Umowa użyczenia gruntu rolnego – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać umowę użyczenia gruntu rolnego? Umowa użyczenia gruntu rolnego ma nieodpłatny charakter i można ją podpisać w każdej chwili. Umowa użyczenia gruntu rolnego może zostać zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony.

W takiej umowie muszą znaleźć się data i miejsce zawarcia, dane stron umowy, przedmiot użyczenia, termin obowiązywania umowy, prawa i obowiązki stron wraz z określeniem sposobu korzystania z gruntu oraz wskazanie ograniczeń i odpowiedzialności, oraz informacja o tym, kto ponosi koszty utrzymania gruntu, a także warunki wypowiedzenia umowy.

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia gruntu rolnego:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (1)

Jakie elementy powinna zawierać umowa użyczenia gruntu rolnego? Umowa użyczenia zobowiązuje użyczającego do oddania gruntu biorącemu do używania na czas określony lub nieokreślony. Jej cechą charakterystyczną jest brak odpłatności za użyczenie. Umowę można zawrzeć w formie dowolnej, ale zalecana jest co najmniej zwykła forma pisemna. 

Umowa użyczenia gruntu rolnego rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta. Ulega wygaśnięciu również wtedy, kiedy biorący w użyczenie uczyni z rzeczy użytek odpowiadający umowie lub gdy upłynął czas, w którym biorący mógł taki użytek uczynić.

Umowę można także wypowiedzieć, między innymi w przypadku, gdy biorący używa rzeczy niezgodnie z przeznaczeniem lub gdy rzecz jest potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy użyczenia. 

W umowie użyczenia gruntu rolnego należy określić prawa i obowiązki stron, podać ich dane osobowe i dane na temat samego gruntu, który ma być przedmiotem umowy. 

Umowa użyczenia gruntu rolnego nie stwarza obowiązku podatkowego dla osoby fizycznej. W przypadku firmy pojawia się dochód nieopodatkowany. Taka umowa nie powoduje przeniesienia prawa własności na korzystającego, umożliwiając tylko nieodpłatne korzystanie z działki.

Dokument warto sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dla użyczającego, korzystającego i na potrzeby ewentualnego sporu skierowanego na drogę sądową.

1 opinia dla Umowa użyczenia gruntu rolnego – wzór

  1. Waldemar Tuszyński

    wzór umowy bardzo dobry, tylko trzeba wypełnić puste pola. polecam dokument.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-uzyczenia-gruntu-rolnego-wzor-przyklad-pdf-doc
Umowa użyczenia gruntu rolnego - wzór
17