Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym? Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. rodzi obowiązek złożenia oświadczeń o objęciu nowo powstałych udziałów przez wszystkich dotychczasowych wspólników.

Podwyższenie kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić na dwa sposoby:

  • na mocy zmiany umowy spółki – rozwiązanie to stosowane jest w sytuacji, gdy obecna umowa nie zawierała postanowień o możliwości zwiększenia kapitału zakładowego;
  • poprzez podjęcie uchwały o zmianie postanowienia umowy wskazującego wysokość kapitału zakładowego – jeżeli obecna umowa spółki zawiera zapisy o możliwości podwyższenia kapitału, to może ono nastąpić za pośrednictwem uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów.

Podwyższenie kapitału (niezależnie od metody) prowadzi do powstania nowych udziałów. Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

W przypadku zawarcia nowej umowy dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do ich objęcia w terminie miesiąca od dnia wezwania. Zarząd może jednak wyłączać to prawo (za zgodą zainteresowanych) i przyjąć do spółki nowych inwestorów.

Z kolei w sytuacji podwyższenia kapitału uchwałą prawo objęcia nowych udziałów należy jedynie do dotychczasowych wspólników, a zarząd nie może zdecydować o zniesieniu tej wyłączności.

Objęcie nowych udziałów następuje poprzez złożenie oświadczenia woli – w przypadku nowej umowy wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego, przy podjęciu uchwały wystarczy forma pisemna.

Oświadczenie o objęciu nowych udziałów przez dotychczasowego wspólnika powinno zawierać następujące elementy:

  • dane wspólnika;
  • oznaczenie uchwały o podwyższeniu kapitału, na podstawie której powstały nowe udziały (wraz z podaniem ich liczby);
  • oświadczenie objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale (wraz z podaniem ich liczby i wartości);
  • zobowiązanie do wniesienia wkładów na poczet obejmowanych udziałów;
  • podpis.

1 opinia dla Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

  1. Mariusz Rodzenek

    Dziękuję, pozdrawiam.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-dotychczasowego-wspolnika-o-objeciu-udzialow-w-podwyzszonym-kapitale-zakladowym
Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
17