Notatka służbowa ze zdarzenia w przedszkolu – wzór

17 

Kwestia sporządzania notatek służbowych ze zdarzeń w przedszkolu nie została ściśle uregulowana w przepisach. Wiadomo jednak, że notatki mają charakter formalny, powinny być zwięzłe i rzeczowe, oparte na faktach i pozbawione informacji godzących w dobre imię opisywanych w nich osób. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór notatki służbowej ze zdarzenia w przedszkolu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kiedy sporządza się notatkę służbową ze zdarzenia w przedszkolu?

Wzór notatki służbowej ze zdarzenia w przedszkolu to druk uniwersalny. Można wykorzystać go w przypadku nieszczęśliwego wypadku z udziałem dziecka, rodzica lub nauczyciela, a także w sytuacjach konfliktowych, np. mających miejsce na zebraniu z rodzicami.

Notatki służbowe nauczyciel przedszkola sporządza również w związku ze swoim zatrudnieniem, na przykład w obliczu odmowy wykonania polecenia służbowego. Notatkę można sporządzić jako świadek zdarzenia lub jako jego uczestnik, między innymi w celu udokumentowania swojego prawidłowego postępowania.

Dokument tego typu pełni rolę informacyjną i dowodową. Może okazać się niezbędny w postępowaniu wyjaśniającym, a także w obliczu ubiegania się o odszkodowanie, na przykład przez rodzica dziecka poszkodowanego w wypadku. 

Jak napisać notatkę służbową ze zdarzenia w przedszkolu?

Przykładowa notatka służbowa ze zdarzenia w przedszkolu zajmuje zwykle nie więcej niż jedną stronę A4, jest sporządzona czytelnie, rzeczowo, bez podziału na wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Dokument powinien wskazywać przede wszystkim datę zdarzenia – jest to szczególnie istotne, jeśli sprawę trzeba zgłosić rzecznikowi dyscyplinarnemu, ponieważ dyrektor ma na to 14 dni.

Poza tym notatka powinna informować o miejscu zdarzenia, osobach biorących w nim udział, o okolicznościach i przebiegu zdarzenia, jego przyczynach i konsekwencjach. Nie należy natomiast umieszczać w niej prywatnych osądów, informacji niezwiązanych ze sprawą (dot. życia prywatnego), obraźliwych, czy godzących w czyjeś dobre imię.

Notatka służbowa jest informacją publiczną, jednak przed ewentualnym okazaniem jej osobie zainteresowanej podlega anonimizacji celem ochrony danych osobowych. 

Podobne wzory pism:

notatka-sluzbowa-ze-zdarzenia-w-przedszkolu-wzor
Notatka służbowa ze zdarzenia w przedszkolu - wzór
17