Umowa najmu piwnicy – wzór

17 

Piwnicy przynależnej do mieszkania w bloku nie można sprzedać bez jednoczesnej sprzedaży samego lokalu mieszkalnego, jednak można ją wynająć. Wynajem piwnicy odbywa się na takich samych zasadach, jak wynajem każdego innego rodzaju pomieszczenia. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy najmu piwnicy – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jakie elementy powinna zawierać umowa najmu piwnicy?

Umowa najmu piwnicy musi regulować prawa i obowiązki stron. Dokument nie jest tak rozbudowany, jak umowa najmu mieszkania, czy pojedynczego pokoju, ale nadal powinien szczegółowo opisywać między innymi kwestie związane z płatnością czynszu najmu, czy z warunkami wypowiedzenia umowy.

Umowę najmu piwnicy warto opracować zatem na podstawie sprawdzonego wzoru przykładowej umowy najmu piwnicy, który uwzględnia:

  • datę zawarcia umowy,
  • dane stron,
  • oznaczenie przedmiotu umowy,
  • czas trwania umowy,
  • wysokość czynszu, termin i sposób płatności,
  • warunki wypowiedzenia umowy i odstąpienia od umowy.

Dokument musi zostać podpisany przez najemcę i wynajmującego. 

Co warto uzgodnić w umowie najmu piwnicy?

Korzystanie z piwnic w blokach jest obwarowane zasadami określonymi regulaminie spółdzielni mieszkaniowej, czy wspólnoty mieszkaniowej. Mieszkańcy mogą przechowywać w piwnicach określone przedmioty. Mają też obowiązek dbania o czystość w korytarzach piwnicznych.

Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji płynących z nieprzestrzegania tych reguł przez najemcę piwnicy, warto uwzględnić je również w umowie. Przykładowa umowa najmu piwnicy powinna określać, jakie prawa i obowiązki ma najemca tego pomieszczenia.

Może wskazywać także zasady przechowywania przedmiotów w piwnicy, w tym przede wszystkim to, czego w piwnicy trzymać nie wolno. W umowie dobrze jest wskazać również warunki wypowiedzenia i odstąpienia od zawartego stosunku najmu.

Najczęściej wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony dopuszcza się w przypadku, kiedy najemca nie płaci czynszu, gdy korzysta z przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem lub gdy udostępnia go osobom trzecim bez zgody wynajmującego. 

umowa-najmu-piwnicy-wzor
Umowa najmu piwnicy - wzór
17