Upoważnienie do lekarza dla babci dziecka – wzór

17 

Jak napisać upoważnienie do lekarza dla babci dziecka? Dbanie o zdrowie dziecka jest obowiązkiem rodzica, jednak opiekunowie prawni często zmuszeni są zostawiać małoletnie dzieci pod opieką innej osoby, najczęściej babci czy dziadka.

Co w sytuacji, kiedy konieczne jest zabranie dziecka do lekarza, a także przeprowadzenie czy odebranie badań małoletniego? Na wypadek ewentualnej choroby czy innego zdarzenia wymagającego konsultacji lekarskiej, warto przygotować upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem.

Jak je napisać? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór upoważnienia do lekarza dla babci dziecka, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Po co upoważnienie do lekarza?

Świadczenie usług medycznych wobec osób małoletnich powinno odbywać się za zgodą opiekunów prawnych dziecka. Opiekunem prawnym jest natomiast rodzic, który posiada władzę rodzicielską.

Należy rozróżniać zatem opiekę prawną od opieki faktycznej. Jeśli rodzic zostawia dziecko pod opieką osoby zaufanej, najczęściej babci czy dziadka, to dziadkowie stają się opiekunami faktycznymi małoletniego, ale nie mają takich praw jak opiekunowie prawni. 

Jeśli rodzic jako opiekun prawny nie może iść ze swoim dzieckiem do lekarza, powinien przygotować upoważnienie dla dziadków. Takie upoważnienie w formie pisemnej zostanie włączone do dokumentacji medycznej małoletniego pacjenta. Dzięki temu wskazana w nim osoba będzie miała prawo uczestniczyć w konsultacjach lekarskich i badaniach diagnostycznych. 

Należy pamiętać jednak, że upoważnienie do lekarza dla dziadków – nawet sporządzone w formie aktu notarialnego – nie będzie uprawniało opiekuna faktycznego do podejmowania decyzji o leczeniu dziecka (takie decyzje może podejmować jedynie opiekun prawny).

Mimo to, w przypadkach nagłych – kiedy opóźnienie grozi niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia dziecka – lekarz musi podjąć odpowiednie leczenie nawet bez zgody opiekuna prawnego. Później powinien zaś powiadomić o tym fakcie rodziców małoletniego pacjenta.

Jak upoważnić dziadków do opieki nad dzieckiem?

Powierzenie opieki nad dzieckiem babci lub dziadkowi to częsta praktyka. Wielu rodziców nie przejmuje się formalnościami, kiedy pozostawia swoją pociechę u dziadków na czas pobytu w pracy, na okres wyjazdu służbowego, wakacyjnego wyjazdu do innego miasta czy nawet na czas wyjazdu za granicę w celach zarobkowych.

Tymczasem w przypadku ewentualnej choroby dziecka czy problemów w szkole, taka sytuacja mogłaby mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje. 

Przygotowanie upoważnienia dla opiekuna faktycznego nie jest zadaniem trudnym. Pełnomocnictwo nie musi przyjmować formy aktu notarialnego, a więc nie trzeba podpisywać go w obecności notariusza – nie wpłynie to w żaden sposób na jego zakres.

Co prawda, upoważnienie w zwykłej formie pisemnej nie pozwoli na przekazanie wskazanej osobie takich samych uprawnień, jakie przysługują rodzicom dziecka, ale umożliwi babci czy dziadkowi między innymi:

  • zapisanie dziecka na badanie lekarskie,
  • odbiór wyników badań,
  • odbiór recepty,
  • uzyskiwanie informacji w sprawie dziecka od nauczycieli i tak dalej.

Warto pamiętać zatem, że upoważnienie do lekarza dla babci dziecka nie zapewnia opiekunowi faktycznemu takich samych uprawnień, jakimi mogą pochwalić się rodzice dziecka. Babcia nie będzie mogła podpisać za rodzica zgody na leczenie dziecka czy złożyć wniosku o świadczenie z opieki społecznej.

Aby babcia czy dziadek mogli decydować o dziecku (wnuku) tak samo, jak jego rodzic, konieczne byłoby złożenie wniosku do sądu – tylko sąd może zmienić zakres władzy rodzicielskiej przysługującej rodzicom.

Upoważnienie dla babci czy dziadka do sprawowania opieki nad dzieckiem można sporządzić więc w zwykłej formie pisemnej. Dokument jak każde inne upoważnienie powinien wskazywać:

  • dane mocodawcy (dane rodziców/rodzica),
  • dane osoby upoważnionej (babci, dziadka),
  • dane dziecka, którego dotyczy upoważnienie,
  • termin obowiązywania upoważnienia,
  • zakres upoważnienia,
  • podpis mocodawcy.

Co ważne, przygotowując upoważnienie do wizyty u lekarza z dzieckiem, nie można zapomnieć o tym, aby zgłosić w przychodni fakt, iż dziecko będzie pozostawało pod opieką babci, dziadka bądź innej osoby. To samo warto zrobić w przypadku upoważnienia do szkoły.

Może okazać się, że placówka oświatowa czy placówka lecznicza korzysta z dodatkowych formularzy, które trzeba będzie podpisać, aby wyrazić zgodę na udzielanie informacji o dziecku osobie innej niż rodzic.

Upoważnienie do opieki nad rodzeństwem

Czy na każde dziecko należy przygotować osobne upoważnienie dla babci, czy dziadka? Jeśli upoważnienie przyjmuje zwykłą formę pisemną, nie trzeba sporządzać osobnych oświadczeń na każde dziecko. Kiedy dziadkowie przejmują opiekę nad rodzeństwem, można umieścić dane wszystkich dzieci w treści jednego pisma. 

Zasada ta nie dotyczy jednak upoważnienia w formie aktu notarialnego czy z notarialnie poświadczonymi podpisami. Jak zostało wspomniane, nie ma większego sensu sporządzania takiego dokumentu w przypadku upoważnienia dla babci do lekarza czy do szkoły.

Forma pisemna upoważnienia jest jednak konieczna, jeśli inna osoba niż rodzic ma podróżować z dzieckiem za granicę. W takich okolicznościach upoważnienie do wyjazdu za granicę w formie aktu notarialnego lub dokumentu z notarialnie poświadczonym podpisem sporządza się dla każdego dziecka osobno. 

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem a hospitalizacja

Upoważnienie dla opiekuna faktycznego pozwala babci czy dziadkowi towarzyszyć dziecku w trakcie badań, czy otrzymywania innej niezbędnej pomocy medycznej. Na podstawie takiego dokumentu dziadkowie mogą zabrać dziecko na badanie czy konsultację, na założenie opatrunku czy po wypisanie recepty na stale przyjmowane leki. Upoważnienie nie wystarczy jednak w przypadku, kiedy konieczna będzie operacja lub zabieg.

Zgodę na takie leczenie może wyrazić jedynie rodzic, czyli opiekun, który nie został pozbawiony praw rodzicielskich. Jeśli rodzic nie będzie obecny, lekarz nie wykona zabiegu za zgodą opiekuna faktycznego – nawet jeśli ten dysponuje upoważnieniem – lecz wystąpi z wnioskiem o wydanie zgody zastępczej do sądu rodzinnego.

Zatem wyjeżdżając na krótki okres, warto zabezpieczyć się na wypadek choroby dziecka, sporządzając zwykłe upoważnienie dla dziadków.

Jeśli jednak rodzic wyjeżdża na dłużej, na przykład do pracy za granicę, wskazane będzie „przekazanie” praw rodzicielskich opiekunowi faktycznemu, czyli wystąpienie do sądu z wnioskiem o ograniczenie czy zawieszenie władzy rodzicielskiej i ustanowienie babci, czy dziadka opiekunem prawnym dziecka.

Podsumowując:

Władza rodzicielska to przywilej przysługujący z mocy ustawy każdemu z rodziców, w równym stopniu (chyba że jeden z rodziców został pozbawiony praw rodzicielskich).

Jednak prawo dopuszcza też sytuacje, w których rodzice mogą posługiwać się dziadkami, a także członkami rodziny bądź innymi osobami przy sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Oczywiście upoważnienie dla babci czy dziadka pod nieobecność rodziców nie pozwala na podejmowanie decyzji odnośnie przyszłości, edukacji, świadczeń zdrowotnych, czy zarządzania majątkiem dziecka.

Podobne wzory pism:

upowaznienie-do-lekarza-dla-babci-dziecka-wzor-pdf-doc
Upoważnienie do lekarza dla babci dziecka - wzór
17