Diagnoza dziecka z Autyzmem – wzór

17 

Diagnoza autyzmu nie jest wynikiem badania, lecz obserwacji i wywiadu z rodzicami. Wydaje ją interdyscyplinarny zespół specjalistów, w którego pracy uczestniczyć może psychiatra, pedagog, psycholog, logopeda oraz pediatra.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór diagnozy dziecka z autyzmem – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Na czym opiera się diagnoza dziecka z autyzmem?

Aby móc wykorzystać gotowy wzór diagnozy dziecka z autyzmem, trzeba przeprowadzić szereg czynności, które umożliwiają postawienie takiej diagnozy. Obejmują one:

 • obserwację dziecka przez nauczycieli, rodziców, specjalistów,
 • badania kontrolne u lekarza​,
 • badania przesiewowe podstawowe w wieku 18 i 24 miesięcy, a także dodatkowe badania zlecone przez lekarza, gdy dziecko znajduje się w grupie ryzyka, 
 • dalsze badania diagnostyczne – psychiatry, neurologa, psychologa dziecięcego.

Jeśli chodzi o samą diagnozę przeprowadzoną przez zespół interdyscyplinarny, to obejmuje ona informacje uzyskane z wywiadu z rodzicami, analizę dokumentacji medycznej, testy i obserwacje dziecka, takie jak zabawa z dzieckiem, czy obserwacja relacji z rówieśnikami. W ramach diagnozy stosuje się:

 • ADOS – 2 czyli narzędzie do diagnozowania i oceniania objawów autyzmu,
 • test PEP-R do oceny sfery funkcjonowania dziecka w zakresie: naśladowania, komunikacji, funkcji poznawczych, motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Jakie informacje zawiera diagnoza dziecka z autyzmem?

Dziecko z autyzmem powinno uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ten drugi dokument, czyli przykładowa diagnoza dziecka z autyzmem, jest opracowywany przez poradnię psychologiczno pedagogiczną i zawiera:

 • datę wydania dokumentu,
 • numer orzeczenia,
 • dane zespołu orzekającego,
 • dane osobowe dziecka,
 • informacje o możliwościach psychofizycznych, indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
 • wskazania do pracy z dzieckiem.

Jeśli chodzi o zalecenia do pracy z dzieckiem, jakie uwzględnia druk przykładowej diagnozy dziecka z autyzmem, to można wymienić tutaj między innymi:

 • terapię logopedyczną,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe, uwzględniające stymulację wzroku, słuchu, motoryki,
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych,
 • ćwiczenia pamięci oraz koncentracji uwagi,
 • muzykoterapię,
 • ćwiczenia gimnastyczne i wiele innych.
diagnoza-dziecka-z-autyzmem-wzor
Diagnoza dziecka z Autyzmem - wzór
17