Kategoria:

Przemoc w rodzinie
Każdy, kto wie o krzywdzeniu dziecka, ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek zgłoszenia złej opieki odpowiednim organom. Bicie dziecka można zgłosić na policję lub do prokuratury. Natomiast sprawę zaniedbywania dziecka najczęściej zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej. W jakich przypadkach z pewnością warto reagować na krzywdę dziecka? czy można zgłosić zaniedbywanie dziecka anonimowo i...
Read More
Za przemoc w rodzinie uważa się jednorazowe albo wielokrotne celowe działanie lub brak działania powodujące naruszenie praw lub dóbr osobistych osób najbliższych czyli małżonka, dzieci, wnuków, dziadków, rodzeństwa, innych bliskich krewnych, osobę przysposobioną, konkubenta lub konkubinę, oraz inne osoby wspólnie mieszkające. Chodzi o takie zachowania sprawcy, które narażają wyżej wymienione osoby na niebezpieczeństwo utraty życia,...
Read More