Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór

17 

Każdy rodzaj umowy dzierżawy gruntu rolnego może zostać rozwiązany przedwcześnie na mocy porozumienia stron. Wówczas wydzierżawiający i dzierżawca wspólnie podejmują decyzję o zakończeniu wiążącego ich stosunku prawnego i wybierają dogodny termin, w którym przestanie on obowiązywać.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rozwiązania umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron – który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Forma wypowiedzenia

Jeśli umowę  zawarto na piśmie, to jej wypowiedzenie powinno mieć formę dokumentową, chyba że ustawa lub umowa stanowi inaczej (art. 77 § 2 Kodeksu cywilnego).

Natomiast jeśli umowę dzierżawy zawarto w innej, szczególnej formie (np. aktu notarialnego), to wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej (art. 77 § 3 Kodeksu cywilnego).

Pierwsza z nich musi zawierać dane stron, ale nie wymaga ich podpisów, druga – musi zostać odręcznie podpisana.

Jak napisać wypowiedzenie? ­

Pismo takie musi zawierać przede wszystkim oświadczenie woli o wcześniejszym rozwiązaniu stosunku prawnego oraz wskazywać terminu, w którym umowa między stronami przestanie obowiązywać.

Ponadto powinny się w nim znaleźć poniższe składowe:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • wskazanie rozwiązywanej umowy (numer oraz miejsce i data jej zawarcia),
  • dane stron umowy,
  • podpisy obu stron (konieczne w przypadku formy pisemnej).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

rozwiazanie-umowy-dzierzawy-gruntu-rolnego-za-porozumieniem-stron-wzor
Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór
17