Wzór protokołu odbioru rusztowania

17 

Czy protokół odbioru rusztowania jest konieczny? tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), każde rusztowanie musi być technicznie odebrane przed przekazaniem go do użytkowania, czyli np. w ramach umowy najmu rusztowania.

Jednocześnie zabrania się użytkowania rusztowania, które nie zostało technicznie odebrane. Procedura odbioru rusztowania i sporządzenie protokołu z tej czynności ma na celu zapewnienie, że wszystkie elementy konstrukcji rusztowania nadają się do użytku i są bezpieczne.

Dla ułatwienia Ci prawidłowego sporządzenia takiego protokołu sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór protokołu odbioru rusztowania, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

.

wzor-protokolu-odbioru-rusztowania-pdf-doc
Wzór protokołu odbioru rusztowania
17