Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego? Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne składa się w ośrodku pomocy społecznej – GOPS lub MOPS. Niestety, wielu wnioskodawców spotyka się z odmowną decyzją w sprawie przyznania takiego świadczenia.

Warto wiedzieć więc, że od takiej decyzji można skutecznie się odwołać. Jak napisać odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Dlaczego wniosek o świadczenie pielęgnacyjne został odrzucony?

Odmowna decyzja w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego to popularne zjawisko. Bardzo często zdarza się, że wnioskodawca i osoba, którą wnioskodawca się opiekuje, uznają, że spełniają wszystkie warunki zawarte w ustawie, a mimo to ich wniosek o świadczenie pielęgnacyjne zostaje odrzucony.

Dlaczego tak się dzieje? Przyczyny mogą być dwie – albo wnioskodawcy nie mają praw do świadczenia, albo wypełnili wniosek nieprawidłowo. 

Najważniejszy warunek otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego to sprawowanie opieki nad osobą, która straciła sprawność przed ukończeniem 18. roku życia lub 25. roku życia, jeśli kontynuowała naukę.

Teoretycznie w takich przypadkach świadczenie się nie należy – teoretycznie, ponieważ Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który podważa konstytucyjność tego zapisu.

Świadczenia pielęgnacyjnego nie może otrzymać też ta osoba, która nie zrezygnowała z pracy zarobkowej, ponieważ środki te mają wynagrodzić brak możliwości podjęcia zatrudnienia ze względu na sprawowanie opieki.

Co ważne, dotyczy to także rolników. Nie wystarczy zatem, że opiekun przestanie wykonywać prace w gospodarstwie – musi też przestać nim zarządzać. 

Przyczyną odrzucenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne może być też brak skutecznego wykazania, że wskazany we wniosku podopieczny jest niezdolny do samodzielnej egzystencji.

Odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

Od decyzji odmownej w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje odwołanie. Informację na ten temat powinna zawierać sama decyzja dostarczona wnioskodawcy.

Odwołanie od decyzji MOPS do SKO można wnieść tylko jeden raz. Pismo należy przygotować w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania decyzji negatywnej. 

Odwołanie od negatywnej decyzji MOPS czy GOPS składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ponieważ decyzje w sprawie zasiłków rodzinnych to decyzje administracyjne, a takimi właśnie sprawami zajmuje się SKO.

Odwołanie wniesione do tego organu musi zostać rozpatrzone, ale niekoniecznie na korzyść wnioskodawcy. Mimo to z pewnością warto je złożyć, a pomóc w tym może gotowy do wypełnienia wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.

Jak napisać odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

Odwołanie od odrzucenia wniosku w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego to popularny temat, ponieważ do niedawna świadczenie pielęgnacyjne przyznawano tylko dla opiekunów osób niepełnoletnich.

Organy pierwszej instancji (GOPS, MOPS) nadal mają więc problem z zastosowaniem się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który pozwala przyznawać takie świadczenie również opiekunom osób dorosłych. 

Jak napisać odwołanie od negatywnej decyzji opieki społecznej? Pismo warto przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego – który pobierzesz u góry!

Warto pamiętać przy tym, że wnioskodawca nie może zmienić już treści wniosku SR-5, który złożył wcześniej w urzędzie. Ma jedynie prawo uzupełnić informacje zawarte wcześniej w tym wniosku.

W odwołaniu należy odnieść się do decyzji wydanej przez opiekę społeczną, przygotowując pismo, które będzie w pełni merytoryczne. 

Odwołanie do SKO powinno uwzględniać:

 • oznaczenie organu, do którego jest kierowane,
 • oznaczenie organu, za pośrednictwem którego wnosi się odwołanie – MOPS lub GOPS, czyli organ, który wydał decyzję,
 • dane wnioskodawcy składającego odwołanie,
 • oznaczenie decyzji, w której odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • określenie, czy zaskarżeniu podlega cała decyzja, czy jej część, 
 • wskazanie zarzutów przeciw decyzji,
 • uzasadnienie stanowiska skarżącego,
 • podpis.

Uzasadniając odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego – należy poprzeć swoje argumenty przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych i orzecznictwem sądowym (np. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego).

Jak SKO rozpatruje odwołanie?

Po otrzymaniu odwołania od negatywnej decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, urzędnicy kolegium mogą przyznać wnioskodawcy świadczenie, ale nie jest to jedyne dostępne rozwiązanie.

Samorządowe kolegium odwoławcze może bowiem:

 • przyznać świadczenie wnioskodawcy,
 • przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ niższej instancji, czyli MOPS lub GOPS, z koniecznością zastosowania się do wykładni prawnej przedstawionej przez SKO,
 • odrzucić wniosek, czyli odmówić przyznania świadczenia.

Decyzja SKO zależy przede wszystkim od tego, jak dobrze swoje odwołanie przygotuje wnioskodawca. Jeśli odwołanie zostanie odrzucone, wnioskodawca może jeszcze wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ma na to 30 dni od momentu otrzymania decyzji od SKO. WSA rozpatrzy sprawę, a następnie albo skieruje ją do ponownego rozpatrzenia, albo podtrzyma decyzję SKO.

Jeśli sprawa wróci do organów, które wydały negatywną decyzję w sprawie przyznania prawa do świadczenia, zostaną one zmuszone do przyjęcia wykładni, którą sąd zastosował w uzasadnieniu wyroku.

Czy należy się wyrównanie świadczenia po skutecznym odwołaniu?

Wiele osób zastanawia się, czy należy im się wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po odwołaniu od negatywnej decyzji MOPS lub GOPS. Należy wiedzieć więc, że odwołanie od decyzji ośrodka pomocy społecznej nie blokuje możliwości uzyskania wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego.

Jednym z warunków otrzymania takich pieniędzy jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia uzyskania przez podopiecznego orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeśli wnioskodawca otrzyma świadczenie pielęgnacyjne po procesie odwoławczym, będzie mógł ubiegać się o jego wyrównanie, obowiązujące od momentu złożenia przez podopiecznego wniosku o przyznanie mu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kilka słów na koniec

Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w procesie ubiegania się o takie wsparcie finansowe jest dość częstym procederem wśród pracowników MOPS-u czy GOPS-u.

Na szczęście przy odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego ustawodawca przewidział możliwość złożenia odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania negatywnej decyzji.

Co dość istotne: złożenie odwołania nic nie kosztuje i jest całkowicie darmowe, dlaczego więc nie skorzystać z takiej okazji i spróbować świadczenie wyegzekwować?

Przecież wiadome jest, że otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego to stały i comiesięczny dopływ stałej kwoty, którą można ująć w miesięcznym budżecie bez obawy o utratę takiego świadczenia.

1 opinia dla Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego – wzór

 1. Janina G.

  Wzór odwołania do MOPS bardzo mi się przydał, nie przyznano nam zasiłku pielęgnacyjnego, na szczęście po złożeniu odwołania – świadczenie przyznano. Pozdrawiam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-do-sko-w-sprawie-swiadczenia-pielegnacyjnego-wzor
Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego - wzór
17