Odległość wiaty od granicy działki zgoda sąsiada – wzór

17 

Jak napisać zgodę sąsiada na postawienie wiaty w granicy działki? Wiata jest konstrukcją, która zastępuje garaż. Może chronić samochód przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Często jest też wykorzystywana do przechowywania drewna na opał czy sprzętów, takich jak kosiarka.

Wiele osób zastanawia się, czy wiatę można postawić bez pozwolenia na budowę oraz, czy potrzebna jest zgoda sąsiada na wzniesienie takiej konstrukcji na działce. Odpowiedzi na te pytania są zależne od kilku czynników. Kiedy zgoda sąsiada na wiatę będzie niezbędna i jak taką zgodę przygotować?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody sąsiada na postawienie wiaty w granicy działki, którą pobierzesz, klikając poniży przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest wiata?

Wiata nie ma swojej odrębnej definicji w prawie budowlanym. Potocznie rozumie się ją jako obiekt budowlany należący do kategorii małej architektury, posiadający otwartą konstrukcję w formie zadaszenia, które opiera się na słupach.

Wiata musi być pozbawiona co najmniej jednej ściany. Najczęściej pełni rolę garażu dla osób, które nie chcą tradycyjnego garażu w bryle domu ani osobnego budynku, a jednocześnie potrzebują przestrzeni do parkowania pod dachem. 

Wiata na pozwolenie czy na zgłoszenie?

Wiata może być konstrukcją wykonaną z drewna lub metalu (najczęściej). Jest ona nieduża, posiada dach płaski lub spiczasty, a niekiedy jest też zabudowana z dwóch lub z trzech stron. Aby wnieść taką konstrukcję, trzeba dopełnić pewnych formalności. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem budowlanym, wyróżnia się trzy przypadki:

 • inwestycje niewymagające ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę (można rozpocząć je bez żadnych formalności) – dotyczy to wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, o ile zostaną wybudowane na działce z budynkiem mieszkalnym lub na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, a ilość takich wiat nie przekroczy 2 na każde 1000 m2 powierzchni;
 • inwestycje wymagające zgłoszenia – dotyczy to wiat budowanych na działce nieprzeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, taka konstrukcja może mieć powierzchnię zabudowy do 35 m², a liczba wiat na jednej działce nie może przekroczyć 2 na każde 500 m2 powierzchni, 
 • inwestycje wymagające zezwolenia na budowę – dotyczy to wiat o powierzchni zabudowy powyżej 50 m2, wznoszonych na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe lub o powierzchni zabudowy powyżej 35 m² na działce o innym przeznaczeniu. 

Zatem to, czy wiata będzie wymagała zgłoszenia, czy pozwolenia na budowę, czy będzie można postawić ją na działce bez żadnych formalności, zależy od:

 • powierzchni wiaty,
 • powierzchni działki,
 • przeznaczenia działki.

Pozwolenie na budowę uzyskuje się w lokalnym wydziale administracji architektoniczno-budowlanej. Jeśli zaś chodzi o zgłoszenie, to zastosowanie znajduje tutaj tak zwana milcząca zgoda urzędu. Jeśli w ciągu 21 dni urzędnicy nie zgłoszą sprzeciwu wobec inwestycji, można rozpocząć prace budowlane. 

Poza tym warto pamiętać, że inwestora obowiązują też inne przepisy, w tym przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Jaka odległość wiaty od granicy działki?

Inną kwestią niż pozwolenie na budowę czy zgłoszenie inwestycji jest usytuowanie wiaty na działce, czyli jej odległość od granicy działki. To, czy na ustaloną przez inwestora odległość wiaty od granicy działki potrzebna będzie zgoda sąsiada – zależy od jej przeznaczenia.

W przypadku wiaty o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym odległość ta nie ma znaczenia. Można ustawić wiatę nawet w ścisłej granicy, o ile nie oddziałuje negatywnie na działkę sąsiednią. Niedozwolone jest na przykład zalewanie terenu sąsiedniego wodą opadową z dachu takiej konstrukcji. 

Zagadnienie „odległość wiaty od granicy działki zgoda sąsiada” będzie istotniejsze w przypadku wiaty, która pełni rolę użytkową. Dotyczy to wiat parkingowych, magazynowych czy składowych.

Takie konstrukcje muszą zostać zlokalizowane w odległości co najmniej 3 metrów od granicy działki oraz co najmniej w odległości 7 metrów od okien budynku na działce sąsiedniej. Co więcej, jeśli pod wiatą przechowywany jest opał, odległość minimalna wzrasta odpowiednio do 4 metrów. 

Kiedy niezbędna będzie zgoda sąsiada na budowę wiaty?

Zgoda sąsiada na budowę wiaty będzie niezbędna, jeśli obiekt ma znaleźć się w granicy działki. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy chęć wzniesienia obiektu trzeba będzie zgłosić lub gdy konieczne okaże się uzyskanie pozwolenia na budowę.

W takim przypadku inwestor składa bowiem oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a nie może złożyć takiego oświadczenia, jeśli wiata w granicy działki będzie oddziaływała na nieruchomość sąsiednią – stanowi to naruszenie prawa własności sąsiada.

Zgoda sąsiada na budowę wiaty w granicy jest konieczna, kiedy inwestor nie ma możliwości wzniesienia takiego obiektu w odpowiedniej odległości, ponieważ nie pozwala na to wielkość jego działki czy usytuowanie budynku mieszkalnego. W takiej sytuacji dochodzi do naruszenia przepisów, ale czyniąc to za zgodą właściciela nieruchomości sąsiedniej, inwestor zabezpiecza się przed ewentualnymi sporami w przyszłości. 

Poza tym zgoda sąsiada na budowę w granicy wiaty to dokument, który warto uzyskać nawet wtedy, kiedy odległości narzucone przez przepisy zostają zachowane, ale w stopniu minimalnym, bez żadnego zapasu. Taki dokument pełni rolę dowodową – świadczy o tym, że sąsiad zapoznał się z planami inwestora i nie wyraził sprzeciwu. 

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na budowę wiaty w granicy?

Pisemna zgoda sąsiada na budowę wiaty może zostać dołączona do dokumentów wymaganych w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę czy w ramach zgłoszenia planowanej inwestycji. Z tego względu pismo warto przygotować w oparciu o sprawdzony wzór zgody sąsiada na budowę w granicy wiaty, który uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne dokumentu. 

Pismo musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane sąsiada,
 • dane inwestora,
 • oznaczenie obu działek,
 • oświadczenie sąsiada o zapoznaniu się z projektem inwestycji oraz o braku sprzeciwu,
 • podpis sąsiada.

Odpowiednio przygotowany dokument zabezpiecza inwestora przed ewentualnymi sporami czy roszczeniami ze strony sąsiada. Będzie też dowodem na wypadek postępowania sądowego czy zgłoszenia jego inwestycji jako samowoli budowlanej.

Podobne wzory pism:

odleglosc-wiaty-od-granicy-dzialki-zgoda-sasiada-wzor
Odległość wiaty od granicy działki zgoda sąsiada - wzór
17