Uchwała o odwołaniu członka zarządu – wzór

17 

Jak napisać uchwałę o odwołaniu członka zarządu? Do odwołania członka zarządu co do zasady konieczne jest podjęcie stosownej uchwały podczas zgromadzenia wspólników spółki.

Powinna ona przede wszystkim jasno wyrażać wolę wspólników co do odwołania danego członka z zarządu oraz wskazywać dzień, w którym ma on przestać funkcjonować w dotychczasowej roli.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych do odwołania członka zarządu może dojść w każdym czasie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Środek odwoławczy stanowi w tym przypadku uchwała wspólników (chyba że umowa spółki wyznacza do wykonania tej czynności inny podmiot, np. radę nadzorczą lub określonego wspólnika).

Powinna ona zostać podjęta podczas zgromadzenia wspólników. To wymaga uprzedniego zwołania poprzez wysłanie wszystkim wspólnikom pisemnych zawiadomień zawierających informacje o terminie oraz planowanym porządku obrad. Zaproszenia należy wysłać z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

Uchwała o odwołaniu członka zarządu, jako że odnosi się do spraw osobowych, powinna zostać podjęta w drodze tajnego głosowania. Tajność głosowania należy odnotować w protokole ze zgromadzenia wspólników.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego w artykule pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór uchwały o odwołaniu członka zarządu, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

W zależności od treści uchwała może obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym lub od określonego momentu w przyszłości.

Ważne jest, by dokument został precyzyjnie zredagowany. Jego treść musi bowiem jednoznacznie wskazywać, iż wolą wspólników jest odwołanie członka z obecności w zarządzie, a nie jedynie z pełnionej funkcji. W piśmie powinny się znaleźć następujące elementy:

  • data i miejsce sporządzenia;
  • numer uchwały;
  • oznaczenie spółki;
  • informacja o odwołaniu wskazanej osoby z zarządu spółki z danym dniem;
  • podanie terminu, z jakim uchwała wchodzi w życie;
  • wskazanie, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i podanie liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”;

Po podjęciu uchwały o odwołaniu członka zarządu należy go niezwłocznie o tym fakcie poinformować. Fakt odwołania członka zarządu trzeba ponadto zgłosić elektronicznie do rejestru przedsiębiorców KRS w ciągu 7 dni od daty powzięcia uchwały (lub jej  wejścia w życie).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uchwała o odwołaniu członka zarządu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

uchwala-o-odwolaniu-czlonka-zarzadu-wzor
Uchwała o odwołaniu członka zarządu - wzór
17