Pozew przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej – wzór

17 

Pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej może dotyczyć między innymi konkretnej uchwały lub uchwał podjętych przez wspólnotę, a także wypłaty odszkodowania, na przykład za zalanie.

W obu przypadkach prawo do wniesienia pozwu ma właściciel mieszkania, ale nie jego najemca, czy członek rodziny właściciela, który nie dysponuje ułamkowym prawem własności nieruchomości.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór pozwu przeciwko wspólnocie mieszkaniowej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w sprawie uchwały

Jeśli członek wspólnoty mieszkaniowej domaga się stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez wspólnotę mieszkaniową, może wnieść pozew do sądu okręgowego, właściwego ze względu na miejsce działania wspólnoty.

Podstawą takiego pozwu będzie między innymi niezgodność uchwały z przepisami prawa, niezgodność uchwały z umową właścicieli lokali, naruszenie przez uchwałę zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością lub naruszenie interesów właściciela lokalu w inny, także osobisty sposób.

Pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w związku z podjętą uchwałą należy złożyć w terminie 6 tygodni od dnia jej podjęcia na zebraniu lub od dnia powiadomienia danego właściciela lokalu o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w sprawie odszkodowania

Wspólnota mieszkaniowa jest zarządcą nieruchomości, zatem odpowiada za utrzymanie jej w należytym stanie technicznym. Ma to związek przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom budynku.

Jeśli dochodzi do takiego zdarzenia jak zalanie mieszkania na skutek przeciekającego, zaniedbanego dachu, czy też wypadku na oblodzonym chodniku, którym powinna zająć się wspólnota, poszkodowany może złożyć pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej, domagając się wypłaty odszkodowania.

Ponieważ wspólnota powinna posiadać polisę ubezpieczeniową, pismo w sprawie odszkodowania można kierować także bezpośrednio do ubezpieczyciela wspólnoty.

W pozwie o odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej trzeba wykazać kilka okoliczności i udowodnić poniesioną szkodę. Najważniejsze jest natomiast wyjaśnienie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą szkodą a działaniem, bądź zaniechaniem pozwanego, a także udowodnienie jego winy. 

Jak napisać pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej?

Pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej najłatwiej jest przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór pozwu przeciwko wspólnocie mieszkaniowej, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne pozwu, jak:

  • oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew,
  • oznaczenie stron,
  • oznaczenia rodzaju pisma,
  • określenie żądania, 
  • uzasadnienie,
  • określenie wartości przedmiotu sporu (zależnie od sprawy),
  • informacja o uiszczeniu opłaty od pozwu,
  • wymienienie załączników,
  • podpis.

W pozwie należy przedstawić także wnioski dowodowe, takie jak zeznania świadków, faktury i inne dokumenty. Można również uwzględnić w nim wniosek o rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda, czy wniosek o zabezpieczenie powództwa, czyli np. wstrzymanie realizacji podjętej uchwały, która podlega zaskarżeniu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pozew przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pozew-przeciwko-wspolnocie-mieszkaniowej-wzor
Pozew przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej - wzór
17