Ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego?

Ponoć nie ma takich pieniędzy, które mogłyby zrekompensować całe zamieszanie związane z rozwodem. Straty emocjonalne zarówno po jednej jak i po drugiej stronie są ogromne i rzadko da się je przełożyć na złotówki.

Na szczęście można dokonać wstępnej kalkulacji kosztów związanych z postępowaniem przed sądem. Ile tak naprawdę kosztuje rozwód?

Co składa się na koszty rozwodu?

W przypadku rozwodu, aby uwzględnić poszczególne wydatki związane z rozwodem, warto je już na początku rozgraniczyć. Jak wszystko w życiu i to jest zależne od wielu aspektów.

Jednym z nich jest stopień zawiłości sprawy, a także to, czy para jest już dogadana, czy też odbędzie się sprawa rozwodowa i sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe.

Jeżeli tak, to w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, koszty sprawy rozwodowej będą zależne od zakresu postępowania dowodowego oraz wniosków zgłaszanych przez obie strony w toku postępowania. Nie da się ukryć, że spore wydatki również trzeba ponieść na adwokata, który będzie reprezentował stronę przed sądem.

Pozew rozwodowy to podstawa

Koszt napisania pozwu rozwodowego przez adwokata, to wydatek rzędu od 500 do 2000 złotych. Statystycznie, jeden pozew to koszt nieprzekraczający 1000 złotych.

Biorąc pod uwagę fakt, że dokument ten jest pismem procesowym, który w pierwszej kolejności jest brany przez sąd, warto napisać go dobrze.

Spełnienie wszystkich wymogów formalnych w tym przypadku to absolutna podstawa, która jednocześnie sprawi, że niewiele zaskoczy już podczas rozprawy w sądzie.

Czy pozew rozwodowy można napisać samemu?

Wiemy już, ile kosztuje pozwu rozwodowego u adwokata, jednak w polskim ustawodawstwie nie ma wymogu, aby dokumenty związane z pozwem rozwodowym były napisane tylko i wyłącznie przez prawnika. W internecie znajduje się całe mnóstwo poradników dotyczących sposobu napisania pozwu.

W ogromnym skrócie każdy pozew powinien zawierać:

 • Adres sądu, do którego jest kierowany,
 • Dane stron, w tym ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, a także dane pełnomocnika procesowego,
 • Tytuł pisma, w tym przypadku to pozew o rozwód,
 • Żądania w sprawie, czyli określenie najważniejszych spraw dotyczących orzekania o winie, intencjach względem alimentów, a także określenie zakresu kontaktu z małoletnimi,
 • Wskazanie okoliczności faktycznych związanych z powyższymi żądaniami,
 • Podpis strony lub pełnomocnika,
 • Wyliczenie załączników.

Może się zdarzyć, że będą musiały być dołączone jeszcze inne dokumenty towarzyszące. Wśród nich najczęściej pojawiają się:

 • Wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu,
 • Wnioski dowodowe
 • Wnioski o zabezpieczenie powództwa
 • Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Koszty postępowania rozwodowego w sądzie

Składając wniosek do właściwego sądu, wcześniej należy uiścić opłatę sądową wynoszącą 600 złotych. Jeżeli w postępowaniu sąd będzie musiał zająć się podziałem majątku, należy doliczyć od 300 do 1000 złotych. Kwota ta zależna jest od dobrej woli zainteresowanych stron. Jeżeli podział majątku jest zgodny, koszt jest mniejszy. Gdy zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia sądowego, cena jest wyższa.

Niezbędnym załącznikiem do papierów rozwodowych jest również odpis skrócony aktu małżeństwa. Gdy rozstająca się para posiada dzieci, kolejnym załącznikiem będą ich odpisy aktów urodzenia. Można go otrzymać we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego, za opłatą 22 zł – 33 zł od egzemplarza.

Pozew musi być wydrukowany i podpisany w dwóch egzemplarzach, do których muszą być dopięte odpowiednie załączniki. Można go złożyć w biurze podawczym we właściwym sądzie okręgowym lub też nadać listem poleconym.

Dlaczego wybór pełnomocnika to dobry pomysł?

Wiemy już, ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego, napisanie go w teorii nie wydaje się aż takie trudne. Jednak nie zapominajmy, że to pismo procesowe, które musi spełniać wszystkie wymogi formalne, wyszczególnione z Kodeksie postępowania cywilnego. Aby mieć pewność, że nic nie zostało pominięte, lepiej zlecić napisanie takiego pisma osobie znającej się na rzeczy.

Doświadczenie, jakie reprezentuje prawnik sprawi, że wspomniane pismo będzie miało nie tylko odpowiednie ramy, ale i sformułowania. Adwokat wie, jak właściwie uzasadnić pozew i jakie naświetlić dowody, by pozew przyniósł oczekiwany skutek.

Z pewnością o zwróceniu się o pomoc do kancelarii prawnej powinny pomyśleć osoby, które nie miały styczności z prawem i postępowaniem sądowym. Zawiłe procedury mogą sprawić więcej kłopotu niż pożytku, a rozwiązanie napotkanych trudności może być nie do przeskoczenia dla laika.

Istnieje również obawa, że samodzielne napisanie pozwu może skończyć się błędami pociągającymi za sobą bardzo ważne skutki procesowe.

Pozostałe koszty rozwodu

Zastanawiając się, ile kosztuje pozew rozwodowy, trzeba jeszcze doliczyć wydatki dodatkowe. Jednym z nich jest opłacenie adwokata. Gdy decydujemy się na pełnomocnika, musimy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł i jest kierowana do właściwego urzędu miasta.

Gdy podczas procesu będzie potrzebne przeprowadzenie wywiadu dodatkowego, np. opinii biegłych, każda ze stron może ponieść wydatki z tym związane.

Nie można zapominać również o głównej zasadzie postępowania cywilnego mówiącej, że strona, która przegra w sądzie, ponosi koszty procesowe. A więc winny za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi koszty rozwodu, czyli może być prawnie zmuszony do zwrócenia wszystkich kosztów postępowania drugiej stronie.

Kolejny wydatek szykuje się już po zakończeniu procedury rozwodowej. Po wydaniu orzeczenia rozwodu każda ze stron może złożyć oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska. Koszt takiej usługi prawnej to 11 zł, jednak należy tu jeszcze doliczyć wymianę wszystkich dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód osobisty czy dowód rejestracyjny posiadanego samochodu oraz paszport.

Jak obniżyć koszty rozwodu?

Aby obniżyć koszty postępowania rozwodowego, należy wykazać trochę więcej zaangażowania. Każdy z tych kosztów może zostać zmniejszony lub też może nastąpić całkowite zwolnienie, trzeba jednak spełniać odpowiednie kryteria.

Do pozwu można załączyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, udowadniając na podstawie oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym, że nie posiada się środków na postępowanie rozwodowe – takie pismo bardzo obniża koszty rozwodu.

Warto jednak pamiętać, że zwolnienie to nie wyłącza od odpowiedzialności za pokrycie kosztów pełnomocnika strony przeciwnej w razie przegranego procesu.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.