Fundusz remontowy uchwała – wzór

17 

Fundusz remontowy finansowany jest przez właścicieli mieszkań, a wysokość wpłat na taki fundusz ustalona jest za pomocą uchwały. Kwotę zaliczki na fundusz remontowy oblicza się dla każdego właściciela tak samo, jak zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej – poprzez pomnożenie powierzchni mieszkania przez stawkę ustaloną w uchwale.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór uchwały dotyczącej funduszu remontowego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Jak napisać uchwałę w sprawie ustalenia zaliczki na fundusz remontowy?

Decyzję w sprawie wysokości stawki na fundusz remontowy podejmuje się uchwałą. Taka uchwała bazuje na dwóch artykułach ustawy o własności lokali: art. 12 oraz art. 22. Uchwała w sprawie funduszu remontowego powinna uwzględniać wysokość zaliczek:

  • na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej w określonej kwocie za 1 m2 powierzchni mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
  • na koszty remontu (tak samo jak wyżej).

Uchwałę można przygotować w oparciu o sprawdzony wzór uchwały funduszu remontowego, który zawiera również informacje dotyczące terminu zapłaty zaliczki – najczęściej do 10. dnia każdego miesiąca – oraz konsekwencji ewentualnych opóźnień w zapłacie, czyli na temat odsetek naliczanych od kwoty pozostałej do zapłaty. Konieczne jest również wskazanie w uchwale, kiedy wprowadzane zasady wchodzą w życie. 

Remont czy konserwacja?

Ewidencjonując koszty remontu oraz koszty konserwacji, nie należy mylić zaliczek na koszty nieruchomości (utrzymania nieruchomości wspólnej) z zaliczkami na fundusz remontowy. Wydatkami na utrzymanie części wspólnej – na konserwację – dysponuje zarząd na podstawie uchwalonego planu gospodarczego.

Natomiast na dysponowanie środkami z funduszu remontowego zarząd potrzebuje decyzji właścicieli lokali w formie uchwały.

Należy wiedzieć więc, że konserwacja to utrzymanie danego elementu w stanie niepogorszonym, a remont to odtworzenie stanu pierwotnego, czyli podjęcie takich czynności, które mają przywrócić dany element do stanu pierwotnego, a nie spowalniać jego zużycie. Przykładowo, konserwacją będzie malowanie drewnianych ławek, a remontem malowanie ścian na klatkach schodowych. 

Uchwała dotycząca remontów (wydatków z funduszu remontowego)

Uchwała funduszu remontowego może dotyczyć nie tylko ustalenia wysokości zaliczki na fundusz, ale również wydatków z funduszu remontowego. Przygotowanie uchwały dotyczącej remontu jest trudne, ponieważ wymaga doprecyzowania zakresu remontu, a także jego kosztów.

W uchwale można przyjąć, że wydatki z funduszu będą obejmowały też wydatki na modernizację, nie tylko na remonty. Warto wspomnieć przy tym, że modernizacją nazywa się ulepszenie rzeczy, wpływające na wzrost jej wartości.

Uchwała dotycząca wydatków z funduszu remontowego poddawana jest głosowaniu właścicieli lokali. Jeśli chodzi o uchwałę w sprawie remontu, to taki dokument musi zawierać:

  • ściśle określony zakres prac,
  • określony zakres niezbędnych wydatków.

Podjęcie uchwały musi poprzedzać ekspertyza dotycząca konieczności poniesienia danych wydatków. Co więcej, uchwała nie może zobowiązywać członków wspólnoty mieszkaniowej do pokrywania kosztów, które nie są związane z nieruchomością wspólną. 

fundusz-remontowy-uchwala-wzor-pdf-doc
Fundusz remontowy uchwała - wzór
17