Kategoria:

Zachowek
Czy możliwe jest zrzeczenie się zachowku? Jeszcze przed rokiem 2017 zrzeczenie się zachowku było niemożliwe. Przedtem na podstawie kodeksu cywilnego można było zawierać umowy zrzeczenia się dziedziczenia, jednak uchwała Sądu Najwyższego z 17 marca 2017 roku (III CZP 110/16) pozwoliła również na formalne zrzeczenie się zachowku jeszcze za życia spadkodawcy. Sprawdź, czym dokładnie jest zachowek,...
Read More
Poniżej zamieszczam dwa najczęściej potrzebne wzory pism, które znacznie ułatwiają regulowanie kwestii związanych z zachowkiem: Czym jest zachowek? Adwokat wyjaśnia, że w sytuacji, gdy najbliżsi krewni, członkowie rodziny zmarłego zostali pominięci w całości lub w części w testamencie, mają oni prawo do korzyści ze spadku. To właśnie zachowek ma chronić najbliższych. Pominięcia w testamencie nie można...
Read More
Ustawodawca nakłada na uprawnionego do zachowku obowiązek podjęcia, po chwili śmierci spadkobiercy, aktywności we własnym zakresie w celu określania roszczenia do zachowku oraz osoby zobowiązanej do jego pokrycia. Dlatego warto wiedzieć o podstawowych kwestiach związanych z zachowkiem. Takim zagadnieniem jest niewątpliwie wiedza na temat terminu przedawnienia roszczenia o zachowek i tego, jak się go liczy. Co stanowi...
Read More
Poniżej przedstawiony zostanie przykład wyliczenia kwoty należnego uprawnionemu zachowku w przypadku, gdy wcześniej spadkodawca darował, przepisał część swojego majątku członkom najbliższej rodziny. Kwota należnego i wyliczonego poniżej zachowku wyliczona została zgodnie z przepisami art. 991 kc (kodeks cywilny) i następnymi. Zgodnie z tymi przepisami m.in. zstępnym (dzieciom, wnukom), którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się,...
Read More
Oddzielnego, bardziej szczegółowego omówienia wymaga kwestia darowizn, a dokładnie wpływu darowizn na zachowek, czyli tego, co jeśli spadkodawca (osoba zmarła) przekazała cały swój majątek lub tylko część majątku innym osobom przed śmiercią, czy to przekazała go osobom najbliższym (dziecku, wnukowi) czy też osobom obcym (jakiejś organizacji, osobie obcej, wnukowi, mimo że żyło dziecko spadkodawcy)? Czy...
Read More
Poniżej omówiona zostanie możliwość zmniejszenia zachowku ze względu na zasady współżycia społecznego na przykładzie sytuacji, która wydarzyła się w jednej ze spraw sądowych. Ponieważ warto podkreślić, iż w pewnych szczególnych i wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest obniżenie należności z tytułu zachowku na podstawie art. 5 Kodeksu cywilnego, przy uwzględnieniu zwłaszcza klauzuli zasad współżycia społecznego. Prawa uprawnionego...
Read More