Wzór wniosku o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej

17 

Jak napisać wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej? Dziecko przebywające w ośrodku wychowawczym, w zakładzie poprawczym, w sierocińcu czy pod opieką rodziny zastępczej nadal może utrzymywać kontakt ze swoją biologiczną rodziną.

Jeśli krewni małoletniego dziecka chcą spędzić z nim nieco czasu we własnym domu, powinni złożyć wniosek o tak zwane urlopowanie dziecka. Urlopowanie może odbywać się w weekendy i święta. Warto pamiętać, że wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej składa się do sądu, a nie do rodziców zastępczych.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej – który zakupisz poniżej:

Kategorii ,
Opis
Opinie (0)

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza stanowi formę pomocy zarówno dla dziecka, jak i dla jego biologicznej rodziny. Taką opiekę charakteryzuje tymczasowość. Co więcej, rodzina zastępcza otrzymuje środki pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, którym się opiekuje. 

O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej decyduje sąd. Sąd również kontroluje później sposób sprawowania takiej opieki zastępczej. Jeśli wyrazi na to zgodę, rodzice zastępczy powinni pozwolić rodzicom biologicznym spotykać się z ich dzieckiem.

Warto podkreślić też, że piecza zastępcza nie wiąże się z więzią prawną pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem – małoletni zachowuje swoje nazwisko.

Poza tym ważne decyzje dotyczące dziecka rodzice zastępczy muszą podejmować wspólnie z rodzicami biologicznymi – chyba, że ograniczono, zawieszono lub odebrano im prawa rodzicielskie.

Wiele osób nie wie, że rodzina zastępcza to nie to samo, co rodzina adopcyjna – określenia te nie powinny być stosowane zamiennie. Chociaż obie rodziny wychowują dziecko innych rodziców, to jednak adopcja ma związek z więzią prawną.

W ramach adopcji rodzice adopcyjni zyskują takie same prawa i taką samą odpowiedzialność, jak rodzice biologiczni. Dochodzi również do zmiany danych w akcie urodzenia dziecka.

To, co odróżnia rodzinę adopcyjną od zastępczej, to również:

 • brak kontroli nad sprawowaniem opieki,
 • brak finansowania na utrzymanie dziecka adoptowanego.

Na czym polega urlopowanie dziecka?

Urlopowanie dziecka to forma przepustki. Na wniosek rodziny małoletniego, może on opuścić takie stałe miejsce pobytu jak zakład poprawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy czy dom rodziny zastępczej.

Procedura urlopowania dziecka jest podobna w każdym z tych przypadków. Urlopowanie odbywa się w dni wolne od zajęć szkolnych, czyli w weekendy i święta.

Może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. W trakcie urlopowania dziecko ma prawo spędzać czas z rodziną w ustalonym wcześniej miejscu, zwykle w rodzinnym domu dziecka. 

Podczas urlopowania rodzinę małoletniego zawsze obowiązują określone zasady. Każdorazowo ustala je aktualny opiekun, w tym przypadku rodzice zastępczy.

Warunki urlopowania mogą się różnić w zależności od rodzaju pieczy zastępczej, w jakiej znajduje się dziecko, jednak zawsze mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecku.

Najczęściej w regulaminach urlopowania pojawiają się następujące zasady:

 • wnioskujący o urlopowanie odbierają dziecko z pieczy zastępczej osobiście,
 • wnioskujący o urlopowanie podpisują oświadczenia dotyczące przejęcia odpowiedzialności za małoletniego,
 • wnioskującym cofa się zgodę na urlopowanie, jeśli stawią się po odbiór dziecka w stanie odurzenia lub nietrzeźwości,
 • wnioskujący muszą przebywać z dzieckiem w ustalonym wcześniej miejscu,
 • wnioskujący muszą pozostawać w kontakcie z opiekunami zastępczymi,
 • wnioskujący mają obowiązek informować opiekunów zastępczych między innymi o pogorszeniu stanu zdrowia dziecka czy o oddaleniu się dziecka bez zezwolenia,
 • wnioskujący muszą doprowadzić dziecko z powrotem w ustalonym terminie. 

Warto pamiętać również, że zarówno rodzice zastępczy, jak i pracownicy ośrodków opiekuńczych mają prawo kontrolować to, jak rodzina opiekuje się dzieckiem w trakcie urlopowania.

W przypadku stwierdzenia, że warunki panujące w domu są dla małoletniego szkodliwe, zgoda na urlopowanie może zostać zawieszona lub cofnięta, a dziecko zabrane z powrotem, nawet w eskorcie policji. 

Jak uzyskać zgodę na urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej?

Aby móc urlopować dziecko z rodziny zastępczej czy placówki wychowawczej, rodzina małoletniego powinna wystąpić z wnioskiem o urlopowanie. Pismo tego typu składa się nie bezpośrednio do opiekunów zastępczych, lecz do sądu, który zadecydował o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

Dokument można przygotować w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór wniosku o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej, zaadresowany do sądu rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Warto pamiętać, że taki sam wniosek kieruje się do sądu rejonowego również w przypadku urlopowania dziecka z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, z zakładu poprawczego czy z sierocińca.

Jedynie w nagłych przypadkach wniosek można złożyć do kierującego placówką, który także ma prawo podjąć decyzję w sprawie urlopowania, jeśli jest to uzasadnione.

To również dyrektor takiego ośrodka ostatecznie decyduje, czy pozwoli wnioskodawcom na urlopowanie. Może też zawiesić lub uchylić przyznane im przez sąd prawo do urlopowania.

Jak napisać wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej?

Wniosek o urlopowanie dziecka na święta czy weekendy nie ma jednego odgórnie obowiązującego wzoru. Pismo musi zawierać jednak szereg niezbędnych danych oraz wymagane oświadczenia.

Warto sporządzić je zatem w oparciu o udostępniony na stronie wzór wniosku do sądu o urlopowanie dziecka, który uwzględnia:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • dane adresata wniosku,
 • sygnaturę akt dokumentów, na mocy których dziecko trafiło do rodziny zastępczej,
 • treść wniosku, czyli prośbę o urlopowanie,
 • uzasadnienie (można powołać się na dobro dziecka i dobro całej rodziny),
 • podpis.

urlopowanie-dziecka-obowiazki-rodzica-opiekuna-prawnego

We wniosku rodzina małoletniego musi zamieścić także oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za dziecko na czas urlopowania oraz zobowiązanie do zapewnienia dziecku opieki materialnej i wychowawczej, do dopilnowania terminowego powrotu dziecka oraz do pokrycia kosztów podróży dziecka i utrzymywania go w trakcie urlopowania z rodziny zastępczej. 

Natomiast uzasadnienie wniosku o urlopowanie dziecka powinno wskazywać, że spędzenie czasu z rodziną będzie korzystne dla małoletniego. Można powołać się w nim między innymi na chęć pogłębiania relacji czy wspólnego świętowania.

Zsumowanie informacji

Jeśli Twoje dziecko lub dziecko bliskiego członka rodziny trafiło do rodziny zastępczej, możesz starać się o udzielenie urlopowania dziecka celem spędzenia z nim czasu i odświeżenia więzi was łączących.

Aby ułatwić Cis porządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz na samej górze. Pismo wystarczy jedynie uzupełnić danymi.

Wypełniony danymi oraz podpisany wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór wniosku o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-wniosku-o-urlopowanie-dziecka-z-rodziny-zastepczej
Wzór wniosku o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej
17