Wniosek o zabudowę balkonu – wzór

17 

Zabudowanie balkonu w bloku pozwala powiększyć mieszkanie o kilka kolejnych metrów kwadratowych powierzchni. Aby móc przeprowadzić taką inwestycję, należy uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Jak przygotować wniosek o zabudowę balkonu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy wzór wniosku o zabudowę balkonu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czy potrzebna jest zgoda wspólnoty na zabudowę balkonu?

Zasadniczo, balkon przynależący do mieszkania jest własnością prywatną jego właściciela. Ten może robić z nim co chce, o ile nie ingeruje w żaden sposób w części wspólne budynku.

Tymczasem stworzenie zabudowy balkonu nie tylko wpływa na estetykę całej elewacji – części wspólnej – ale nierzadko wymaga także zakotwienia niektórych elementów w konstrukcji budynku. Aby upewnić się, czy potrzebna jest zgoda wspólnoty lub spółdzielni na zabudowę balkonu, wystarczy zapoznać się z jej regulaminem. 

Czy potrzebne jest pozwolenie na zabudowę balkonu?

Wniosek o zabudowę balkonu do wspólnoty mieszkaniowej to nie jedyna formalność, jaka czeka inwestora, który chce powiększyć swoje mieszkanie o przestrzeń balkonu. Zabudowa balkonowa mieści się w definicji urządzenia budowlanego.

Zgodnie z przepisami, instalacja urządzeń w budynkach o wysokości powyżej 3 m nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – wymaga zgłoszenia. Zatem w przypadku zabudowy lekkiej, która nie przekracza określonej wysokości, inwestor nie musi zgłaszać prac do nadzoru budowlanego.

Jeśli zabudowa będzie wyższa, konieczne okaże się zgłoszenie. Natomiast w przypadku chęci stworzenia z balkonu dodatkowego pokoju (obmurowania balkonu bloczkami, wstawienia okien) inwestor potrzebuje:

  • zgody wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni,
  • pozwolenia na budowę,
  • projektu budowlanego, który uwzględnia możliwości nośne płyty balkonu. 

Jak napisać wniosek o zabudowę balkonu?

Jeśli inwestor ustali, że potrzebuje zgody wspólnoty mieszkaniowej na zabudowę balkonu, powinien przygotować pismo w tej sprawie i dostarczyć je zarządowi wspólnoty osobiście, bądź listownie.

Dokument można sporządzić w oparciu o wzór wniosku o zabudowę balkonu, wypełniając go odpowiednimi informacjami. Pismo powinno zawierać dane wnioskodawcy, adres zamieszkania, opis planowanej inwestycji, a także uzasadnienie.

W uzasadnieniu wniosku o zabudowę balkonu można wskazać zarówno własne korzyści wynikające z realizacji inwestycji (powiększenie mieszkania), jak i korzyści dla ogółu mieszkańców, np. poprawa wyglądu elewacji. 

Wniosek o zabudowę balkonu kratami

Przykładowy wniosek o zabudowę balkonu może dotyczyć również zupełnie innej inwestycji – mianowicie montażu krat, które chronią balkon i okna mieszkania przed ptactwem, a także zapobiegają włamaniom w mieszkaniach położonych na parterze. Takiej zabudowy balkonu również nie wolno jest montować samodzielnie, bez zgody wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Jeśli chodzi o pozwolenie lub zgłoszenie zabudowy kratami, to obowiązują tutaj takie same zasady jak powyżej. Wszystko zależy więc od wysokości zabudowy, a także od tego, czy ingeruje ona w części wspólne nieruchomości, czy dotyczy jedynie balkonu.

wniosek-o-zabudowe-balkonu-wzor-pdf-doc
Wniosek o zabudowę balkonu - wzór
17