziecko? Zgodnie z treścią art. 160 KK:

§ 1 Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jak wygląda natomiast kontrola z MOPS i wywiad środowiskowy przeprowadzany na skutek donosu? Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w miejscu zamieszkania rodziny. Ma on na celu uzyskanie najpełniejszej informacji dotyczącej sytuacji osobistej i rodzinnej, a niekiedy także dochodowej rodziny.

Na podstawie uzyskanej wiedzy pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji rodziny, a także formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy socjalnej czy też wdrożenia procedury Niebieskiej Karty. Wizyta pracownika socjalnego, który sprawdzi, czy dziecku dzieje się krzywda – zwykle jest ustalana z rodziną, ale może odbyć się też bez zapowiedzi.

Zdanie kończące

W trosce o dobro dziecka ustawodawca nakłada na obywateli obowiązek reagowania na przemoc wobec dzieci, a najczęstszą reakcją w sprawie bezpieczeństwa dzieci jest złożenie donosu choćby do MOPSu.

Aby ułatwić Ci sporządzenie donosu, w którym bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone, bądź dziecko lub dzieci są zaniedbywane, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu, który pobierzesz na samej górze.

UWAGA: donos można zgłosić anonimowo.

Aby zgłosić problemy dzieci – można też wystosować pismo do sądu rodzinnego, a dokładniej chodzi o wniosek o wgląd w sytuację rodzinną (sytuację dziecka).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak anonimowo zgłosić zaniedbanie dziecka? wzór donosu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

donos-do-mops-zaniedbywanie-dziecka
Jak anonimowo zgłosić zaniedbanie dziecka? wzór donosu
17