Zestawienie wydatków alimenty – wzór

17 

Przy ustalaniu wysokości alimentów na dziecko pod uwagę bierze się tak zwane uzasadnione potrzeby uprawnionego oraz możliwości finansowe zobowiązanego. Oznacza to, że wysokość alimentów powinna odpowiadać bieżącym potrzebom dziecka, a te zwykle zmieniają się wraz z wiekiem.

Występując z pozwem o alimenty, a także wnosząc o ich podwyższenie alimentów czy obniżenie alimentów, należy przygotować zestawienie wydatków na dziecko. Co uwzględnić w takim dokumencie?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego zestawienia – przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór wykazu wydatków na dziecko, który zakupisz poniżej:

Opis
Opinie (0)

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów na dziecko zależna jest przede wszystkim od uzasadnionych potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych zobowiązanego do alimentacji. Z kolei uzasadnione potrzeby dziecka są różne, w zależności od jego wieku, stanu zdrowia, uzdolnień czy zainteresowań.

Należy pamiętać, że rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku utrzymanie na takiej samej stopie życiowej, na jakiej żyją sami. Ma to na celu zapewnienie dziecku takich samych warunków życia, jak przed rozstaniem rodziców.

Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?

Zagadnienie „zestawienie wydatków alimenty” związane jest zarówno z wytoczeniem sprawy o ustalenie alimentów, jak i ze zmianami w tym zakresie, czyli z podwyższeniem lub obniżeniem wysokości alimentów.

Zestawienie kosztów utrzymania sporządza się dla każdego dziecka osobno, przy czym należy uwzględnić w nim zarówno składowe wspólnego budżetu domowego, jak i koszty utrzymania indywidualne, związane wyłącznie z danym dzieckiem.

Na miesięczne koszty utrzymania dziecka składają się więc wydatki całej rodziny podzielone na liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz wydatki indywidualne na każde dziecko. Wydatki rodzinne to między innymi:

 • opłaty mieszkaniowe, czyli wysokość czynszu i opłat za media, w tym także za internet czy telewizję, a nawet za ubezpieczenie gospodarstwa domowego – kwotę roczną dzieli się na 12 miesięcy,
 • zakup wspólnych kosmetyków i artykułów higienicznych,
 • zakup wspólnych środków czystości.

Z kolei wydatki indywidualne wiążą się między innymi z:

 • edukacją dziecka – opłaty w szkole podstawowej, obiady w szkole, podręczniki, zeszyty, przybory, korepetycje i tak dalej,
 • opieką nad dzieckiem – opłata za żłobek, za opiekunkę, za przedszkole,
 • odżywianiem – żywność, napoje,
 • odzieżą – ubrania na co dzień, sezonowe, na wyjątkowe okazje,
 • rozrywką i kulturą – bilety do kina, teatru, książki, zabawki, gry,
 • zdrowiem – witaminy, leki, opieka medyczna, okulary korekcyjne, rehabilitacja,
 • sportem i hobby – sprzęt sportowy, sprzęt do realizacji zainteresowań,
 • rekreacją – wydatki na wakacje i wycieczki,
 • umeblowaniem, remontami, wyposażeniem pokoju – komputer do nauki, meble, oświetlenie.

Należy pamiętać, że wszystkie wydatki ponoszone sezonowo lub raz na kilka miesięcy czy nawet raz na kilka lat, sumuje się i dzieli odpowiednio przez okres 12 czy 24 miesiące.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka a kosztorys szczegółowy

Tabela alimentacyjna miesięczne koszty utrzymania dziecka, jaką można znaleźć w Internecie, wyszczególnia różnego rodzaju wydatki na dziecko bardzo drobiazgowo. Takie zestawienie dzieli między innymi koszty utrzymania związane z wyżywieniem dziecka na zakup pieczywa, nabiału czy soków, a zakup ubrań na spodnie, bluzy czy kurtki.

Tak precyzyjnie obliczone koszty utrzymania dziecka są przydatne dla rodziców, ale nie znajdują zastosowania w sądzie. Dlaczego?

Sąd jest zainteresowany ogólnym zestawieniem kosztów utrzymania, które będzie stanowiło uzasadnienie dla ustalonej wysokości alimentów. Nie ma możliwości, aby organ ten analizował to, ile rodzic wydaje na każdą parę spodni dziecka czy na każdy jego posiłek.

Dlatego na rozprawie dotyczącej alimentów sąd będzie pytał powoda o to, ile wydaje na leki dla dziecka czy też ile wynoszą miesięczne opłaty za media w gospodarstwie domowym.

Może też – w celu sprawdzenia wiarygodności powoda – zapytać o coś w bardziej szczegółowy sposób, na przykład jakie leki przyjmuje dziecko i jak często należy mu je podawać.

Zatem przygotowanie zestawienia kosztów miesięcznych na podstawie szczegółowego kosztorysu pozwala rodzicowi przygotować się na wszelkie pytania i zaproponować adekwatną kwotę alimentów na dziecko, jednak na potrzeby sądu należy wypełnić uproszczony, przykładowy kosztorys utrzymania dziecka, który obejmie:

 • koszty wyżywienia,
 • koszty zakupu obuwia i odzieży,
 • koszty leczenia,
 • koszty związane ze szkołą i edukacją,
 • wydatki osobiste dziecka,
 • wyposażenie pokoju dziecka,
 • wydatki okolicznościowe,
 • wydatki związane z higieną i środki czystości,
 • wydatki na gospodarstwo domowe.

Dodatkowe wydatki na dziecko

Miesięczne zestawienie kosztów utrzymania dziecka do sądu jest zestawieniem uśrednionym. Przyjmuje się, że wskazane koszty będą utrzymywały się na podobnym poziomie w każdym kolejnym miesiącu, a większe wydatki ponoszone raz czy dwa razy w roku dzieli się odpowiednio na 12, czy 24 miesiące.

Co natomiast w przypadku, kiedy nagle pojawiają się duże, nieprzewidziane wydatki, na przykład gdy dziecko zaczyna poważnie chorować, co wiąże się z kosztami leczenia czy rehabilitacji?

W takiej sytuacji uprawniony do alimentów powinien wnieść sprawę o podwyższenie świadczenia, ponownie przeliczając wydatki na dziecko. Rodzic może również wziąć pożyczkę na pokrycie takich nagłych, powtarzających się wydatków, co ułatwi rozliczenie kosztów spłaty pożyczki z alimentów.

Należy pamiętać przy tym, że nie wszystkie dodatkowe wydatki na dziecko mogą stanowić podstawę podwyższenia zasądzonych alimentów. Przykładowo, wypłacanie dziecku kieszonkowego czy kupowanie mu prezentów bez okazji nie będzie wydatkiem podstawowym, lecz fakultatywnym.

Zobowiązany nie musi pokrywać takich kosztów utrzymania dziecka. Alimenty mają bowiem zabezpieczać realne potrzeby dzieci.

O czym pamiętać przy sporządzaniu kosztorysu utrzymania dziecka?

Rodzic przygotowujący zestawienie miesięcznych kosztów utrzymania dziecka musi pamiętać, że wszystkie wykazywane wydatki powinien być w stanie potwierdzić za pomocą paragonów czy faktur.

Poza tym, w takim kosztorysie nie wolno umieszczać pozycji ewidentnie niezwiązanych z utrzymaniem dziecka, na przykład zakupu ekspresu do kawy.

Jeśli finalny koszt utrzymania dziecka okaże się nieproporcjonalnie wysoki – wyższy niż wynagrodzenie za pracę rodzica – z pewnością należy jeszcze raz przyjrzeć się zestawieniu i przyciąć koszty, ponieważ sąd może uznać taką tabelę wydatków za przerysowaną i przesadzoną – a powinny znaleźć się w niej tylko koszty na zaspokajanie potrzeb dziecka.

Na koniec:

Podsumowując: wysokość alimentów, jakie zasądzi sąd, będzie wypadkową potrzeb dziecka i możliwości finansowych osoby zobowiązanej do alimentów. Przy czym zawsze najważniejsze jest dobro dziecka. Jasno mówi o tym:

Art. 96. – Piecza nad dzieckiem – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§ 1.Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

§ 2.Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej.

Przygotowane przez nas zestawienie wydatków może służyć w przypadku:

 • pozwu o alimenty,
 • pozwu o podwyższenie alimentów,
 • i pozwu o obniżenie alimentów.

Jeśli chodzi o utrzymanie dziecka wzór zestawienia, które przygotowaliśmy, zawiera wyłącznie te rodzaje wydatków na dziecko, które można uwzględnić, walczyć o alimenty i ich wysokość.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zestawienie wydatków alimenty – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zestawienie-wydatkow-alimenty-wzor
Zestawienie wydatków alimenty - wzór
17