Tabela alimentacyjna – miesięczne koszty utrzymania dziecka – wzór

17 

Miesięczne koszty utrzymania dziecka rodzic zlicza po to, aby ustalić odpowiednią kwotę alimentów. Wysokość świadczenia alimentacyjnego stanowi bowiem wypadkową uzasadnionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz możliwości finansowych osoby zobowiązanej (rodzica).

Co ważne, należy pamiętać, że dziecko ma prawo żyć na takiej samej stopie życiowej, co jego rodzice, dlatego miesięczne koszty utrzymania dziecka to sprawa bardzo indywidualna.

Aby ułatwić Ci sporządzenie tabeli alimentacyjnej ilustrującej miesięczne koszty utrzymania dziecka, przygotowaliśmy przykładowy kosztorys utrzymania dziecka, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Od czego zależy wysokość alimentów?

Składając pozew o alimenty, powód musi określić wysokość żądanej kwoty świadczenia. Stąd tak często można spotkać się z pytaniem „jak obliczyć koszty do alimentów?”. Należy wiedzieć, że wysokość alimentów zależy zasadniczo od dwóch czynników:

 • usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego,
 • zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. 

W praktyce kwota świadczenia zależna jest jednak od wielu okoliczności. Alimenty stanowią środki do utrzymania i wychowania. Muszą pokrywać zatem bieżące potrzeby dziecka w zakresie wyżywienia, zakupu odzieży, potrzeb mieszkaniowych, leczenia, higieny, a także potrzeb kulturalnych. Ich wysokość będzie naturalnie zależna od wieku dziecka, ale też od jego stanu zdrowia czy stopy życiowej, na jakiej żyją rodzice, ponieważ dziecko ma prawo żyć na takim samym poziomie. 

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że alimenty mają pokrywać także potrzeby dziecka w zakresie jego kształcenia, rozwijania zdolności, wypoczynku, dbałości o rozwój fizyczny i duchowy, a nawet w zakresie potrzeby zażywania rozrywek. Oznacza to, że do kosztów utrzymania dziecka wlicza się też między innymi wydatki związane z zakupem biletów do kina czy z opłaceniem wycieczek szkolnych. 

Na alimenty składają się także wydatki związane z ochroną praw dziecka, takie jak koszty postępowania sądowego. Do świadczenia alimentacyjnego nie wlicza się natomiast kosztów związanych z usamodzielnieniem się dziecka czy zawarciem przez nie małżeństwa (alimenty można pobierać także po osiągnięciu pełnoletniości). 

Co wpływa na wysokość kosztów utrzymania dzieci?

Przykładowe koszty utrzymania dziecka do alimentów mogą znacząco różnić się od siebie, ponieważ wpływ na takie zestawienie wydatków ma wiele czynników. Podczas gdy utrzymanie niemowlęcia w wieku około 6-ciu miesięcy może kosztować średnio 1100 zł miesięcznie, tak już miesięczne utrzymanie dziecka 8-letniego może wynosić nawet 2200 zł, zwłaszcza jeśli dziecko jest pod stałą opieką lekarzy specjalistów. 

Jak widać, miesięczne koszty utrzymania dziecka zasadniczo są więc zależne od:

 • wieku dziecka,
 • stanu zdrowia dziecka – czy choruje przewlekle, często zapada na infekcje, czy jest niepełnosprawne,
 • predyspozycji i zainteresowań dziecka,
 • potrzeb dziecka,
 • przeciętnego poziomu życia w środowisku dziecka,
 • stopy życiowej rodziców.

Bardzo istotnym, a często ignorowanym czynnikiem, który ma wpływ na wysokość alimentów, jest wspomniana stopa życiowa, czyli poziom życia przede wszystkim tego rodzica, który jest zobowiązany do płacenia alimentów.

Jeśli bowiem zobowiązany do alimentacji żyje na wysokim poziomie, drugi z rodziców może przy swoich wyliczeniach miesięcznych kosztów utrzymania dziecka brać pod uwagę koszty wyższe, np. zakup odzieży markowej, czesne w prywatnej szkole, koszty zagranicznych podróży i tak dalej. 

Co składa się na miesięczne koszty utrzymania dziecka?

Przy sporządzaniu kosztorysu utrzymania dziecka do alimentów, przydatna okazuje się tak zwana tabela alimentacyjna miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, która uwzględnia wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, takie jak:

 • wyżywienie,
 • wydatki mieszkaniowe, przy czym te dzieli się przez wszystkie osoby mieszkające razem z dzieckiem,
 • zakup odzieży i obuwia,
 • zakup środków higieny i czystości,
 • zakup leków,
 • wizyty lekarskie,
 • wydatki szkolne, w tym korepetycje czy wycieczki szkolne,
 • opłaty za przedszkole lub żłobek,
 • wydatki związane z zainteresowaniami dziecka,
 • wydatki związane z rozrywką,
 • kieszonkowe dla dziecka. 

Taka tabela kosztów utrzymania dziecka nie zamyka jednak zestawienia wszystkich wydatków na dziecko. W wyliczeniach należy uwzględnić bowiem także wydatki sezonowe, ponoszone jednorazowo czy kilkakrotnie w ciągu roku. Będą to między innymi wydatki związane z organizacją urodzin dziecka – wynajem sali zabaw, zakup tortu, zakup prezentu, zakup dekoracji – a także koszty:

 • wyjazdu wakacyjnego,
 • remontu pokoju, 
 • kolonii, obozu, zimowiska,
 • zakupu sprzętu, np. sportowego, rekreacyjnego, do nauki (komputer),
 • zakupu mebli.

Wydatki te dzieli się jednak odpowiednio przez 12 czy 24 miesiące, aby rozłożyć wyższe koszty równomiernie, jednocześnie uwzględniając je w miesięcznym budżecie. 

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego 

Przygotowując przykładowy kosztorys utrzymania dziecka do alimentów, nie można zapominać także o drugim istotnym czynniku, który wpływa na wysokość świadczenia alimentacyjnego. Są to natomiast możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd weźmie pod uwagę nie tylko wysokość zarobków zobowiązanego, ale również inne źródła dochodów, jak:

 • wpływy z posiadanego majątku,
 • przychody ze szczególnych umiejętności, np. nagrody, premie,
 • przychody z działalności dodatkowej.

Nawet jeśli zobowiązany nie osiąga dochodów ze stałego zatrudnienia, sąd weźmie pod uwagę wszystkie składniki jego majątku (środki na lokatach, nieruchomości) oraz możliwości zarobkowe – nie realne zarobki.

Do kwestii tej podchodzi się zatem w sposób teoretyczny: czy zobowiązany mógłby osiągać wyższe dochody, gdyby podjął starania adekwatne do swojego wykształcenia, wieku, doświadczenia zawodowego czy sytuacji panującej na rynku. Ukrywanie dochodów niewiele pomoże więc zobowiązanemu do alimentacji, gdyż sąd traktuje jego możliwości zarobkowe hipotetycznie. 

Przykładowe zestawienie wydatków na dziecko do alimentów

Jak zostało wspomniane, miesięczne zestawienie wydatków na dziecko obejmuje między innymi koszty jego edukacji, mieszkania, zakupu żywności, leków czy odzieży. To, jakie pozycje pojawią się w takim zestawieniu, zależne jest od indywidualnych okoliczności, ale w tabelach alimentacyjnych najczęściej widnieją następujące pozycje:

 • koszty utrzymania mieszkania, w tym czynsz dla spółdzielni i wynajmującego, opłaty za prąd, gaz, wodę, ścieki, ogrzewanie, internet, telewizję – podzielone przez wszystkich domowników;
 • wyżywienie: posiłki w domu, w szkole czy w przedszkolu, 
 • zakup odzieży i obuwia z uwzględnieniem miejsca ich zakupu,
 • zakup kosmetyków, środków higieny, preparatów specjalistycznych np. na alergie skórne,
 • zakup chemii domowej – koszt dzielony na wszystkich domowników,
 • koszt wyjazdów na wakacje, ferie, wycieczek szkolnych, kolonii, 
 • koszt edukacji: wyprawka szkolna, czesne, opłata za ubezpieczenie, komitet rodzicielski, 
 • koszty związane z rozrywką: wyjście do kina, do teatru, na basen, do restauracji, do sali zabaw, 
 • kieszonkowe,
 • abonament telefoniczny,
 • koszt wizyt lekarskich,
 • koszt zakupu leków,
 • zakup witamin i suplementów diety,
 • koszty fizjoterapii, rehabilitacji, specjalnej diety,
 • koszty zajęć dodatkowych, treningów, zajęć kreatywnych, sportowych, korepetycji,
 • koszty dojazdów do szkoły, na zajęcia,
 • koszty dodatkowe, np. organizacji urodzin, remontu, wyposażenia pokoju dziecka,
 • wydatki nieplanowane.

Podsumowując

Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku utrzymanie na takim poziomie, na jakim sami żyją, a więc w pełni muszą zabezpieczać realne potrzeby dzieci. Zatem ustalając wysokość alimentów na dziecko, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę:

 • usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka,
 • możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów,
 • sytuację majątkową, finansową i życiową rodzica, z którym dziecko mieszka.

Idąc dalej tym tropem, należy obliczyć koszty utrzymania dziecka i głównie chodzi tu o miesięczny koszt utrzymania dziecka. Zagłębiając się dalej, przy obliczaniu kosztów utrzymania dziecka należy koszty te podzielić na kilka kategorii, takich jak np.:

 • wyżywienie,
 • wydatki mieszkaniowe,
 • odzież i obuwie,
 • zabawki,
 • leki i witaminy,
 • środki czystości,
 • wyposażenie pokoju dziecka,
 • itd.
Tabela alimentacyjna - miesięczne koszty utrzymania dziecka - wzór
Tabela alimentacyjna - miesięczne koszty utrzymania dziecka - wzór
17