Umowa dzierżawy pomiędzy współwłaścicielami – wzór

17 

Umowa dzierżawy pomiędzy współwłaścicielami, znana również jako umowa dzierżawy wspólnej, bądź umowa dzierżawy współwłasności – jest dokumentem prawnym regulującym warunki korzystania z danego mienia przez współwłaścicieli.

Współwłaściciele decydują się na taki rodzaj umowy w różnych celach, a przedmiotem umowy jest np. grunt, lokal mieszkalny, dom, budynek gospodarczy lub innego rodzaju nieruchomości.

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

W ramach umowy dzierżawy pomiędzy współwłaścicielami ustala się szczegółowe warunki takie jak:

  1. Czynsz i Płatności: Określa się kwotę czynszu, terminy płatności oraz sposób podziału kosztów między współwłaścicieli.
  2. Okres Dzierżawy: Wskazuje się czas trwania umowy dzierżawy. Może to być umowa na czas określony lub nieokreślony.
  3. Podziały Odpowiedzialności: Ustala się, kto odpowiada za konkretne obowiązki związane z nieruchomością, takie jak utrzymanie, naprawy i inne prace konserwacyjne.
  4. Zasady Korzystania: Określa się zasady dotyczące korzystania z nieruchomości, na przykład zasady dotyczące zwierząt domowych, hałasu, czy też innych ograniczeń.
  5. Prawo do Wynajmu: Umowa może zawierać postanowienia dotyczące prawa współwłaścicieli do wynajmowania swoich części nieruchomości osobom trzecim.
  6. Rozwiązanie Umowy: Ustala się warunki rozwiązania umowy, na przykład w przypadku naruszenia postanowień umownych przez któregoś ze współwłaścicieli.

Warto podkreślić, że umowa dzierżawy pomiędzy współwłaścicielami powinna być sporządzona w formie pisemnej i być zgodna z obowiązującym prawem.

umowa-dzierzawy-pomiedzy-wspolwlascicielami-wzor
Umowa dzierżawy pomiędzy współwłaścicielami - wzór
17