Odmowa przyznania dodatku węglowego – wzór

17 

Odmowa przyznania dodatku węglowego powinna zostać uzasadniona. Najczęściej przyczyną odmowy przyznania takiego świadczenia jest: złożenie kilku wniosków na jeden adres zamieszkania, brak wpisu w CEEB lub błędny wpis do ewidencji CEEB.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odmowy przyznania dodatku węglowego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Decyzja w sprawie przyznania dodatku węglowego

Zgodnie z przepisami:

 Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji. 

Oznacza to, że wnioskodawca nie zostanie poinformowany o przyznaniu świadczenia – otrzyma przelew środków – lecz jedynie o odmowie przyznania świadczenia.

Taka decyzja bardzo często podejmowana jest na podstawie weryfikacji danych w CEEB, nie na podstawie wywiadu środowiskowego, co stanowi z kolei częstą przyczynę odwołania od decyzji gminy.

Jak uzasadnić odmowę przyznania dodatku węglowego?

Decyzja o odmowie przyznania dodatku węglowego musi zostać odpowiednio uzasadniona. Świadczenie przysługuje osobom, których głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek, 
  • koza, 
  • ogrzewacz powietrza, 
  • trzon kuchenny, 
  • piecokuchnia, 
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Warunkiem przyznania dodatku jest wpisanie gospodarstwa do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Odmowa wypłaty dodatku może być uzasadniona między innymi brakiem takiego wpisu lub złożeniem przez kilka osób wniosku, w którym podano ten sam adres zamieszkania. Poza tym, zgodnie z przepisami:

5.  Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

odmowa-przyznania-dodatku-weglowego-wzor
Odmowa przyznania dodatku węglowego - wzór
17