Czynny żal – PIT 28 – przykład

17 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu mają mniej czasu na złożenie PIT-28, dlatego też często spóźniają się z tym obowiązkiem.

Zasadniczo, ryczałtowcy powinni rozliczyć się z ze swoich przychodów do końca lutego następnego roku. Okres ten jest skrócony – względem osób rozliczających się na zasadach ogólnych – z uwagi na prostotę dokonywanych przez podatników uproszczonych rozliczeń.

Niezłożenie deklaracji PIT-28 w wyznaczonym terminie podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Grzywnę wymierza się w wysokości proporcjonalnej do kwoty niezapłaconego podatku.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma do urzędu skarbowego wyrażającego czynny żal za PIT28, dzięki któremu unikniesz finansowych konsekwencji – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór czynnego żalu – który zakupisz poniżej:

Opis
Opinie (0)

Jeżeli wartość kwoty podatku jest niższa niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, podatnik zostanie ukarany za wykroczenie skarbowe. Natomiast przy kwotach wyższych – za przestępstwo skarbowe.

Grzywna, którą wymierza się za wykroczenie skarbowe mieści się w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co ważne, jeśli podatnik nie złoży zeznania PIT-28 w ustawowym terminie, nie będzie miał możliwości jego przywrócenia.

Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie takiej deklaracji będzie nieskuteczny nawet wtedy, kiedy podatnik uprawdopodobni, że naruszenie terminu nastąpiło bez jego winy.

Sposobem na uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji niezłożenia deklaracji podatkowej w terminie jest wniesienie tak zwanego czynnego żalu. Czynny żal za PIT 28 to nic innego, jak przyznanie się do winy, zanim urząd skarbowy sam wykryje popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego przez podatnika.

Czynny żal powinien wyjaśniać, dlaczego przedsiębiorca nie złożył deklaracji w wymaganym terminie. Równolegle z tym pismem podatnik powinien złożyć zaległą deklarację i uiścić ewentualny podatek wraz z odsetkami.

Czynny żal zwalnia bowiem od ewentualnej kary, ale nie od obowiązku zapłacenia należności. Pismo należy wnieść do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, adresując je do naczelnika US. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Czynny żal – PIT 28 – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czynny-zal-pit-28-przyklad-wzor
Czynny żal - PIT 28 - przykład
17