Indywidualny plan pracy z dzieckiem w domu dziecka – wzór

17 

Indywidualny plan pracy z dzieckiem w domu dziecka przewiduje podejmowanie takich działań, które pozwolą podopiecznemu na jak najpełniejszy rozwój osobowy, a także wyposażą dziecko w  umiejętności, które pozwolą mu w przyszłości funkcjonować w sposób samodzielny, odpowiedzialny i społecznie akceptowalny.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór indywidualnego planu pracy z dzieckiem w domu dziecka – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy powinien zawierać indywidualny plan pracy z dzieckiem w domu dziecka?

Jak sama nazwa wskazuje, indywidualny plan pracy z dzieckiem będzie inny w stosunku do każdego podopiecznego. Niemniej jednak należy oprzeć go na takim samym schemacie, dlatego można użyć tutaj gotowego do wypełnienia wzoru indywidualnego planu pracy z dzieckiem w domu dziecka, który uwzględnia:

  • dane osobowe dziecka,
  • diagnozę psychomotoryczną, zdrowotną, emocjonalną, społeczną, pedagogiczną,
  • cele etapowe, 
  • kryteria sukcesu, w tym np. adopcja.

Przedstawiony schemat to duże uproszczenie, gdyż plan pracy z dzieckiem w domu dziecka jest dokumentem bardzo obszernym. Jak go uzupełnić?

Jak napisać indywidualny plan pracy z dzieckiem w domu dziecka?

Poza podstawowymi elementami, takimi jak dane dziecka, dokumenty dziecka, czy opis sytuacji rodzinnej dziecka, druk przykładowego indywidualnego planu pracy z dzieckiem w domu dziecka trzeba wypełnić za pomocą ściśle określonych celów, które mogą mieć związek z:

  • rozwojem umysłowym, np. wiedza o otoczeniu, motywacja do nauki, wyrabianie samodzielności,
  • rozwojem społeczno-moralnym dziecka, np. współżycie w grupie,
  • rozwojem kulturalnym, fizycznym, zdrowotnym, 
  • współpracą ze środowiskiem lokalnym,
  • przygotowaniem do usamodzielnienia, np. poszukiwanie miejsca do odbycia praktyk, nauka codziennych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,
  • współpracą z rodziną.

Indywidualny plan pracy z dzieckiem powinien być aktualizowany co najmniej co pół roku. Jego głównym założeniem, czyli podstawowym kryterium sukcesu, jest najczęściej powrót do rodziny lub przygotowanie do usamodzielnienia. Cały plan opiera się zaś na trafnej diagnozie.

indywidualny-plan-pracy-z-dzieckiem-w-domu-dziecka-wzor
Indywidualny plan pracy z dzieckiem w domu dziecka - wzór
17