Pomoc finansowa od Kuratora po wyjściu z Zakładu Karnego – wzór

17 

Wniosek o pomoc finansową od Kuratora po wyjściu z Zakładu Karnego dotyczy środków z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. O przyznanie takiej formy pomocy materialnej w więzieniu skazany wnioskuje do dyrektora ZK, natomiast osoba która opuściła już zakład karny – do kuratora dla dorosłych, właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby zwolnionej. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o pomoc finansową od Kuratora po wyjściu z Zakładu Karnego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak przygotować wniosek o pomoc finansową od Kuratora po wyjściu z Zakładu Karnego?

Pomoc finansowa od Kuratora po wyjściu z Zakładu Karnego, a właściwie pomoc z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, należy się osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z więzienia, a także ich rodzinom.

Po wyjściu z więzienia pismo w sprawie pomocy finansowej należy kierować do kuratora zawodowego – dotyczy to zarówno osoby zwolnionej, jak i jej rodziny. Do przygotowania wniosku warto wykorzystać wzór pisma o pomoc finansową od Kuratora po wyjściu z Zakładu Karnego.

Dokument należy wypełnić odpowiednimi danymi osobowymi, a także uzasadnieniem i wskazaniem, jakiej pomocy oczekuje wnioskodawca. Do pisma dołącza się dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wskazane. Jeśli wniosek będzie niekompletny, jego autor zostanie wezwany do uzupełnienia druku – do tego czasu pismo nie będzie rozpatrywane.

Czego może dotyczyć wniosek o pomoc finansową od Kuratora po wyjściu z Zakładu Karnego?

Przykładowy wniosek o pomoc finansową od kuratora po wyjściu z zakładu karnego powinien wskazywać, na co osoba zwolniona chciałaby uzyskać środki pieniężne. Zgodnie z przepisami z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej można pokryć między innymi:

 • koszty czasowego zakwaterowania,
 • okresową dopłatę do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media,
 • organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia, czy aktywizacji zawodowej,
 • koszty szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje,
 • koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • zakup materiałów, narzędzi, wyposażenia do realizacji kursów i szkoleń, 
 • pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności,
 • pokrywanie kosztów transportu specjalnego, przejazdów do miejsca pobytu, nauki, pracy, leczenia,
 • pokrywanie kosztów grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • pokrywanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy rzeczowej w formie żywności, bonów żywnościowych, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i tak dalej,
 • pokrywanie kosztów zakupy biletów komunikacji publicznej, leków, wyrobów medycznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, itd.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pomoc finansowa od Kuratora po wyjściu z Zakładu Karnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pomoc finansowa od Kuratora po wyjściu z Zakładu Karnego - wzór
Pomoc finansowa od Kuratora po wyjściu z Zakładu Karnego - wzór
17