Wniosek o oddelegowanie nauczyciela – wzór

17 

Wniosek o oddelegowanie nauczyciela przygotowuje dyrektor tej placówki, która potrzebuje pomocy w ramach przeprowadzanego egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego, a nawet w przypadku wycieczki szkolnej, warsztatów, szkolenia czy konferencji.

W okresie egzaminów (lub innych wydarzeń) nauczyciele mogą być oddelegowani do pracy w komisji w innej szkole. Zgodę na takie oddelegowanie wyraża dyrektor placówki zatrudniającej. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o oddelegowanie nauczyciela – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Na czym polega oddelegowanie nauczyciela?

Wniosek o oddelegowanie nauczyciela ma związek z pracą w komisji egzaminacyjnej w innej szkole. Nauczyciele będący egzaminatorami zawierają z dyrektorami komisji egzaminacyjnych umowy cywilnoprawne.

W takim przypadku przysługuje im zwolnienie od pracy, w której są zatrudnieni – na czas niezbędny do przeprowadzenia egzaminu. Takie zwolnienie musi być płatne, także dla nauczyciela, który jest członkiem komisji w dodatkowym miejscu zatrudnienia.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla oddelegowanego nauczyciela zastosowanie znajdują przepisy dotyczące wynagrodzenia urlopowego. 

Jak napisać wniosek o oddelegowanie nauczyciela?

Pismo z prośbą o oddelegowanie nauczyciela na egzamin do innej szkoły musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych. Warto więc przygotować je w oparciu o nasz sprawdzony wzór wniosku o oddelegowanie nauczyciela. Gotowy do wypełnienia formularz uwzględnia między innymi:

  • dane osobowe nauczyciela,
  • określenie celu oddelegowania nauczyciela,
  • określenie okresu oddelegowania, 
  • określenie wymiaru etatu lub liczby godzin oddelegowania.

Wniosek podpisuje kierujący placówką, do której nauczyciel ma zostać oddelegowany.

Oddelegowanie nauczyciela do innej pracy

Każdy nauczyciel jest zatrudniony na podstawie przepisów karty nauczyciela. W odniesieniu do tematu oddelegowania pracownika do innej pracy w przypadku nauczycieli nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, które pozwalają oddelegować osobę zatrudnioną do innej pracy na okres 3 miesięcy nawet bez zgody pracownika.

Nauczyciela do pracy w innej szkole można oddelegować wyłącznie za jego zgodą. 

Może przydać Ci się także: Prośba o oddelegowanie nauczyciela na wycieczkę organizowaną przez inną placówkę

wniosek-o-oddelegowanie-nauczyciela-wzor
Wniosek o oddelegowanie nauczyciela - wzór
17