Pismo do Prokuratury o przywłaszczenie mienia – wzór

17 

Jak napisać pismo do Prokuratury o przywłaszczenie mienia? Przywłaszczenie polega na bezprawnym zatrzymaniu cudzej rzeczy bez zgody jej właściciela. Może dojść do takiej sytuacji, na przykład po pożyczeniu samochodu bez zamiaru dokonania jego zwrotu.

Co ważne, przywłaszczenie dotyczy nie tylko rzeczy, ale i praw. Jak zgłosić takie przestępstwo i jak odzyskać mienie?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór pisma do Prokuratury, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Co to jest przywłaszczenie mienia?

Przywłaszczenie mienia to sytuacja, w której ktoś traktuje określoną rzecz, jakby była jego własnością. O przywłaszczeniu decyduje sposób zachowania sprawcy, uniemożliwiający właścicielowi korzystanie z jego rzeczy, na przykład sprzedaż, odmowa wydania rzeczy, zużycie czy zniszczenie rzeczy, oddanie rzeczy innej osobie. 

Zgodnie z przepisami  kodeksu karnego:

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 1. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 2. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 3. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Warto wiedzieć, że wszystkie czyny wskazane w tym artykule (284 k.k.) są ścigane w trybie publicznoskargowym – z wyjątkiem przestępstwa opisanego w punkcie 4.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że przywłaszczenie mienia polega na włączeniu rzeczy cudzej do własnego majątku, przy czym dotyczy to rzeczy, która znalazła się w posiadaniu sprawcy legalnie.

O przestępstwie przywłaszczenia mówi się wtedy, kiedy sprawca działał świadomie. Nie będzie zatem przywłaszczeniem zachowanie osoby, która myślała, iż nabyła daną rzecz, lecz później pojawił się spór co do interpretacji zawartej umowy kupna-sprzedaży. 

Warto pamiętać, że z przywłaszczeniem można mieć do czynienia także w przypadku znalezienia rzeczy. Wystarczy, że sprawca ma świadomości, iż mienie nie należy do niego i że nie ma on tytułu, by takie cudze mienie zatrzymać. 

Jak zgłosić przywłaszczenie mienia?

Wiele osób zastanawia się, gdzie zgłosić przywłaszczenie mienia. Ponieważ jest to przestępstwo o charakterze publicznoskargowym, wystarczy zgłosić fakt lub podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa na policji, lub w prokuraturze, a także złożyć zeznania.

Wyjątkiem jest wspomniana już sytuacja z punktu 4. art. 284 KK., czyli przywłaszczenie na szkodę osoby najbliższej. Jeżeli sprawcą przestępstwa przywłaszczenia jest ktoś bliski, pokrzywdzony musi sam złożyć wniosek o ściganie.

Niezależnie jednak od trybu ścigania, sprawa o przestępstwo przywłaszczenia jest rozpatrywana przez sąd, dlatego istotne jest zgromadzenie dowodów na potwierdzenie popełnienia takiego przestępstwa.

Jak udowodnić przywłaszczenie mienia?

Udowodnienie przestępstwa przywłaszczenia mienia odbywa się na podstawie okoliczności faktycznych. Przywłaszczenie rzeczy powinno zostać wyrażone zewnętrznym zachowaniem sprawcy – zachowaniem, które uniemożliwia właścicielowi rozporządzanie daną rzeczą lub korzystanie z niej.

Pokrzywdzony powinien więc udowodnić, że sprawca:

 • sprzedał rzecz,
 • odmawia wydania rzeczy,
 • zużył, zniszczył rzecz,
 • zmienił wygląd rzeczy,
 • oddał rzecz innej osobie,
 • w inny sposób naruszył prawo własności prawowitego właściciela rzeczy.

Dowodami w takiej sprawie mogą być zeznania świadków i dokumenty, takie jak umowa sprzedaży. Inne materiały dowodowe to też nagrania audio i wideo lub fotografie. 

Przywłaszczenie mienia – jak odzyskać?

Aby odzyskać przywłaszczone mienie, trzeba przede wszystkim zgłosić sprawę przywłaszczenia na policję lub do prokuratury. Policja powinna odzyskać przywłaszczone mienie, o ile jest to możliwe.

Należy jednak uzbroić się w cierpliwość, gdyż sprawy tego typu zazwyczaj nie są traktowane priorytetowo.

Jeśli poszkodowanemu zależy na szybkim odzyskaniu mienia, może skorzystać równolegle z usług prywatnych detektywów, którzy szybko „namierzą” mienie i pomogą właścicielowi załatwić wszystkie formalności pozwalające na ponowne korzystanie z danej rzeczy. 

Co grozi za przywłaszczenie mienia?

Wyroki za przywłaszczenie mienia mogą przewidywać dla sprawcy karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli przywłaszczona rzecz została przez sprawcę znaleziona lub jej wartość jest niewielka, to przewidywaną karą może być grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności na okres do 1 roku.

Warto pamiętać, że jeśli sprawca przywłaszczył sobie rzecz, której wartość nie przekracza 500 złotych, to jego czyn będzie wykroczeniem, a nie przestępstwem. Kwota 500 zł jest granicą, która świadczy o wartości przywłaszczonego mienia.

Zatem w przypadku przywłaszczenia rzeczy wartej mniej niż 500 zł, sprawcy grozi kara łagodniejsza – grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności na okres jednego roku, wszystko zależy od okoliczności przestępstwa, brane pod uwagę jest też zachowanie sprawcy.

Jak napisać zawiadomienie o przywłaszczeniu mienia?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać wniosek o przywłaszczenie mienia. Jeśli przestępstwo to zostało popełnione na szkodę osoby obcej, to należy zgłosić jej poprzez sporządzenie zawiadomienia o podejrzeniu lub o popełnieniu przestępstwa.

Kiedy zaś przestępstwo zostało popełnione na szkodę osoby bliskiej, potrzebny będzie już wniosek o ściganie. Oba pisma można złożyć na policji lub do prokuratury.

Zawiadomienie o przywłaszczeniu mienia do Prokuratury lub na policję powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osoby zgłaszającej, w tym adres pobytu,
 • oznaczenie prokuratury/komendy policji,
 • tytuł pisma,
 • treść zawiadomienia ze wskazaniem danych sprawcy oraz rodzajem przestępstwa,
 • określenie, co było przedmiotem przywłaszczenia,
 • uzasadnienie, 
 • lista dowodów,
 • podpis,
 • załączniki.

Dokument warto przygotować w oparciu o sprawdzony druk. Jeśli chodzi o przywłaszczenie mienia wzór pisma uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne, ale jego uzasadnienie, czyli dokładny opis sprawy, należy sporządzić samodzielnie. 

Warto pamiętać, że chociaż sprawę ostatecznie rozpatruje sąd rejonowy, to pokrzywdzony składa nie pozew o przywłaszczenie mienia, ale zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a postępowanie prowadzone jest następnie przez policję i prokuraturę, która kieruje sprawę do sądu. 

Przywłaszczenie a sprzeniewierzenie i kradzież

Przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej bądź przywłaszczenie prawa majątkowego często mylone jest z kradzieżą. Oba czyny są przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. Kradzież polega jednak na nielegalnym wejściu w posiadanie cudzej rzeczy. Natomiast przywłaszczenie wiąże się z legalnym wejściem w posiadanie rzeczy, na przykład poprzez jej pożyczenie za zgodą właściciela.

Jeśli zaś chodzi o różnice między przywłaszczeniem a sprzeniewierzeniem, to należy wiedzieć, że sprzeniewierzenie jest przedmiotem przywłaszczenia. Sprzeniewierzenie dotyczy powierzenia mienia ruchomego, które zostało powierzone sprawcy z warunkiem jego zwrotu.

Może dotyczyć na przykład samochodu czy telefonu. Sprawca sprzeniewierzania rozporządza powierzonym mieniem jak swoim własnym, a dodatkowo czerpie z tego prywatne korzyści majątkowe. 

Ponieważ w przypadku przestępstwa sprzeniewierzenia sprawca działa wbrew zaufaniu właściciela mienia, jest to przestępstwo karane surowiej niż inne „rodzaje” przywłaszczenia.

Przywłaszczenie praw majątkowych będzie zawsze przestępstwem!

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pismo do Prokuratury o przywłaszczenie mienia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pismo-do-prokuratury-o-przywlaszczenie-mienia-wzor
Pismo do Prokuratury o przywłaszczenie mienia - wzór
17