Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór

(1 opinia klienta)

17 

Każdy rodzaj umowy dzierżawy gruntu rolnego może zostać rozwiązany przedwcześnie na mocy porozumienia stron. Wówczas wydzierżawiający i dzierżawca wspólnie podejmują decyzję o zakończeniu wiążącego ich stosunku prawnego i wybierają dogodny termin, w którym przestanie on obowiązywać.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rozwiązania umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron – który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Forma wypowiedzenia

Jeśli umowę  zawarto na piśmie, to jej wypowiedzenie powinno mieć formę dokumentową, chyba że ustawa lub umowa stanowi inaczej (art. 77 § 2 Kodeksu cywilnego).

Natomiast jeśli umowę dzierżawy zawarto w innej, szczególnej formie (np. aktu notarialnego), to wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej (art. 77 § 3 Kodeksu cywilnego).

Pierwsza z nich musi zawierać dane stron, ale nie wymaga ich podpisów, druga – musi zostać odręcznie podpisana.

Jak napisać wypowiedzenie? ­

Pismo takie musi zawierać przede wszystkim oświadczenie woli o wcześniejszym rozwiązaniu stosunku prawnego oraz wskazywać terminu, w którym umowa między stronami przestanie obowiązywać.

Ponadto powinny się w nim znaleźć poniższe składowe:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • wskazanie rozwiązywanej umowy (numer oraz miejsce i data jej zawarcia),
  • dane stron umowy,
  • podpisy obu stron (konieczne w przypadku formy pisemnej).

1 opinia dla Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór

  1. Marcin Sroka

    wzór rozwiązania umowy sporządzony starannie

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

rozwiazanie-umowy-dzierzawy-gruntu-rolnego-za-porozumieniem-stron-wzor
Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór
17