Kategoria:

Przemoc w rodzinie
Za przemoc w rodzinie uważa się jednorazowe albo wielokrotne celowe działanie lub brak działania powodujące naruszenie praw lub dóbr osobistych osób najbliższych czyli małżonka, dzieci, wnuków, dziadków, rodzeństwa, innych bliskich krewnych, osobę przysposobioną, konkubenta lub konkubinę, oraz inne osoby wspólnie mieszkające. Chodzi o takie zachowania sprawcy, które narażają wyżej wymienione osoby na niebezpieczeństwo utraty życia,...
Read More