Uchwała Wspólnoty na sprzedaż alkoholu – wzór

17 

Uchwała wspólnoty na sprzedaż alkoholu podejmowana jest w sytuacji, kiedy przedsiębiorca – najemca lub właściciel lokalu – planuje prowadzić sprzedaż alkoholu w jednym z lokali należących do wspólnoty mieszkaniowej, a wspólnota pragnie wyrazić na to zgodę.

W treści uchwały należy powołać się na art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na art. 23 ustawy o własności lokali, mówiący o zasadach podejmowania uchwał.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór uchwały wspólnoty na sprzedaż alkoholu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jakie informacje powinna zawierać uchwała wspólnoty na sprzedaż alkoholu?

Uchwała na sprzedaż alkoholu we wspólnocie jest niezbędna przedsiębiorcy, który chce prowadzić działalność związaną ze sprzedażą alkoholu w jednym z lokali użytkowych nieruchomości należącej do wspólnoty. Taki dokument można przygotować w oparciu o sprawdzony wzór uchwały wspólnoty na sprzedaż alkoholu, który uwzględnia:

  • dane wspólnoty,
  • numer uchwały,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na sprzedaż napojów alkoholowych ze wskazaniem lokalu, w którym taka sprzedaż ma się odbywać oraz z określeniem danych osobowych przedsiębiorcy prowadzącego dany punkt sprzedaży,
  • określenie warunków sprzedaży alkoholu, np. ograniczeń godzinowych,
  • wskazanie daty obowiązywania uchwały,
  • określenie liczby głosów (udziałów): za, przeciw, wstrzymało się od głosu.

Jakie są warunki uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu?

Najważniejsze przepisy związane z uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż alkoholu dotyczą uzyskania takiego zezwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Aby takie zezwolenie uzyskać lub przedłużyć je po wygaśnięciu, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Nie uzyska jednak zgody na sprzedaż alkoholu od wójta, jeśli nie przedłoży zgody właściciela nieruchomości, jej zarządcy, czy administratora budynku w przypadku, kiedy punkt sprzedaży ma być zlokalizowany w budynku wielorodzinnym. Czy wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na sprzedaż alkoholu w obrębie swojej nieruchomości?

Nie, wspólnota może odmówić wydania zgody na sprzedaż alkoholu w budynku, między innymi ze względu na:

  • zakłócanie ciszy nocnej przez klientów sklepu,
  • brak dbałości o czystość wokół budynku,
  • liczne interwencje policji, itd. 

Przykładowa uchwała w sprawie sprzedaży alkoholu może jednak ograniczać zgodę wspólnoty na prowadzenie takiej działalności, aby zapobiec tego typu skutkom, np. poprzez wprowadzenie ograniczeń czasowych dot. sprzedaży napojów alkoholowych. 

Czy można zaskarżyć uchwałę w sprawie sprzedaży alkoholu?

Uchwała w sprawie sprzedaży alkoholu może zostać zaskarżona na podstawie ustawy o własności lokali, jeśli jest niezgodna z przepisami prawa, z umową właścicieli, narusza zasady zarządzania nieruchomością lub w inny sposób narusza interesy właściciela lokalu.

Uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej można zaskarżyć do sądu w terminie 6 tygodni od dnia jej podjęcia lub od dnia zawiadomienia powoda o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uchwała Wspólnoty na sprzedaż alkoholu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

uchwala-wspolnoty-na-sprzedaz-alkoholu-wzor
Uchwała Wspólnoty na sprzedaż alkoholu - wzór
17