Inwentaryzacja w gastronomii – wzór

17 

Inwentaryzacja w gastronomii to nie tylko sprawdzenie listy produktów i porównanie ich z rzeczywistą ilością produktów w magazynie – spis z natury.

To także wynik analizy obejmującej zakupy, wpływ towarów, przesunięcia, gratisy, czy przesunięcia wewnętrzne oraz rozchody (w tym sprzedaż, zniszczenia, żywność przeterminowana i inne). Jak przygotować pismo związane z inwentaryzacją w gastronomii?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór inwentaryzacji w gastronomii – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jaki jest cel inwentaryzacji w gastronomii?

Cykliczna inwentaryzacja w gastronomii jest niezwykle ważna dla każdego właściciela takiego biznesu. Rzetelnie przeprowadzana pozwala bowiem ocenić:

  • czy receptury odpowiadają rzeczywistemu zużyciu towarów,
  • czy towar jest właściwie przechowywany,
  • czy towar jest wykorzystywany zgodnie z terminem przydatności,
  • czy personel dba o racjonalne zużycie towaru i minimalizowanie strat,
  • czy dostawcy rzetelnie fakturują dostawy,
  • czy towar jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
  • czy nie dochodzi do kradzieży towaru.

Zachęcamy zatem do sporządzania dokumentu inwentaryzacji w oparciu o nasz wzór inwentaryzacji w gastronomii. Co ważne, inwentaryzację w lokalu warto przeprowadzać nawet raz w miesiącu, aby wyciągać wnioski z takiej analizy i zwiększać rentowność firmy. Inwentaryzacja prowadzona raz w roku jest niewystarczająca dla eliminacji strat.

Jaką metodą prowadzić inwentaryzację w gastronomii?

Inwentaryzacja może opierać się na wartości zakupów lub na ich ilości. W pierwszym przypadku przykładowy dokument inwentaryzacji w gastronomii będzie obejmował wartość zakupów pomniejszoną o wartość towarów w magazynie.

Wynik takich obliczeń to procentowy udział kosztu sprzedaży dań w restauracji. Druga metoda – metoda ilościowa – lepiej realizuje cele inwentaryzacji, ponieważ polega na zestawieniu danych o zakupionym towarze z rozchodami oraz spisem z natury.

Taki spis należy prowadzić po zamknięciu lokalu lub przed przyjęciem dostawy. Najprościej jest sporządzać go w oparciu o gotową listę produktów, zliczając dokładnie każdą partię zamówionego towaru.

inwentaryzacja-w-gastronomii-wzor
Inwentaryzacja w gastronomii - wzór
17