Kategoria:

Zachowek
Spis treści: Ugoda o zachowek – wzórUmowa zrzeczenia się zachowku – wzórCzym jest zachowek?Kto jest uprawniony do zachowku?Umowa zrzeczenia się zachowkuJaki warunek musi być spełniony, aby mieć prawo skutecznie wystąpić o zachowek?Ile wynosi zachowek i od czego zacząć jego wyliczanie?Jeśli jestem uprawnionym do zachowku to, czego tak właściwie mogę się domagać i kiedy?Od którego momentu można wystąpić...
Read More
Ustawodawca nakłada na uprawnionego do zachowku obowiązek podjęcia, po chwili śmierci spadkobiercy, aktywności we własnym zakresie w celu określania roszczenia do zachowku oraz osoby zobowiązanej do jego pokrycia. Dlatego warto wiedzieć o podstawowych kwestiach związanych z zachowkiem. Takim zagadnieniem jest niewątpliwie wiedza na temat terminu przedawnienia roszczenia o zachowek i tego, jak się go liczy. Co stanowi...
Read More
Poniżej przedstawiony zostanie przykład wyliczenia kwoty należnego uprawnionemu zachowku w przypadku, gdy wcześniej spadkodawca darował, przepisał część swojego majątku członkom najbliższej rodziny. Kwota należnego i wyliczonego poniżej zachowku wyliczona została zgodnie z przepisami art. 991 kc (kodeks cywilny) i następnymi. Zgodnie z tymi przepisami m.in. zstępnym (dzieciom, wnukom), którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się,...
Read More
Spis treści: Czy mamy prawo do zachowku, od kogo i w jakiej wysokości? Jak tę wysokość wyliczyć?Darowizna a zachowek, czyli kiedy musi być dokonana darowizna, aby móc ją rozliczać w sprawie spadkowej o zachowek?Darowizna a zachowek, gdy uprawniony wcześniej już dostał należną mu kwotę?Jak wylicza się wartość darowizny podlegającą zaliczeniu na zachowek?Aby jeszcze lepiej zrozumieć...
Read More
Poniżej omówiona zostanie możliwość zmniejszenia zachowku ze względu na zasady współżycia społecznego na przykładzie sytuacji, która wydarzyła się w jednej ze spraw sądowych. Ponieważ warto podkreślić, iż w pewnych szczególnych i wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest obniżenie należności z tytułu zachowku na podstawie art. 5 Kodeksu cywilnego, przy uwzględnieniu zwłaszcza klauzuli zasad współżycia społecznego. Prawa uprawnionego...
Read More